TERMINI PER MODIFICAR DADES ACADÈMIQUES DE LA SOL·LICITUD DE BECA O PER PRESENTAR AL·LEGACIONS


Del 15 de setembre al 3 d’octubre de 2022 podràs accedir a la teva sol·licitud beca ( des de la seu electrònica del Ministeri d’Educació i Formació Professional) per si has de modificar dades acadèmiques, de residència…que vas habilitar en el moment de fer la sol·licitud i no coincideixen amb les actuals. I també per les persones que vulgueu presentar al·legacions i aportar-hi documentació acreditativa que les fonamenti
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

En aquest article no s'hi permeten més comentaris.