PREMIS RECERCA JOVE PER FOMENTAR L’ESPERIT CIENTÍFIC DEL JOVENT (PRJ 2021)


Els premis de recerca s’adrecen a:
• A estudiants entre 14 i 23 anys d’edat que hagin cursat de 3r i 4rt d’ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o superior durant el curs 2020-2021 i que hagin realitzat el treball de recerca durant aquest curs.
• A centres d’ensenyament secundari.
El termini de presentació de sol·licituds està obert fins el 4 d’octubre de 2021, a les 14h.
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Premis-Recerca-Jove-per-fomentar-lesperit-cientific-del-jovent-PRJ

Deixa el teu comentari