JA ES POT CONSULTAR LA LLISTA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU MITJÀ


Ja es pot consultar la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses ( procés per l’alumnat amb continuïtat d’escolarització) al portal web:
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/preinscriute/seguiment-sollicitud/llista-provisional-sollicituds-amb-continuitat/

En aquest article no s'hi permeten més comentaris.