image_gallery

Ofertes de feina: muntatge, administració, botiga esports, ajudant cambrer cuiner/a, lleure, gerocultor/a, treballador/a social, manteniment industrial, recepció, granja…

 

 

MUNTATGE DE COMPONENTS ELECTRÒNICS A GURB OFERTA NÚM. 254775 Tasques a desenvolupar: Ajustar components i sistemes elèctrics i electrònics, i col·locar, alinear i subjectar unitats a conjunts, subconjunts o bastidors utilitzant eines manuals o motoritzades i equips de soldadura amb estany i de microsoldadura. Examinar les comandes de treball, especificacions, diagrames i plànols per determinar els materials necessaris i les instruccions de muntatge. Registrar dades de producció i d’explotació en els formularis especificats. Accionar màquines per enrotllar les bobines de filferro utilitzades en equips i components elèctrics, com ara registradors, transformadors, enrotllaments de l’induït, motors elèctrics i generadors. Inspeccionar i provar els components i conjunts complets i les instal·lacions i circuits de cablejat, i rebutjar els components defectuosos. Tasques específiques: Operari/a per muntatge de plaques (circuit imprès). S’han de muntar resistències i altres elements, seguint les indicacions del cap de departament.  Capacitats requerides: Persona endreçada, metòdica, amb alta capacitat de concentració i d’observació. Requisits molt importants  Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental  Català. Nivell Experimentat C1. Castellà. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 29/11/2017 Tipus de contracte: Indefinit: ordinari Durada del contracte: Indefinit Horari: Dl a Dv mitja jornada

ADMINISTRATIU/VA PER A CENTRE ASSISTENCIAL A VIC OFERTA NÚM. 255831 Tasques específiques: Recepció de pacients, gestories i empreses, tramitació de documentació, elaboració d’informes, gestió de compres, coordinació d’agendes, facturació… Capacitats requerides: Capacitat comunicativa i d’aprenentatge, bona predisposició per a treballar en equip, persona àgil i organitzada. Molt valorable haver treballat amb el SAP. Requisits obligatoris  Programari de gestió. Nivell Usuari Mig  Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Avançat. Català. Nivell Experimentat C1  Castellà. Nivell Experimentat C1  Requisits molt importants  Titulació: Cicle formatiu grau superior – Administració i Gestió – Administració i Finances Tipus de contracte: Interinitat  Durada del contracte: és de 6 i menys de 12 mesos  Contracte prorrogable: No  Horari: De 15:00 a 19:00h

TALLER I MAGATZEM A VIC OFERTA NÚM. 255935 Tasques específiques: Taller i magatzem de botiga d’esports. Puntualment per ajudar a fer trasllat de la botiga. Capacitats requerides: Habilitats per muntar i desmuntar, àgil, implicat, amb ganes de treballar. Requisits obligatoris  Català.  Requisits molt importants  Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Peó especialista Incorporació: 20/12/2017. Durada del contracte: Més de 3 i menys de 6 mesos  Contracte prorrogable: Sí  Horari: Adaptable

AJUDANT DE CAMBRER/A PER A FI SETMANA A LES MASIES DE RODA OFERTA NÚM. 256423 Tasques específiques: AJUDANT DE CAMBRER/A PER A BAR – RESTAURANT, per als divendres – dissabte – diumenges – festius.  Capacitats requerides: Persona amb bona capacitat de comunicació, i que parli català. Responsable i amb motivació per la feina ben feta.   Requisits molt importants   Formació de manipulació d’aliments i higiene alimentària Català. Nivell Independent B1   Incorporació:  31/12/2017    Tipus de contracte:  Temps parcial: temporal    Durada del contracte:  Més de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí

