Captura

Ajut econòmic per a les famílies, adolescents i joves per les activitats d’estiu

En data 14 de juliol de 2020, es va publicar la RESOLUCIÓ TSF/1683/2020, de 9 de juliol, per la qual s’aprova la convocatòria de l’ajut extraordinari a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats del lleure educatiu a Catalunya, que preveu el capítol III del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (s’adjunta la Resolució)

Va dirigit a totes aquelles famílies que tinguin uns ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals i que inscriguin l’infant o els infants a càrrec d’entre 3 i 17 anys a una activitat d’educació en el lleure que tingui lloc a Catalunya, entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.

Cada família té dret a sol·licitar un sol ajut per a una activitat d’educació en el lleure per cada fill o filla.

Podeu accedir a la pàgina web on hi ha el formulari de sol·licitud fent clic a l’enllaç: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajut-per-fer-economicament-mes-accessibles-les-activitats-del-lleure-educatiu-a-Catalunya?category=76531384-a82c-11e3-a972-000c29052e2c Sol·licitar ajut  i a l’apartat Preguntes freqüents.

 

altaveu

Horari Torelló Jove

Dilluns, dimecres i divendres de les 8 a les 15 hores.

Dimarts i dijous de les 8 a les 13 h i de les 16 a les 18 hores.

Sempre amb cita prèvia.

Per demanar cita prèvia cal trucar al telèfon 93 859 42 72.

 

SAI (002)

Informació actualitzada del Servei Atenció Integral – SAI COMARCAL

SIAD

Servei d’Informació i atenció a les dones. Cita prèvia

Informació actualitzada servei atenció a les dones.

Captura

Cultura LGTBI bibliografia bàsica

http://wwww.torellojove.cat/wp/wp-content/uploads/LGTBI_biblio_basica_juliol2017.pdf

Captura

Guia de contes coeducatius

http://wwww.torellojove.cat/wp/wp-content/uploads/Diptic_Guia-Contes_2020.pdf

Captura

Els certificats de delictes de naturalesa sexual (DNS)

Totes les persones que treballin amb menors d’edat (monitor de lleure, entrenador,  professor, mestre o qualsevol altra professió que implica estar en contacte amb infants i joves) tenen l’obligació de presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual  que permet acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. (Llei  26/2015 de 28 de juliol )

QUI  EL POT SOL·LICITAR:
• Qualsevol persona física major d’edat.
• En el cas de menors d’edat, hauran d’estar representats pel pare, la mare o el tutor legal.
• Si la persona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.
És un tràmit gratuït.

COM ES POT SOL·LICITAR?
La Seu del Ministeri permet diferents mecanismes per fer la sol·licitud. La sol·licitud i lliurament del certificat es farà preferentment per mitjans electrònics  (Certificats digitals/ DNI electrònic),  Cl@ve PIN, Cl@ve permanent a través del web del Ministeri de Justícia http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/va/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos , de forma ràpida i senzilla.

-PER MITJANS ELECTRÒNICS ( DNI O CERTIFICAT DIGITAL)

• DNI electrònic: caldrà disposar d’un lector (teclat, USB) i tenir el codi PIN activat
• Certificat digital:  Si es té certificat digital , no serà necessari cap lector  però si  tenir la contrasenya activada

Més informació sobre aquest tràmit al  Torelló Jove,  tel. 646 55 31 77l   i  torellojove@ajtorello.cat
**Durant el confinament la sol·licitud, si no es disposa de DNI electrònic ni de certificat digital, es podrà fer demanant la Cl@ve Pin o la Cl@ve permanent.
c/ Enric Prat de la Riba, 17  -08570 Torelló-  tel. 93 859 42 72    torellojove@ajtorello.cat

 

 

 

 

infància respon

Infància Respon

Infància Respon és un servei públic d’atenció exclusivament telefònica, gratuït i permanent, que funciona vint-i-quatre hores al dia, els 365 dies de l’any, que té l’objectiu de prevenir i detectar els maltractaments d’infants i adolescents, posant especial atenció en els casos d’assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals

Captura

Diversitat sexual i Identitat de gènere

El sistema sexe-gènere organitza el nostre món en base a dos sexes, mascle i femella, als que li corresponen també dos gèneres: el masculí i el femení. I a més a més, la nostra societat assumeix que aquests dos sexes-gèneres es relacionen entre sí des d’una única orientació del desig que és l’heterosexual.

Aquesta classificació, que anomenem binària, té com a conseqüència la invisibilització de la diversitat sexual i de gènere. I com sabeu, aquesta forma d’entendre la realitat provoca una situació de desigualtat molt greu, perquè associa unes determinades categories (dona, home, heterosexual) a la normalitat, i la resta d’identitats, expressions de gènere i preferències sexuals amb quelcom erroni o com a no “normals”.

http://centrejove.org/ambits/diversitat-sexual/#1519669971015-49cf4f16-f0ada977-8cf8

 

Tens experiencia professional però no tens certificat oficial que t’acrediti

Experiència professional en: Acció social / Biocides / Condicionament físic i ioga / Dependència i teleassistència/ Emergències sanitàries / Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web / Salvament i socorrisme/ Treball de neteja
Nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals.
El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

S’hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d’experiència professional en algun dels 8 sectors que es convoquen: acció social, biocides, condicionament físic i ioga, dependència i teleassistència, emergències sanitàries, microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web, salvament i socorrisme, treball de neteja.

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i presentar en els instituts la documentació justificativa dels requisits de participació.

Calendari
• Termini de presentació de la sol·licitud de preinscripció: del 5 al 19 de setembre de 2019
• Termini de presentació de la documentació justificativa al centre seleccionat: del 5 al 25 de setembre de 2019.

Més Informació  http://acreditat.gencat.cat/ca/aacp-201907