OFERTES DE FEINA – BORSES DE CONSERGE-NETEJA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Més informació de les bases específiques borsa – conserge- esports

http://wwww.torellojove.cat/wp/wp-content/uploads/Edicte-BOPB-bases-especifiques-borsa-conserge-neteja-esports-13028-1.pdf

En aquest article no s'hi permeten més comentaris.