INFORMACIÓ BEQUES CURS 2021-2022

  • Per estudis postobligatòris no universitaris (batxillerat, cicles formatius, FP bàsica, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius, idiomes en escoles oficials…) http://educacio.gencat.cat/ Pendent publicació. Des del mes d’agost al 30 de setembre de 2021
  • Per estudis de GRAU (Univseristats) :
    o Beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional (GRAL). Pendent publicació. El termini de presentació de la sol·licitud és des del mes d’agost fins primera quinzena d’octubre de 2021
    Informació a: https://www.educacionyfp.gob.es/ https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/
    o Beca EQUITAT i Acreditació de caràcter econòmic. El termini de presentació de la sol·licitud és del 7 de juliol al 14 d’octubre de 2021
    Informació a: https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/

Beques de col·laboració en Departaments Universitaris fins al 30/09/2021

Beques de col·laboració destinades a estudiants universitaris per tal de realitzar tasques d’investigació en departaments universitaris.

S’adrecen a estudiants matriculats en últims cursos de grau o de màster oficial.

Termini de presentació obert del 4 de juny al 30 de setembre de 2021, inclòs.

Més informació al portal  https://agaur.gencat.cat/

TRANS FAMÍLIES

TransFamílies-Sabadell som un conjunt de famílies i professionals que compartim un repte: acompanyar en l’apoderament i el lliure desenvolupament de la identitat i/o l’expressió de gènere dels nostres fills, filles i fillxs.

Apostem per una mirada respectuosa, crítica i no essencialista.

Tenim en compte que la trajectòria de cada infant o jove és única i excepcional.Som familiars d’infants i joves trans* i/o no binaris, nens amb expressions femenines, nenes amb expressions masculines, infants que flueixen en el gènere, etc… i acollim a famílies de tot el territori que ho necessitin!!
Què fem?

Acompanyem a famílies, i ens acompanyem entre famílies, per intercanviar experiències i afrontar possibles dubtes o inquietuds.
Ens dotem d’eines i recursos per créixer i obrir nous imaginaris: organització de conferències, intercanvi de materials, etc.

Teixim una xarxa de suport mutu perquè creiem que és una peça clau per la cura, la sostenibilitat i la transformació social.

Per a més informació: https://transfamilies.cat

APLICACIÓ WEB PER COMUNICAR SITUACIONS DE VIOLÈNCIES: ALUMNAT, COMUNITAT EDUCATIVA I LES FAMÍLIES

Aïllament en infants, adolescents i joves. Guia per a mares, pares i altres figures

Guia de contes mirada feminista

IMPORTANT! Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya

El Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.
Per exercir de monitor o director d’activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya, s’ha d’estar inscrit en aquest Registre. Les persones que disposen del títol i carnet de monitor o director expedit per la Direcció General de Joventut, ja estan inscrites d’ofici en el registre i no cal fer cap altre tràmit.
Les titulacions que es poden inscriure en el Registre són:
Secció de  monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
– Diploma de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat
– Certificat de professionalitat de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
– Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural
– Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
Secció de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
– Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma.
– Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
– Títol de tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística.
– Títol de tècnic/a superior d’ensenyament i animació socioesportiva.
– Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Trobareu més informació sobre els requisits d’inscripció, documentació que s’ha d’adjuntar i com fer el tràmit a:
http://jovecat.gencat.cat/

Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya

Què és?
El Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.
Qui s’hi ha d’inscriure? Les persones que volen  exercir de monitor/a o director/a  d’activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya.

 

Guia llibres LGTBI+

L’Ajuntament de Granollers ha editar una guia de Llibres LGBTI+

https://www.granollers.cat/noticies/sala-de-premsa/granollers-presenta-%C2%ABdiversxs%C2%BB-una-guia-de-lectura-lgbti

 

On podeu obtenir el vostre certificat idCAT

Informació actualitzada del Servei Atenció Integral – SAI COMARCAL