ASSIGNACIÓ PLACES UNIVERSITÀRIES i MATRÍCULA, CONVOCATÒRIA JUNY 2021

TRANS FAMÍLIES

TransFamílies-Sabadell som un conjunt de famílies i professionals que compartim un repte: acompanyar en l’apoderament i el lliure desenvolupament de la identitat i/o l’expressió de gènere dels nostres fills, filles i fillxs.

Apostem per una mirada respectuosa, crítica i no essencialista.

Tenim en compte que la trajectòria de cada infant o jove és única i excepcional.Som familiars d’infants i joves trans* i/o no binaris, nens amb expressions femenines, nenes amb expressions masculines, infants que flueixen en el gènere, etc… i acollim a famílies de tot el territori que ho necessitin!!
Què fem?

Acompanyem a famílies, i ens acompanyem entre famílies, per intercanviar experiències i afrontar possibles dubtes o inquietuds.
Ens dotem d’eines i recursos per créixer i obrir nous imaginaris: organització de conferències, intercanvi de materials, etc.

Teixim una xarxa de suport mutu perquè creiem que és una peça clau per la cura, la sostenibilitat i la transformació social.

Per a més informació: https://transfamilies.cat

APLICACIÓ WEB PER COMUNICAR SITUACIONS DE VIOLÈNCIES: ALUMNAT, COMUNITAT EDUCATIVA I LES FAMÍLIES

Nova Oferta de places per a l’acreditació de competències professionals

.http://acreditat.gencat.cat/ca/index.html

Aïllament en infants, adolescents i joves. Guia per a mares, pares i altres figures

Guia de contes mirada feminista

#ésviolència

•Si vols saber on és, què fa i amb qui a cada instant #ÉSVIOLÈNCIA
•Si justifiques el masclisme amb “peròs” #ETSCÒMPLICE
•Si insisteixes en tenir sexe quan ella no vol #ÉSVIOLÈNCIA
•Si comparteixes continguts sexuals sense consentiment #ÉSVIOLÈNCIA
•Si el teu amic l’agredeix sexualment i tu te’n desentens #ETSCÒMPLICE

#No creguis el que et diuen!

L’Institut Balear de la Joventut i ERYICA impulsen la campanya #NoFake on l’objectiu és aportar elements informatius i formatius per al foment del pensament crític i les habilitats informacionals per tal d’augmentar el coneixement dels joves sobre la gestió de la informació i protegir-los de la informació fabricada (Fake news) a la Xarxa. https://www.youtube.com/watch?v=qtiL5oHdKAk

IMPORTANT! Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya

El Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.
Per exercir de monitor o director d’activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya, s’ha d’estar inscrit en aquest Registre. Les persones que disposen del títol i carnet de monitor o director expedit per la Direcció General de Joventut, ja estan inscrites d’ofici en el registre i no cal fer cap altre tràmit.
Les titulacions que es poden inscriure en el Registre són:
Secció de  monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
– Diploma de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat
– Certificat de professionalitat de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
– Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural
– Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
Secció de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
– Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma.
– Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
– Títol de tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística.
– Títol de tècnic/a superior d’ensenyament i animació socioesportiva.
– Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Trobareu més informació sobre els requisits d’inscripció, documentació que s’ha d’adjuntar i com fer el tràmit a:
http://jovecat.gencat.cat/

Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya

Què és?
El Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.
Qui s’hi ha d’inscriure? Les persones que volen  exercir de monitor/a o director/a  d’activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya.

 

Guia llibres LGTBI+

L’Ajuntament de Granollers ha editar una guia de Llibres LGBTI+

https://www.granollers.cat/noticies/sala-de-premsa/granollers-presenta-%C2%ABdiversxs%C2%BB-una-guia-de-lectura-lgbti