 CUINER/A DE COL.LECTIVITATS PER A ESCOLA.A RODA DE TER OFERTA NÚM. 256552 Tasques específiques: CUINER COL.LECTIVITATS PER A ESCOLA.   Capacitats requerides: CONEIXEMENTS PROCESSOS CULINARIS I SOBRE APPCC. ES VALORARÀ QUE HAGIN TREBALLAT A ESCOLES O CENTRES AMB INFANTS.  Requisits obligatoris  .Formació de manipulació d’aliments i higiene alimentària  Requisits molt importants   Experiència en l’ocupació – 12 mesos Incorporació:  15/02/2018    Tipus de contracte:  Fix discontinu  Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  9-16 h. aprox.
DEPENDENT/A DE BOTIGA DE QUEVIURES A VIC OFERTA NÚM. 256732 Tasques específiques: Atendre als clients, servei de productes, preparar comandes, mantenir i ordenar la botiga. Capacitats requerides: Persona responsable i de tracte amable, amb compromís i ganes de treballar. Requisits obligatoris Català. Nivell Experimentat C1 Castellà. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 15/01/2018 Tipus de contracte: Interinitat Durada del contracte: Durada indeterminada per obra o servei Contracte prorrogable: Sí Horari: Dimarts tot el dia, divendres tarda i dissabte matí

DEPENDENTA BOTIGA DE ROBA A VIC OFERTA NÚM. 256739 Tasques específiques: Botiga de roba de dona a Vic busca una persona per fer tasques de dependent/a: atenció al client, col·locar i ordenar la roba, etc. Lloc de treball estable. Horari de treball: dilluns de 16:30h a 20h i de dimarts a dissabte de 10h a 13:30h i de 16:30h a 20h. Capacitats requerides: Responsabilitat, iniciativa, autonomia, habilitats comunicatives i capacitat numèrica. Es valorarà positivament que la persona tingui experiència en el sector. Requisits obligatoris
Vehicle propi Nivell acadèmic: ESO Permís de conduir tipus B Català. Nivell Experimentat C1 Castellà. Nivell Experimentat C1 Requisits recomanables Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Incorporació: 15/01/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Més de 3 i menys de 6 mesos Contracte prorrogable: Sí Jornada: Només jornada partida
Horari: Jornada completa de dilluns a dissabte Atenció al públic: Sí

TREBALLADOR/A SOCIAL A VIC OFERTA NÚM. 256787 Tasques a desenvolupar: Dur a terme entrevistes als usuaris, individualment, en famílies o en grups per tal d’avaluar la seva situació i determinar els tipus de serveis que necessiten. Analitzar la situació en què es troben les persones i suggerir diferents opcions sobre la manera en què puguin resoldre els seus problemes. Planificar i aplicar programes d’assistència a les persones que incloguin la intervenció en casos de crisis i la remissió a entitats que prestin ajuda financera, assistència jurídica, serveis d’habitatge, tractament mèdic i altres tipus de serveis. Mantenir contactes amb altres entitats de serveis socials, centres d’ensenyament i serveis sanitaris, per facilitar-los i obtenir informació sobre la situació general i els progressos de les persones. Tasques específiques: Informar, orientar i assessorar a persones/famílies. Fer la valoració social i elaborar el diagnòstic de la situació. Detectar, prevenir i atendre situacions de risc social o d’exclusió. Elaborar, aplicar i avaluar plans d’intervenció individualitzats. Tramitar i fer el seguiment de prestacions. Coordinar-se amb diferents professionals del territori… Capacitats requerides: Comunicació i relació interpersonal (escolta activa, empatia, assertivitat…) Treball en equip (responsabilitat, adaptabilitat, motivació, flexibilitat, negociació…) Requisits obligatoris Titulació: Grau – Ciències socials i jurídiques – Treball Social Català. Nivell Experimentat C1
Castellà. Nivell Experimentat C1  Requisits molt importants  Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Avançat  Requisits recomanables  Vehicle propi  Permís de conduir tipus B  Incorporació: 01/02/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos Contracte prorrogable: Sí Horari: 37,5h/setmanals

GEROCULTOR/A A SANT BOI DE LLUÇANÈS OFERTA NÚM. 256819 Tasques específiques: Gerocultora. Atenció i cura de persones grans i les seves pertinences en residència. Higienes personals, canvis posturals, i suport a l’alimentació… Capacitats requerides: Responsabilitat, autonomia, treball en equip. Requisits obligatoris Català.
Castellà. Requisits molt importants Certificat de professionalitat: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Serveis socioculturals i a la comunitat – Atenció sociosanitària Incorporació: 15/01/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Més de 3 i menys de 6 mesos
Contracte prorrogable: Sí Horari: 40h/s de 14.3 a 22.3, dl a dv i caps set alterns Esforç físic: Sí

