PROVES ACCÉS

Proves d’accés i dates inscripcions

Termini d’inscripció del 15 al 25 de març
El Departament d’Educació convoca les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà de Formació Professional, Arts Plàstiques i Disseny i Ensenyaments Esportius per a les persones que no tenen el títol de graduat en ESO o altres equivalents  a efectes de requisits acadèmics  d’accés. I per els Cicles de Grau Superior de Formació Professional, d’Arts Plàstiques i Disseny i Ensenyaments Esportius les persones que no tenen el Batxillerat o altres a efectes de requisits acadèmics.
Per cursar ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny i  Ensenyaments Esportius a més de tenir el títol dels estudis que hi donen accés cal superar una prova específica per poder demostrar les aptituds i coneixements artístics o esportius que permetin cursar els estudis amb aprofitament.
Proves d’accés  Ensenyaments Artístics Superiors i tècniques actuació teatral.
• Ensenyaments Artístics Superiors, del 22 al 26 de març de 2021
• Tècniques Actuació Teatral, del 13 de maig al 26 de juny de 2021
Informació a:  http://educacio.gencat.cat

 

Deixa el teu comentari