Cursos de Garantia Juvenil

La Cambra de Comerç de Vic realitza  cursos de formació per a joves de Garantia Juvenil fora de les convocatòries del SOC.

Els cursos programats són:

- ANGLÈS B2  (nivell B1 per accedir) 9.00-11.00 inici 16 d’octubre i fi 22 de desembre

- ANGLÈS B1  (nivell A2 per accedir) 19.00-21.00 inici 16 d’octubre i fi 22 de desembre.

- CONDUCCIÓ EFICIENT VEHICLES INDUSTRIALS (Equivalent a la teòrica del carnet de cotxe)   (MATINS) inici 13 d’octubre i fi 22 de desembre (formació troncal 11.30-13.00 i formació específica 9.00-11.30)

-CONDUCCIÓ EFICIENT VEHICLES INDUSTRIALS (Equivalent a la teòrica del carnet de cotxe)   (TARDA) inici 13 d’octubre i fi 22 de desembre (formació troncal 15.30-17.00 i formació específica 12.00-14.30)

+ informació a:   www.garantiajuvenilcambra.org

Deixa el teu comentari