DIRECTOR/A O MONITOR/A DE LLEURE A MANLLEU  OFERTA NÚM. 256893  Tasques específiques: Monitors de lleure per la temporada de colònies (març-agost) a diferents cases de colònies. Dinamitzar les activitats que formin part del programa de les colònies escolars, AMPA,.. garantint l’organització de les mateixes. Promoure la realització d’activitats integradores i participatives que afavoreixi un bon clima de treball. Treballar les actituds i els valors positius en la dinàmica de les activitats. Mantenir una actitud positiva d’entesa, de col·laboració i resolutiva durant tota la marxa del servei. Capacitats requerides: Persona responsable, capacitat de lideratge, creativa… Requisits obligatoris
Carnets especials: Director/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil o Monitor/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil . Requisits recomanables . Experiència en l’ocupació – 6 mesos
Vehicle propi. Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental . Permís de conduir tipus B . Català. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 01/01/2018 . Tipus de contracte: Obra o servei. Durada del contracte: Durada indeterminada per obra o servei. Contracte prorrogable: No. Horari: Disponibilitat per pernoctar als equipaments.

OFICIALS DE MANTENIMENT INDUSTRIAL: 1ª, 2ª I 3ª A VIC OFERTA NÚM. 256896 Tasques específiques: – Reparació elèctrica de maquinària i instal·lacions industrials de processos de fabricació. – Interpretació d’esquemes elèctrics i seguiment d’averies a autòmats programables. – Manteniment industrial: Oficials 1ª, 2ª i 3ª. Capacitats requerides: Capacitat de treball amb autonomia, iniciativa i compromís. Requisits importants Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Oficial/a de 1a. Vehicle propi Permís de conduir tipus B Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – 12 mesos Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà Incorporació: 15/01/2018 Durada del contracte: Durada indeterminada per obra o servei Contracte prorrogable: Sí Horari: Intensiu: matí, tarda o nit

MONITOR/A I COORDINADOR/A ESPORTIU/VA CASES DE COLÒNIES A MANLLEU OFERTA NÚM. 256906 Tasques específiques: Monitors/es esportius/ves per la temporada de colònies (març-agost) a diferents cases de colònies. Dinamitzar les activitats que formin part del programa de les colònies escolars, AMPA,.. garantint l’organització de les mateixes. Promoure la realització d’activitats integradores i participatives que afavoreixi un bon clima de treball. Treballar les actituds i els valors positius en la dinàmica de les activitats. Mantenir una actitud positiva d’entesa, de col·laboració i resolutiva durant tota la marxa del servei. Capacitats requerides: Persona responsable, capacitat de lideratge, creativa…
Requisits obligatoris. Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Activitats físiques i esportives – Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural. Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – 6 mesos Vehicle propi Carnets especials: Monitor/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil o Director/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil. Permís de conduir tipus B Català. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 01/03/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Durada indeterminada per obra o servei Contracte prorrogable: No Horari: Disponibilitat per pernoctar als equipaments

MONITOR/A I COORDINADOR/A D’EDUCACIÓ AMBIENTAL CASES DE COLÒNIES A MANLLEU OFERTA NÚM. 256912 Tasques específiques: Educadors/es ambientals per la temporada de colònies (març-agost) a diferents cases de colònies. Dinamitzar les activitats que formin part del programa de les colònies escolars, AMPA,.. garantint l’organització de les mateixes. Promoure la realització d’activitats integradores i participatives que afavoreixi un bon clima de treball. Treballar les actituds i els valors positius en la dinàmica de les activitats. Mantenir una actitud positiva d’entesa, de col·laboració i resolutiva durant tota la marxa del servei. Capacitats requerides: Persona responsable, capacitat de lideratge, creativa… Requisits recomanables Experiència en l’ocupació – 6 mesos Vehicle propi Nivell acadèmic: Diplomatura / Enginyeria tècnica Carnets especials: Director/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil o Monitor/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil. Titulació: Grau – Ciències de la Salut – Biologia Ambiental Permís de conduir tipus B Català. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 01/03/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Durada indeterminada per obra o servei Contracte prorrogable: No. Horari: Disponibilitat per pernoctar als equipaments.

