BEQUES DIPLOCAT PER REALITZAR ESTUDIS INTERNACIONALS EL CURS ACADÈMIC 2022-2023


Ajuts per contribuir a realitzar estudis de màster (mínim 60 CTS i màxim 120 CTS) en centres universitaris situats a qualsevol país del món, fora de l’Estat espanyol, que ofereixin programes de cursos en relacions internacionals.
Les beques s’adrecen a graduats/es universitaris/àries que tinguin interès a especialitzar-se en les relacions internacionals i la integració europea.
El termini de presentació de sol·licituds és des del 28.04.2022 fins al 11.05.2022, a la web:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20538_Beques-per-realitzar-estudis-internacionals-per-al-curs-academic-2019-20120-DIPLOCAT

En aquest article no s'hi permeten més comentaris.