saund

Convocatòria oberta 16a edició del festival Barcelona Visual Sound 2019

El Festival Barcelona VisualSound és un espai d’exhibició i una plataforma de promoció per a la gent jove artista i creadora de l’àmbit audiovisual.  Aquesta nova edició el festival se celebrarà del 18 al 29 de març del 2019!
El Festival està destinat a joves creadors, entre 16 i 35 anys, del món audiovisual principalment de la ciutat, però que també arriba a joves creadors de tota Catalunya i d’arreu de l’Estat espanyol. Pretén vol donar entrada als joves que s’inicien en el món de la producció audiovisual
El període d’inscripció per presentar les teves propostes a la Secció Competició –Documental, Ficció i Videoclip– finalitzarà el 15 de febrer de 2019. I si et vols presentar al concurs 2 minuts en 1 dia tens temps per fer la teva inscripció fins el 20 de març de 2019.
+ Informació a: http://joves.bcn.cat/visualsound/

LOGO_SAI

Les persones transgènere i les intersexuals podran fer constar el seu nom sentit al carnet d’activitats de lleure

 

Per a fer constar el nom sentit al carnet i diploma de monitor/a i/o de director/a d’activitats d’educació en el lleure, les persones hauran de lliurar a l’escola on facin o hagin fet el curs corresponent la documentació següent:
- Formulari de sol·licitud, d’acord amb el model oficial de la DGJ.
- Còpia (o imatge escanejada) de la targeta sanitària amb el nom sentit incorporat.
- Còpia (o imatge escanejada) del certificat “Faig Constar” emès per la DG d’Igualtat.
+ Informació a:  http://jovecat.gencat.cat/web/.content/_documents/arxiu/educacio_en_el_lleure/formacio_educadors_en_el_lleure/normativa/Nom-sentit-Norma-argumentari-i-procediment.pdf

Captura

Convocatòria ordinària: PAU de juny de 2019

- Prematrícula, del 26 de febrer al 14 de març
- Matrícula lliure per alumnes que NO cursin actualment 2n de batxillerat a Catalunya ni tinguin un CF GS del 2 al 14 de maig (tots dos inclosos)
- Matrícula a la prova, per alumnes que cursin actualment 2n de batxillerat a Catalunya o tinguin un CFGS del 16 al 30 de maig (tots dos inclosos)
- PROVA, dies 12, 13 i 14 de juny.
- Resultats de la prova, 26 de juny.

Informació: http://universitats.gencat.cat/ca/pau/calendari_pau/

 

Captura

Informació de la preinscripció del curs 2019-2020

Calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció (previsió)
o Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9 d’abril de 2019
o Batxillerat: primera quinzena de maig de 2019
o Formació professional, i arts plàstiques i disseny: segona quinzena de maig de 2019
+ informació a :http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general/

Captura

Nova convocatòria d’acreditació de competències professionals

Seguretat (teleoperadors d’emergències) / Gestió ambiental (biocides)
Durant l’any 2019 als Centres d’Innovació i Formació Ocupacional del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya es porta a terme un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals.  S’hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d’experiència professional en algun dels àmbits que es convoquen: Seguretat (teleoperadors d’emergències: 100 places) i Gestió ambiental (biocides: 200 places).

Preinscripció: segon període de preinscripció des del 8 al 17 de gener de 2019

+ informació a: http://acreditat.gencat.cat/ca/teleoperadors-emergencies-biocides/

Captura

Orientació acadèmica: Projectes mecànics

Des del Torelló Jove contribuint a la promoció de la formació professional com una bona opció de futur, des d’aquest mes de novembre i fins el mes de maig de 2019.