OPERARI/A TALLER DE FUSTERIA A TORELLÓ OFERTA NÚM. 256937 Tasques específiques: Operari per un taller de fusta. Tindrà contacte amb màquines foradadores, la tupí, escairadora, la serra, fregar peces i també en una màquina de control numèric. Capacitats requerides: Responsable. Requisits obligatoris Català. Nivell Independent B1
Castellà. Nivell Independent B1 Requisits importants Experiència en l’ocupació – 12 mesos Requisits recomanables Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris Incorporació:  /01/2018
Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Més de 3 i menys de 6 mesos Contracte prorrogable: Sí Jornada: de dilluns a divendres, jornada partida Horari: 7 a 13 h i de 15 a 17 h

MONITOR DE LLEURE / AMBIENTAL / ESPORTIU A VILANOVA DE SAU OFERTA NÚM. 256943 Tasques específiques: Dinamitzar les activitats dels programes de colònies de grups escolars, AMPES, famílies… Capacitats requerides: Actitud resolutiva i proactiva. Disponibilitat per pernoctar a les cases de colònies i mobilitat geogràfica
Requisits obligatoris Vehicle propi Permís de conduir tipus B Català. Nivell Experimentat C1 Requisits molt importants Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Anglès. Nivell  independent B2 Requisits recomanables Carnets especials: Monitor/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil Incorporació: 01/03/2018 Tipus de contracte: Fix discontinu
Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos Contracte prorrogable: Sí Horari: Flexible segons calendari

MUNTADOR DE PREMSES/ MECÀNIC A TORELLÓ OFERTA NÚM. 256953 Tasques específiques: Muntador de premses i/ mecànic per empresa sector metal·lúrgica amb coneixements de mecànica i pneumàtica. Preparació de màquines pel procés productiu d’acord amb les indicacions del departament de producció, verificació de les peces, reparació dels elements que no s’ajusten, i diagnosi d’averies.   Capacitats requerides: Treball en equip, resolució d’incidències i iniciativa Requisits molt importants  Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Oficial/a de 2a. Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Fabricació mecànica – Mecanització Requisits recomanables
Català. Nivell Independent B1 Castellà. Nivell Independent B1 Incorporació: 01/02/2018 Tipus de contracte: Obra o servei. Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos
Contracte prorrogable: Sí. Jornada: de dilluns a divendres, jornada partida Horari: 8 a 13 i de 15 a 18 h Esforç físic: Sí

CAP DE SECCIÓ DE INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA A VIC OFERTA NÚM. 256955 Tasques específiques: Cap de secció d’injecció i massatge. Depèn de l’encarregat i pot tenir personal a càrrec. Gestionar i executar massatges programats: carregant bombos, buidant, netejant. Gestionar i executar programació injectora: preparant producte, carregant, netejant i cuidant. Preparar part de salmorres: fent barreges i pesant-les per a la comprovació. Preparar motlles i llaunes ordenant i netejant. Capacitats requerides: Capacitat analítica, responsabilitat i feines ben fetes, utilitzant mètodes, actitud dinàmica, polivalent, doncs tothom fa de tot quan cal. Requisits molt importants Nivell acadèmic: FP II Requisits importants
Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Comandament intermedi Requisits recomanables Titulació: Cicle formatiu grau superior – Indústries alimentàries – Indústria alimentària Català. Castellà. Incorporació: 29/01/2018 Tipus de contracte: Indefinit: ordinari Durada del contracte: Indefinit Contracte prorrogable: Sí Horari: Dl, dm, dj i dv 05:45 a 16:00.

