SERVEI ATENCIÓ MENORS D’EDAT AMB PROBLEMES ADDICCIÓ A DROGUES O PANTALLES I A LES SEVES FAMÍLIES

L’SPOTT OSONA és un projecte de descentralització de les línies d’atenció a menors d’edat amb problemes d’addicció
a drogues i a les pantalles i de suport a les seves famílies.
Lloc: Vicjove – Ocina Jove Osona
Telèfon: 938 891 767- 625 245 332. Horari: Dilluns de 9 h a 14 h
Adreça: Carrer del Bisbe Morgades, 15. 08500 Vic, Barcelona
Correu electrònic: gboverv@cssosona.cat
Treballem per:
• Reduir o aturar l’ús problemàtic i/o l’addicció a substàncies i a les pantalles entre els i les adolescents.
• Acompanyar i atendre els i les adolescents en tractament perquè abandonin la seva conducta addictiva i els hàbits poc saludables en relació a les drogues i a les pantalles.
• Assessorar les famílies per reforçar les seves capacitats en la tasca educativa i oferir-los suport emocional durant tot el procés.
Què oferim?
• Tractament per a menors d’edat amb problemes relacionats amb drogues i pantalles i atenció a les seves famílies.
A qui ens adrecem?
• Als municipis de la comarca d’Osona.
• Als i les adolescents menors de 18 anys en risc per l’ús problemàtic i/o l’addicció a drogues i a les pantalles, i a les seves famílies.
• Personal tècnic municipal i professionals que treballen amb menors d’edat
Com s’hi accedeix?
• S’hi accedeix mitjançant la derivació del personal professional dels serveis bàsics municipals
• Adolescents i famílies poden accedir directament per sol·licitar informació.

PREN EL CONTROL DE QUI ETS A INTERNET!

Vols saber com salvaguardar la teva privacitat? A Pren el control de qui ets a Internet! trobaràs eines, consells i recursos per conèixer i valorar la importància de la teva privacitat. Descobriràs com interactuar perquè els dispositius i les aplicacions només tinguin la informació imprescindible i necessària sobre tu. Aprendràs a controlar la teva privacitat i coneixeràs estratègies, trucs i mecanismes per aconseguir que el teu jo a la xarxa no deixi un rastre fàcil de seguir.
Més informació https://internetsegura.cat/pren-el-control/

On podeu obtenir el vostre certificat idCAT

Els certificats de delictes de naturalesa sexual (DNS)

Totes les persones que treballin amb menors d’edat (monitor de lleure, entrenador,  professor, mestre o qualsevol altra professió que implica estar en contacte amb infants i joves) tenen l’obligació de presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual  que permet acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. (Llei  26/2015 de 28 de juliol )

QUI  EL POT SOL·LICITAR:
• Qualsevol persona física major d’edat.
• En el cas de menors d’edat, hauran d’estar representats pel pare, la mare o el tutor legal.
• Si la persona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.
És un tràmit gratuït.

COM ES POT SOL·LICITAR?
La Seu del Ministeri permet diferents mecanismes per fer la sol·licitud. La sol·licitud i lliurament del certificat es farà preferentment per mitjans electrònics  (Certificats digitals/ DNI electrònic),  Cl@ve PIN, Cl@ve permanent a través del web del Ministeri de Justícia http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/va/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos , de forma ràpida i senzilla.

-PER MITJANS ELECTRÒNICS ( DNI O CERTIFICAT DIGITAL)

• DNI electrònic: caldrà disposar d’un lector (teclat, USB) i tenir el codi PIN activat
• Certificat digital:  Si es té certificat digital , no serà necessari cap lector  però si  tenir la contrasenya activada

Més informació sobre aquest tràmit al  Torelló Jove,  tel. 646 55 31 77l   i  torellojove@ajtorello.cat
**Durant el confinament la sol·licitud, si no es disposa de DNI electrònic ni de certificat digital, es podrà fer demanant la Cl@ve Pin o la Cl@ve permanent.
c/ Enric Prat de la Riba, 17  -08570 Torelló-  tel. 93 859 42 72    torellojove@ajtorello.cat

 

 

 

 

Tens experiencia professional però no tens certificat oficial que t’acrediti

Experiència professional en: Acció social / Biocides / Condicionament físic i ioga / Dependència i teleassistència/ Emergències sanitàries / Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web / Salvament i socorrisme/ Treball de neteja
Nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals.
El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

S’hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d’experiència professional en algun dels 8 sectors que es convoquen: acció social, biocides, condicionament físic i ioga, dependència i teleassistència, emergències sanitàries, microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web, salvament i socorrisme, treball de neteja.

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i presentar en els instituts la documentació justificativa dels requisits de participació.

Calendari
• Termini de presentació de la sol·licitud de preinscripció: del 5 al 19 de setembre de 2019
• Termini de presentació de la documentació justificativa al centre seleccionat: del 5 al 25 de setembre de 2019.

Més Informació  http://acreditat.gencat.cat/ca/aacp-201907

Què és el sexpreading? I el sexting?

Vivim la sexualitat a través de les pantalles d’una manera lliure? Com reaccionem sota la pressió de grup?

https://www.youtube.com/watch?v=boEGN39vSC4

 

El certificat de delictes de naturalesa sexual, requisit legal per treballar amb menors d’edat

Totes les persones que treballin amb menors d’edat (monitor de lleure, entrenador, professor, mestre o qualsevol altra professió que implica estar en contacte amb infants i joves) tenen l’obligació de presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual  que permet acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. (Llei  26/2015 de 28 de juliol https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470)

QUI EL POT SOL·LICITAR?
• Qualsevol persona física major d’edat.
• En el cas de menors d’edat, hauran d’estar representats pel pare, la mare o el tutor legal.
• Si la persona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.

COM ES POT SOL·LICITAR?

La Seu del Ministeri permet diferents mecanismes per fer la sol·licitud.
La sol·licitud i lliurament del certificat es farà preferentment per mitjans electrònics  (Certificats digitals/ DNI electrònic),  Cl@ve PIN, Cl@ve permanent a través del web del Ministeri de Justícia
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/va/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
o també  Presencialment  a les oficines següents:
• Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya – Oficina d’Expedició de Certificats d’Antecedents Penals, Últimes Voluntats i Assegurances ( c/ Caballero, 52-56 ,  08014 Barcelona, Les Corts. Tel. 933494180)

• Delegacions i subdelagacions de Govern
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones.html

• Registro Central de Penados y Rebeldes. c/ San Bernardo, 45. 28015 Madrid ( Tel.  913904500)
•  Més informació sobre aquest tràmit i l’emissió del Certificat digital: Torelló Jove