#No creguis el que et diuen!

L’Institut Balear de la Joventut i ERYICA impulsen la campanya #NoFake on l’objectiu és aportar elements informatius i formatius per al foment del pensament crític i les habilitats informacionals per tal d’augmentar el coneixement dels joves sobre la gestió de la informació i protegir-los de la informació fabricada (Fake news) a la Xarxa. https://www.youtube.com/watch?v=qtiL5oHdKAk

IMPORTANT! Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya

El Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.
Per exercir de monitor o director d’activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya, s’ha d’estar inscrit en aquest Registre. Les persones que disposen del títol i carnet de monitor o director expedit per la Direcció General de Joventut, ja estan inscrites d’ofici en el registre i no cal fer cap altre tràmit.
Les titulacions que es poden inscriure en el Registre són:
Secció de  monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
- Diploma de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat
- Certificat de professionalitat de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
- Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural
- Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
Secció de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
- Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma.
- Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
- Títol de tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística.
- Títol de tècnic/a superior d’ensenyament i animació socioesportiva.
- Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Trobareu més informació sobre els requisits d’inscripció, documentació que s’ha d’adjuntar i com fer el tràmit a:
http://jovecat.gencat.cat/

Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya

Què és?
El Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.
Qui s’hi ha d’inscriure? Les persones que volen  exercir de monitor/a o director/a  d’activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya.

 

Hola!

Torelló Jove – cita prèvia

Captura

Guia llibres LGTBI+

L’Ajuntament de Granollers ha editar una guia de Llibres LGBTI+

https://www.granollers.cat/noticies/sala-de-premsa/granollers-presenta-%C2%ABdiversxs%C2%BB-una-guia-de-lectura-lgbti

 

Salut/escola

L’inici del curs té unes característiques extraordinàries a causa de la pandèmia per la COVID-19, per la socialització que representen les escoles, així com per la necessitat de no interrompre la formació de milers d’estudiants.

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és molt rellevant per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres.

S’ha establert un procediment per assegurar que el centre educatiu, els centres d’atenció primària de salut, els equips de vigilància epidemiològica i les famílies estiguin informades i actuïn coordinadament i amb seguretat si es produeix un cas de sospita o un cas positiu entre el personal o l’alumnat del centre.

En aquest procediment participen de forma permanent també els ajuntaments, els equips de coordinació territorial i els departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de fer-ne un seguiment i activar mesures segons cada cas i la situació epidemiològica de cada moment.

Un dels objectius d’aquest espai és poder oferir tota la informació sobre els procediments i la situació de la comunitat escolar, en el marc de la pandèmia i que arribi a totes les famílies de manera molt directa per tal que estiguin al dia de les mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent i que puguin afectar al desenvolupament del curs.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/

 

 

Beques curs 2020-2021

hORARI tORELLÓ JOVE AMB CITA PRÈVIA (1)

TORELLÓ JOVE

0001-9016250208 (002)

On podeu obtenir el vostre certificat idCAT

Horari Torelló Jove

Dilluns, dimecres i divendres de les 8 a les 15 hores.

Dimarts i dijous de les 8 a les 13 h i de les 16 a les 18 hores.

Sempre amb cita prèvia.

Per demanar cita prèvia cal trucar al telèfon 93 859 42 72.

 

Informació actualitzada del Servei Atenció Integral – SAI COMARCAL