Captura

Beca per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

El Pas 1 correspon a la sol·licitud de la beca ( inscripció tancada)

Com consultar l’estat de tramitació de la beca (Pas 2)
Per poder consultar l’estat de la beca heu d’haver rebut un correu electrònic informant-vos del vostre localitzador, necessari per a poder-hi  accedir. El correu electrònic on s’ha enviat aquesta informació és el que vàreu donar a la sol·licitud de beca o ajut. Per a més informació, cal que us poseu en contacte amb el Servei Territorial d’Ensenyament que us correspongui.

Rebre resposta de l’Administració (Pas 3)

Les persones sol·licitants reben un missatge de correu electrònic que informa de la proposta de concessió o de denegació de la beca sol·licitada.
Durant els quinze dies següents es poden presentar als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament les al·legacions contra la proposta i/o els documents justificatius que es consideri convenient.
Les credencials de concessió de les beques a les persones sol·licitants beneficiàries, així com les notificacions de denegació a les persones que no compleixen els requisits exigibles, es podran descarregar des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament.

 

Deixa el teu comentari