Desenvolupament de projectes mecànics
Família: Fabricació Mecànica,  Grau Superior
Durada: Dos cursos acadèmics. 2000 hores, de les quals 1600 hores lectives aprox. en un centre educatiu i 400 hores pràctiques en centres de treball.
Estudis que capaciten per dissenyar, definir projectes o prototipus mecànics, a partir d’un avantprojecte, d’acord amb les normes establertes, garantint la viabilitat de fabricació, qualitat i seguretat del producte definit.

Consulta vídeo a les xarxes socials de facebook i twitter del Torelló Jove.

homes

Campanya de prevenció i detecció de les violències sexuals

Amb motiu de la commemoració del Dia internacional de la violència contra les dones l’Institut Català de les Dones (ICD) ha donat continuïtat a la Campanya d’informació i sensibilització que va iniciar l’any 2017 per avançar en la detecció i prevenció de les violències sexuals i la seva erradicació. L’elaboració del material amb missatges per prendre consciencia i ajudar a identificar la violència sexual i les eines per actuar-hi s’han realitzat amb la col·laboració de l’entitat experta Creación Positiva. Tot aquest material divulgatiu  ( electrònic i imprès) comparteixen el lema “Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals”.
La seva difusió es fa a través de la xarxa de recursos d’atenció, educatius, culturals, entitats i agents socials i també mitjançant una campanya a les xarxes socials amb l’etiqueta “#LliuresiSensePor”.
Les violències sexuals són un tipus de violències masclistes i la seva característica principal és que utilitzen el sexe com a forma de control i dominació vers les dones. Les violències sexuals (l’assetjament sexual, els abusos i les agressions sexuals) es poden exercir en diversos àmbits (a la parella, a la feina, a les xarxes socials, a la família, al carrer, als espais d’oci) i a qualsevol edat. La causa principal és el masclisme, que vulnera els drets de les dones a viure la seva sexualitat, els seus espais i la seva vida amb llibertat i autonomia.
La iniciativa té com a punt de partida el reconeixement de la magnitud de les violències sexuals i de la resposta que des de les administracions posem a l’abast de les dones a través dels recursos de la Xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista, i la planificació i coordinació per al seu abordatge, desplegada a partir de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Curs sociosanitari (1)

Una bona oportunitat per formar-te!

Captura

Programa d’informació i dinamització als centres de secundària

El Torelló Jove, des d’aquest mes d’octubre i fins a finals del curs 2018-2019, torna a ser present a l’Institut Cirvianum i a l’escola Rocaprevera  a l’hora del pati per oferir els serveis d’informació, prevenció de la salut i dinamització ( tallers, xerrades i  sessions informatives) activitats complementàries a la tasca educativa.
Aquest servei que forma part del Programa PIDCES  (Programa d’Informació i Dinamització als Centres de Secundària) ja fa anys que s’ofereix als centres de secundària que l’han sol·licitat  i  el coordina la Regidoria de Joventut de l’ajuntament  de Torelló,  facilitant informació que pugui ser d’interès per les persones joves dels centres, en especial educació i salut, àmbits que  tant els consulten l’alumnat com el professorat.
A l’Institut Cirvianum hi som present  els dimarts, dimecres i dijous de 10’10 a 10’30h i a l’Escola Rocaprevera els divendres de 10’30 a 11h.
Els altres centres de secundària on no s’hi va físicament cada setmana, també se’ls ofereix la possibilitat de fer xerrades i sessions informatives relacionades amb l’àmbit d’educació ( Càpsula, Després de l’ESO, què? Batxillerat o Cicles, xerrades per a famílies)  prevenció (consum)  i participació (Trobada delegats i delegades, Raid, etc.)

 

c9fa82ac-b174-437b-a1bd-09677798e5ef

Per un estil de vida més saludable!

La manera com ens alimentem, l’activitat física que realitzem, com enfrontem les nostres relacions personals o el consum que fem de substàncies com el tabac o l’alcohol condicionen el nostre estat de salut. Aquest cartell, de manera gràfica, us dona un seguit de consells per mantenir i millorar la salut i alhora potenciar un estil de vida saludable.