PEÓ PER A GRANJA DE VAQUES JORNADA PARCIAL A BALENYÀ OFERTA NÚM. 256957 Tasques específiques: Peó ramader per a granja de vaques Munyir les vaques i cuidar als vedells. Netejar les quadres Es valorarà experiència en granges d’animals Feina per les tardes, de dilluns a divendres i dissabte matí i tarda (diumenge festa)  Capacitats requerides: Nivell mig de català o castellà i treball en equip . Experiència com a cuidant d’animals Requisits obligatoris Permís de conduir tipus B  Requisits molt importants Català. Nivell Bàsic A2
Castellà. Nivell Independent B1  Requisits importants Vehicle propi Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – 6 mesos Incorporació: 16/01/2018 Salari mensual: 900 €
Tipus de contracte: Temps parcial: temporal  Durada del contracte: Més de 3 i menys de 6 mesos  Contracte prorrogable: Sí  Horari: dl-div: 17 a 21 h i ds: 6-10h i 17 a 21h (30h)
Esforç físic: Sí  Atenció al públic: No
MONITOR/A I COORDINADOR/A AMBIENTAL A CASES DE COLÒNIES A MONTESQUIU OFERTA NÚM. 256966 Tasques a desenvolupar: Comunicar sobre el medi ambient, interpretar els seus valors i problemàtiques, guiar i capacitar les persones per contribuir a la conservació i millora ambiental. Guiar grups de persones per l’entorn i les seves representacions per tal de contribuir a la sensibilització i capacitació ambiental. Dissenyar, executar i avaluar els programes d’educació, interpretació, sensibilització, formació ambiental i programes de comunicació i participació ciutadana per al desenvolupament sostenible.Dissenyar i elaborar materials educatius ambientals. Aplicar programes d’educació i interpretació ambiental facilitant processos d’aprenentatge, sensibilització, conscienciació i capacitació. Realitzar activitats d’educació ambiental. Tasques específiques: Monitor/a i Coordinador/a ambiental per a Cases de Colònies. Cerquem llicenciats o graduats en Biologia, Ciències Ambientals o Geologia per dinamitzar les activitats que formen part del programa de colònies de famílies, escoles, AMPAS i esplais. Capacitats requerides: Proactivitat, capacitat de resolució, empatia , entusiasme, flexibilitat,… Requisits obligatoris Nivell acadèmic: Llicenciatura / Enginyeria / Grau Titulació: Grau – Ciències de la Salut – Biologia Branca Títol universitari: Medi Ambient Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Català. Nivell Experimentat C1 / Certificat oficial Experimentat C1 Requisits recomanables Vehicle propi Carnets especials: Monitor/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil Permís de conduir tipus B
Anglès. Nivell Experimentat C1 / Certificat oficial Experimentat C1 Incorporació: 01/03/2018 Tipus de contracte: Fix discontinu Durada del contracte: Més de 12 mesos Contracte prorrogable: Sí Jornada: de dilluns a divendres, jornada partida Horari: a concretar segons colònies Atenció al públic: Sí

CAMBRERS/ES A VIC OFERTA NÚM. 256969 Tasques específiques: Personal d’equip per atendre als clients, preparar comandes i realitzar tasques de neteja de l’establiment  Capacitats requerides: Capacitat d’aprenentatge, polivalència, capacitat per a treballar en equip i ganes de treballar   Requisits obligatoris   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig
Català.  Castellà.    Incorporació:  29/01/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí

MONITOR/A D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES A MONTESQUIU OFERTA NÚM. 256970 Tasques a desenvolupar: Planificar i dur a terme activitats recreatives i d’educació física. Tasques específiques: Monitor/a d’activitats físiques i esportives. Cerquem persones del camp de l’esport per dinamitzar les activitats que formen part del programa de colònies de famílies, escoles, AMPAS i esplais. Capacitats requerides: Proactivitat, capacitat de resolució, empatia , entusiasme, flexibilitat,… Requisits obligatoris Nivell acadèmic: Llicenciatura / Enginyeria / Grau Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Català. Nivell Experimentat C1 / Certificat oficial Experimentat C1  Requisits importants Titulació: Grau – Ciències de la Salut – Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Branca Títol universitari: Activitat física Requisits recomanables Vehicle propi Carnets especials: Monitor/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil. Permís de conduir tipus B Anglès. Nivell Experimentat C1 / Certificat oficial Experimentat C1 Incorporació: 01/03/2018  Tipus de contracte: Fix discontinu
Durada del contracte: Més de 12 mesos.  Contracte prorrogable: Sí   Jornada: de dilluns a divendres, jornada partida  Horari: a concretar segons colònies Atenció al públic: Sí

