BEQUES DE COL·LABORACIÓ EN DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS PER AL CURS 2022-2023


Aquestes beques estan destinades a estudiants universitaris matriculats en últims cursos de grau o màster oficial per tal de realitzar tasques d’investigació en departaments universitaris.
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de setembre de 2022.
Podeu consultar els requisits, la documentació necessària i més informació a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-collaboracio-en-departaments-universitaris-per-al-curs-2021-2022-COLAB-2021?category=77405924-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

En aquest article no s'hi permeten més comentaris.