MATRÍCULA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU)


Alumnes que actualment esteu cursant 2n de batxillerat i alumnes que actualment esteu fent el darrer curs d’un CFGS o l’hagueu finalitzat anteriorment, haureu de formalitzar la matrícula del dilluns 16 al dimarts 31 de maig.
https://universitats.gencat.cat/ca/proves-acces-PAU-PAP/dates-claus-PAU/calendari-terminis/convocatoria-ordinaria/

En aquest article no s'hi permeten més comentaris.