difusió 2

Noves oportunitats per a joves

Joves de 16 a 24 anys

Què busquen feina o fracàs escolar.

Empoderament individual, competències bàsiques si transversals

Joves poden tenir ESO, sense, a mitges un grau mitjà no finalitzat i el mateix batxillerat.

Vine i t’informarem!!!

Vine a informar-te i si cal t’ajudem!!!

c/ Enric Prat de la Riba, 17. Horari de dilluns a divendres, d’11 a 13 h i de 16 a 19h.

Cartell 01

SAI Torelló

Captura

Guia activitats d’estiu 2018

Ja podeu mirar i consultar les activitats d’estiu que organitzen els ajuntaments i les entitats dels municipis de la Vall del Ges:

http://wwww.torellojove.cat/wp/wp-content/uploads/Guia-Estiu-20181.pdf

 

 

Captura

EL CERTIFICAT DE DELICTES DE NATURALESA SEXUAL requisit legal per treballar amb menors d’edat

 

Totes les persones que treballin amb menors d’edat (monitor de lleure, entrenador, professor, mestre o qualsevol altra professió que implica estar en contacte amb infants i joves) tenen l’obligació de presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual  que permet acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. (Llei  26/2015 de 28 de juliol https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470)

QUI EL POT SOL·LICITAR?
• Qualsevol persona física major d’edat.
• En el cas de menors d’edat, hauran d’estar representats pel pare, la mare o el tutor legal.
• Si la persona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.
COM ES POT SOL·LICITAR?

La Seu del Ministeri permet diferents mecanismes per fer la sol·licitud.
La sol·licitud i lliurament del certificat es farà preferentment per mitjans electrònics  (Certificats digitals/ DNI electrònic),  Cl@ve PIN, Cl@ve permanent a través del web del Ministeri de Justícia

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/va/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

o també  Presencialment  a les oficines següents:
• Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya – Oficina d’Expedició de Certificats d’Antecedents Penals, Últimes Voluntats i Assegurances ( c/ Caballero, 52-56 ,  08014 Barcelona, Les Corts. Tel. 933494180)

• Delegacions i subdelagacions de Govern

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones.html

• Registro Central de Penados y Rebeldes. c/ San Bernardo, 45. 28015 Madrid ( Tel.  913904500)

Més informació sobre aquest tràmit i l’emissió del Certificat digital: Torelló Jove

La prova d’autodiagnosi de la SIDA (VIH) està disponible a les farmàcies

És una prova d’autodetecció d’infecció per VIH on la mateixa persona recull la mostra de sang o saliva i n’interpreta el resultat. El resultat s’obté de forma gairebé immediata (20 minuts), sense necessitat d’enviar la prova a cap laboratori.
És fiable?
La sensibilitat és del 99,5%, (probabilitat que un subjecte infectat pel VIH tingui en la prova un resultat positiu) i l’especificitat és del 99,9% (probabilitat que un subjecte amb prova negativa no tingui la infecció).
Què has de fer després si dones positiu?
Anar a un centre sanitari perquè et puguin realitzar les proves confirmatòries de laboratori i si fos necessari rebre assessorament mèdic sobre el teu nou estat de salut.
Per a què no serveix aquesta prova?
- Per detectar una possible infecció pel VIH immediatament després de mantenir una relació sexual de risc.
- Per decidir si usar preservatiu en una relació sexual.
- Per detectar altres ITS malalties de transmissió sexual, com hepatitis, sífilis, gonorrea o clamídies.
- Per realitzar canvis en el tractament d’una persona ja diagnosticada.
Recorda que
L’autotest és una eina més en la resposta enfront del VIH i que, com fins ara, es pot continuar sol·licitant la prova convencional al metge de capçalera del CAP o també la prova ràpida a les entitats comunitàries i a les oficines de farmàcia acreditades.
Els productes sanitaris d’autodiagnosi es venen exclusivament a través de farmàcies, de manera que aquest serà el canal de venda exclusiu per a aquests productes, tot i que, a l’eliminar l’exigència de prescripció, les farmàcies els podran posar a disposició a través d’internet.
Pots obtenir assessorament telefònic sobre la sida als telèfons:
- Telèfon d’informació sobre la Sida 900 212 222
- CatSalut Respon 061
- Creu Roja 900 111 000
Més informació
• Canal Salut de la Generalitat de Catalunya   http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/s/sida/
• Info VIH (Creu Roja)   http://www.cruzroja.es/principal/ca/web/info-vih
• Informació sobre la sida (JOVE.CAT)  http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/salut/sexualitat/la_sida/

