INFORMACIÓ BEQUES CURS 2021-2022

  • Per estudis postobligatòris no universitaris (batxillerat, cicles formatius, FP bàsica, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius, idiomes en escoles oficials…) http://educacio.gencat.cat/ Pendent publicació. Des del mes d’agost al 30 de setembre de 2021
  • Per estudis de GRAU (Univseristats) :
    o Beques de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional (GRAL). Pendent publicació. El termini de presentació de la sol·licitud és des del mes d’agost fins primera quinzena d’octubre de 2021
    Informació a: https://www.educacionyfp.gob.es/ https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/
    o Beca EQUITAT i Acreditació de caràcter econòmic. El termini de presentació de la sol·licitud és del 7 de juliol al 14 d’octubre de 2021
    Informació a: https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/

Deixa el teu comentari