IMPORTANT! Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya

El Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.
Per exercir de monitor o director d’activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya, s’ha d’estar inscrit en aquest Registre. Les persones que disposen del títol i carnet de monitor o director expedit per la Direcció General de Joventut, ja estan inscrites d’ofici en el registre i no cal fer cap altre tràmit.
Les titulacions que es poden inscriure en el Registre són:
Secció de  monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
– Diploma de monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat
– Certificat de professionalitat de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
– Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural
– Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
Secció de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
– Diploma de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut o organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma.
– Certificat de professionalitat de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
– Títol de tècnic/a superior d’animació sociocultural i turística.
– Títol de tècnic/a superior d’ensenyament i animació socioesportiva.
– Títol del sistema educatiu que inclogui tots els mòduls formatius per obtenir la qualificació professional de direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

Trobareu més informació sobre els requisits d’inscripció, documentació que s’ha d’adjuntar i com fer el tràmit a:
http://jovecat.gencat.cat/

Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya

Què és?
El Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya serveix per identificar les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.
Qui s’hi ha d’inscriure? Les persones que volen  exercir de monitor/a o director/a  d’activitats d’educació en el lleure que es fan a Catalunya.

 

Deixa el teu comentari