 

1057992_51982010

Nous graus universitaris curs 2018-2019

Les universitats públiques catalanes tenen previst iniciar el curs 2018-2019 amb més d’una vintena de graus nous*. D’aquets, n’hi ha de 180 crèdits (3 cursos de durada), de 240 crèdits (4 cursos) i alguna doble titulació.
En aquestes dates les persones joves que finalitzeu batxillerat o Cicles formatius i voleu continuar estudiant, algunes ja teniu clar quins estudis voleu fer però d’altres us esteu  qüestionant quin  estudis  podeu fer.
Conèixer bé l’oferta formativa és de gran ajuda a l’hora de fer la tria: titulacions existents, vies d’accés, competències necessàries, sortides professionals, etc.
És per això que us  convidem a que vingueu al Torelló jove i us informarem abans de que s’obrin les preinscripcions.
*La majoria estan en tràmit d’aprovació definitiva.

Torelló jove200x90

Al Torelló Jove t’oferim un servei d’informació i orientació més personalitzat.

Hi trobaràs informació actualitzada dels estudis de batxillerat, graus universitaris i cicles formatius ( formació professional, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius) i podràs conèixer els diferents itineraris del sistema educatiu.
El sistema educatiu, amb l’ESO acabada i aprovada, t’ofereix la possibilitats de fer batxillerat o cicles formatius. Dependrà del que vulguis treballar més endavant i quins siguin els teus objectius, uns són més aconsellables que els altres, però mai uns millors que els altres.
Els cicles formatius acostumen a ser estudis molt més pràctics i específics d’una professió i el batxillerat són estudis molt més teòrics que no et formen per una professió concreta sinó que et preparen per accedir a estudis superiors, ja siguin estudis universitaris o cicles formatius i també per a l’accés al món laboral.
I les persones joves  que no heu obtingut el títol de l’ESO, podeu fer un PFI – Programes de Formació i Inserció- amb la possibilitat d’incorporar-vos de nou al sistema educatiu i fareu l’aprenentatge d´’una professió perquè us faciliti l’accés al mercat de treball.

# Trenquem esteriotips

L’Institut Català de les Dones (ICD) ha iniciat l’acció de sensibilització #Trenquemestereotips a través de la qual fomenta la utilització del temps de joc per avançar en l’educació de nens i nenes en els valors de la igualtat efectiva de dones i homes.

L’objectiu és que puguin desenvolupar tot el seu potencial en qualsevol àmbit de la vida, ensenyar-los a respectar les diferències i a relacionar-se com a iguals.

Les 4 imatges de #Trenquemestereotips combinen parelles de joguines i els estereotips de gènere que arrosseguen. Les idees clau de la iniciativa són:
• Els jocs són importants per ajudar les criatures a desenvolupar el seu potencial. Jugant ens formem, adquirim valors i comportaments.
• No hem de condicionar les criatures a uns determinats jocs pel fet d’haver nascut nen o nena. Deixem enrere els estereotips sexistes.
• Jugant, tots hem de poder desenvolupar la tendresa, la valentia, la sensibilitat, la iniciativa o la fortalesa.
• Construïm un futur on dones i homes respectem les nostres diferències i ens relacionem com a iguals.

Tots els missatges i les actuacions de sensibilització al voltant d’aquest tema es duran a terme fins el proper dia 8 de gener per aprofitar la centralitat que les joguines i el temps de joc amb infants adquireixen al voltant de les festes nadalenques.

http://dones.gencat.cat/ca/ambits/sensibilitzacio/campanyes/valors_joguines/

El servei atenció per infants i adolescents

El telèfon 116 111 Infància Respon també és el telèfon de referència per a informar de possibles casos d’assetjament als centres educatius. El telèfon està operatiu les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, de forma gratuïta i totalment anònima, sense deixar cap petjada. En cas de bullying truca al 116 111

El servei del telèfon 116 111 Infància Respon té com a objectiu prevenir i detectar els maltractaments d’infants i adolescents posant especial èmfasi en les situacions d’assetjament als centres educatius. També aborda els casos de ciberassetjament, violència masclista i altres maltractaments o abusos sexuals a infants i adolescents.