I tu, quin home vols ser?

El sistema binari genitals-gènere ha dividit des de sempre les persones en dos calaixos. El calaix de SER DONA i el calaix de SER HOME.

Aquestes dues classificacions han marcat moltes vegades la manera de ser, voler i experimentar la sexualitat i això és el que es coneix com a socialització de gènere. És a dir, educar en dos rols de gènere concrets que influeixen i limiten la vida de les persones.

El rol masculí, és a dir, allò que es coneix com a masculinitat hegemònica, fa referència a la construcció social de com ha de ser un home vàlid. És una forma d’expressar el gènere masculí que continua reproduint les desigualtats de gènere i limitant l’elecció personal. És a dir, un rol tradicional construït amb característiques invariables com a força i valentia constant, heterosexualitat indubtable o hipersexualitat, entre d’altres.

A més, aquesta identitat masculina sorgeix d’un doble procés, com hem dit la identificació amb un model masculí, però també el rebuig al rol femení. És a dir, per complir en aquesta masculinitat hegemònica, a més de seguir les característiques “masculines”, has d’evitar i fins i tot rebutjar les característiques “femenines”; demostrant així que ets força masculí.

Aquestes són expectatives de la societat poc realista que no permeten que cada home esculli com a ésser. Per tant, aquest tipus de masculinitat és un sistema normatiu obligatori i excloent-ne que marca allò que és correcte i allò que no és ser un home veritable, a més d’un model masclista que encara influeix en la relació entre les persones.

És important destacar que aquesta masculinitat no és estable, sinó que varia segons cultures i èpoques històriques. Per tot això, el feminisme promou les masculinitats alternatives on es pretén trencar amb tots els missatges del que és ser un “veritable home” segons la construcció de gènere. Aquestes busquen qüestionar-se les maneres de pensar, sentir i actuar que s’associen als homes, i que han estat imposades des de fora; i aquesta deconstrucció és necessària per aconseguir la igualtat de totes les persones.

I tu, quin home vols ser?

En aquest article no s'hi permeten més comentaris.