CAMBRER/A PER RESTAURANT MENÚS MIGDIA A MANLLEU OFERTA NÚM. 256972 Tasques a desenvolupar: Parar les taules amb estovalles netes i amb els coberts, vaixella i cristalleria. Rebre els clients i presentar-los els menús i les cartes de begudes. Anotar les comandes d’aliments i begudes i passar-los al personal de cuina o de la barra. Servir aliments i begudes als clients en les taules. Netejar les taules i retornar els plats i coberts a la cuina. Tasques específiques: Cambrer/a per Restaurant de menús al migdia. Capacitats requerides: Bona presència, Orientació al client, Actiu/va. Habilitats comunicatives, Treball en equip. Iniciativa. Requisits recomanables Formació de manipulació d’aliments i higiene alimentària. Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Bàsic Català. Nivell Experimentat C1 Castellà. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 22/01/2018 Salari mensual: 722 €  Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos Horari: de dilluns a dissabte de 13h a 16:30h Atenció al públic: Sí

TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A MANLLEU OFERTA NÚM. 256978 Tasques a desenvolupar: Assessorar els representants dels comandaments i els treballadors sobre l’aplicació de normes i reglaments oficials i d’altres tipus relatius a la seguretat laboral i al medi ambient laboral. Inspeccionar els llocs de treball per garantir que el medi ambient laboral, la maquinària i l’equip s’ajusten a les regles, els reglaments i les normes oficials i d’altres tipus en relació amb la higiene o la salut i seguretat laborals i del medi ambient. Tasques específiques: Empresa dedicada a oferir serveis i assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals necessita incorporar a un/a tècnic/a de PRL. La feina consistirà en fer de formador/a i de tècnic/a de PRL a les empreses. Imprescindible tenir el CFGS de Riscos Laborals finalitzat. No cal experiència, l’empresa formarà a la persona. Capacitats requerides: Iniciativa, autonomia, responsabilitat, habilitats comunicatives i treball en equip. Requisits obligatoris Vehicle propi Nivell acadèmic: FP II
Titulació: Cicle formatiu grau superior – Instal·lació i Manteniment – Prevenció de riscos professionals  Permís de conduir tipus B Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig
Català. Nivell Experimentat C1 Castellà. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 22/01/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos
Contracte prorrogable: Sí Jornada: de dilluns a divendres Horari: Jornada completa de dilluns a divendres

DEPENDENT/A – CAMBRER/A PER A BOTIGA DEGUSTACIÓ A VIC OFERTA NÚM. 256999 Tasques específiques: Dependent/a – Cambrer/a per a botiga de degustació. Atenció als clients, preparació i servei de comandes al taulell i a les taules, neteja dels estris i l’espai. Horari: Dilluns – Dimarts – Dimecres (4h/matins) i Dissabte (8h) Capacitats requerides: Persona polivalent i àgil, amb compromís per la feina, discreció i saber estar. Requisits obligatoris Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Català. Nivell Experimentat C1
Incorporació: 22/01/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos Contracte prorrogable: Sí Horari: 20h/set

XOFER C1+E, CAP I TACÒGRAF A VIC OFERTA NÚM. 257001 Tasques específiques: Recollida i transport de matèria primera d¿escorxadors i granges de la comarca Capacitats requerides: Persona metòdica i planificada, orientada a resultats. Requisits obligatoris Experiència en l’ocupació – 12 mesos Vehicle propi. Carnets especials: CAP de transport de mercaderies. Permís de conduir tipus C1 i E. Català. Castellà Incorporació: 22/01/2018 Tipus de contracte: Obra o servei. Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos
Contracte prorrogable: Sí. Horari: 40h/set.

DEPENDENT/A BOTIGA DE ROBA A VIC OFERTA NÚM. 257037 Tasques a desenvolupar: Vendre els productes i serveis, cobrar el preu servint-se de diferents mètodes de pagament, preparar les factures i registrar les vendes en caixes registradores.  Tasques específiques: Atenció al client. Reposició dels productes, neteja de l’establiment, control de magatzem. Cobrar i quadrar caixa. Capacitats requerides: Bona presència. Persona polida i ordenada. Capacitat de treball en equip. Puntual  Requisits obligatoris  . en l’ocupació – 6 mesos Rquisits molt importants   Català.   Castellà.     Incorporació:  01/03/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Jornada:  Indiferent, jornada partida    Horari:  Matí: 09:30 – 13:30. Tarda:16:30 – 20:30   Atenció al públic:   Sí

