MATRÍCULA LLIURE PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)

Del dilluns 2 al dijous 12 de maig de 2022

https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/dates-claus-PAU/calendari-terminis/convocatoria-ordinaria/

En aquest article no s'hi permeten més comentaris.