Ensenyaments esportius (prova específica)


El Departament d’Educació convoca la prova especifica que han de realitzar les persones que volen accedir a determinades especialitats dels ensenyaments esportius per obtenir un títol de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior. La prova es fa per comprovar que les persones aspirants tenen la condició física i les destreses específiques per cursar aquests ensenyaments amb aprofitament i seguretat.
Les inscripcions per aquests ensenyaments es podran fer del 8 al 24 de novembre de 2021, al portal https://educacio.gencat.cat/.

Si vols conèixer les diferents especialitats, els continguts, els llocs on s’imparteixen, etc. informa’t al Torelló Jove.

En aquest article no s'hi permeten més comentaris.