CUIDADORA PER A DOMICILI  A MANLLEU FERTA NÚM. 257042 Tasques específiques: cuidar una persona amb bon estat d’autonomia, bàsicament és per donar-li suport en les tasques de la llar i supervisar-la en les tasques d’higiene personal i control de l’alimentació.  Capacitats requerides: Capacitat de relació interpersonal, empatia, iniciativa i habilitats comunicatives   Incorporació:  22/01/2018    Durada del contracte:  Més de 12 mesos    Horari:  totes les tardes i dos matins a la setmana

DINAMITZADOR/A COMUNITARI/A  A VIC FERTA NÚM. 257053 Tasques específiques: Es busquen 2 DINAMITZADORS/ES COMUNITARIS/ES per realitzar les tasques següents: observar i analitzar realitat d’infants i joves al carrer, identificar perfils; elaborar projectes d’intervenció; acompanyar en el procés de socialització i vinculació amb l’entorn; crear vincle amb els joves; prevenir situacions socials de risc; donar suport a accions comunitàries de dinamització que es desenvolupen des de la regidoria; i altres.   Capacitats requerides: Es valoren habilitats comunicatives i d’intervenció social, especialment amb infants i joves, coneixement sobre el teixit associatiu i agents socials de Vic. Es busquen persones amb empatia, bona comunicació, flexibilitat i gestió del canvi, planificació i organització, coneixement de la realitat social de Vic, iniciativa.   Requisits obligatoris   Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau superior ermís de conduir tipus B  Català. Nivell Experimentat C1  Castellà. Nivell Experimentat C1  Requisits molt importants   Experiència en l’ocupació – 6 mesos ehicle propi
Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Requisits recomanables   Titulació: Cicle formatiu grau superior – Serveis socioculturals i a la comunitat – Animació sociocultural  Incorporació:  01/03/2018   Tipus de contracte:  Interinitat    Durada del contracte:  Més de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  25 h/setm. Dill-div 16:00-20:30, un matí. Flexible

CUINER/A I AJUDANT/A DE CUINA A VILANOVA DE SAU FERTA NÚM. 257061 Tasques específiques: Cuiners/es i ajudants/es de cuina per casa de colònies. Preparar els esmorzars/dinars/sopars dels grups . Capacitats requerides: Actitud resolutiva i proactiva. Experiència en cuina per a col·lectivitats. Disponibilitat per pernoctar a les cases de colònies i mobilitat geogràfica.  Requisits obligatoris   Vehicle propi permis conduir B Castella   Incorporació:  22/01/2018    Tipus de contracte:  Fix discontinu    Durada del contracte:  Més de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  Flexible segons calendari

NETEJA D’OFICINES, ESCALES DE VEÏNS I CASES PARTICULARS A TORELLÓ FERTA NÚM. 257062 Tasques específiques: Neteja d’oficines, escales de comunitats de veïns i de domicilis particulars: netejar superfícies, mobiliari, lavabos i altres espais aplicant els útils, productes, maquinària i tècniques requerides en cada cas.   Capacitats requerides: Organtizació de la feina, autonomia, adaptabilitat i responsabilitat.   Requisits obligatoris   Vehicle propi ermís de conduir tipus B Requisits importants   Català. Nivell Independent B2
Castellà. Nivell Independent B2    Incorporació:  17/01/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Durada indeterminada per obra o servei    Contracte prorrogable:   Sí    Horari: 20 hores setmanals de dl a dv amb horari flexible   Esforç físic:   Sí

TELEFONISTA-RECEPCIONISTA A MANLLEU FERTA NÚM. 257065 Tasques a desenvolupar: Acollir i rebre els visitants, convidats o clients.   Tasques específiques: Atenció al públic, atenció telefònica, Tasques administratives (Albarans, ensobrar…)    Capacitats requerides: Iniciativa, autonomia, bona presència, discreció.    Requisits obligatoris
Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig astellà. Nivell Experimentat C1  Català. Nivell Experimentat C1   Requisits recomanables    Experiència en l’ocupació – 12 mesos
Nivell acadèmic: FP I  ranca C.Formatiu Grau Mitja: Administració  Anglès. Nivell Bàsic A2  Incorporació:  29/01/2018   S.  mensual:  1000 €

 

Per accedir ofertes: WWW.diba.cat/slo

racte prorrogable:   Sí
Horari:  8:30h a 14.00h i de 15:00h a 18:00h
Esforç físic:   No
Atenció al públic:   Sí

 

Deixa el teu comentari