1057992_51982010

Graduat en educació secundària obligatòria (alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa)

Els alumnes que no obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any organitzen els centres educatius.
Període d’inscripció de l’1 al 14 de febrer
Els requisits per presentar-se a la prova, Inscripció i realització a:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titol-eso/

Deixa el teu comentari