Guia de contes mirada feminista

#ésviolència

•Si vols saber on és, què fa i amb qui a cada instant #ÉSVIOLÈNCIA
•Si justifiques el masclisme amb “peròs” #ETSCÒMPLICE
•Si insisteixes en tenir sexe quan ella no vol #ÉSVIOLÈNCIA
•Si comparteixes continguts sexuals sense consentiment #ÉSVIOLÈNCIA
•Si el teu amic l’agredeix sexualment i tu te’n desentens #ETSCÒMPLICE

#No creguis el que et diuen!

L’Institut Balear de la Joventut i ERYICA impulsen la campanya #NoFake on l’objectiu és aportar elements informatius i formatius per al foment del pensament crític i les habilitats informacionals per tal d’augmentar el coneixement dels joves sobre la gestió de la informació i protegir-los de la informació fabricada (Fake news) a la Xarxa. https://www.youtube.com/watch?v=qtiL5oHdKAk

IMPORTANT! Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya

El Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.
Per exercir de monitor o director d’activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya, s’ha d’estar inscrit en aquest Registre. Les persones que disposen del títol i carnet de monitor o director expedit per la Direcció General de Joventut, ja estan inscrites d’ofici en el registre i no cal fer cap altre tràmit.
Les titulacions que es poden inscriure en el Registre són:
Secció de  monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
– Diploma de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat
– Certificat de professionalitat de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
– Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural
– Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
Secció de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
– Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma.
– Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
– Títol de tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística.
– Títol de tècnic/a superior d’ensenyament i animació socioesportiva.
– Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Trobareu més informació sobre els requisits d’inscripció, documentació que s’ha d’adjuntar i com fer el tràmit a:
http://jovecat.gencat.cat/

Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya

Què és?
El Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.
Qui s’hi ha d’inscriure? Les persones que volen  exercir de monitor/a o director/a  d’activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya.

 

Guia llibres LGTBI+

L’Ajuntament de Granollers ha editar una guia de Llibres LGBTI+

https://www.granollers.cat/noticies/sala-de-premsa/granollers-presenta-%C2%ABdiversxs%C2%BB-una-guia-de-lectura-lgbti

 

On podeu obtenir el vostre certificat idCAT

Horari Torelló Jove

Dilluns i dimecres de 8 a 13 i de 16 a 18 h

Dimarts, dijous i divendres de 8 a 15 h

Sempre amb cita prèvia: 938 594 272

 

Informació actualitzada del Servei Atenció Integral – SAI COMARCAL

Servei d’Informació i atenció a les dones. Cita prèvia

Informació actualitzada servei atenció a les dones.

Cultura LGTBI bibliografia bàsica

http://wwww.torellojove.cat/wp/wp-content/uploads/LGTBI_biblio_basica_juliol2017.pdf