Captura

Ajut econòmic per a les famílies, adolescents i joves per les activitats d’estiu

En data 14 de juliol de 2020, es va publicar la RESOLUCIÓ TSF/1683/2020, de 9 de juliol, per la qual s’aprova la convocatòria de l’ajut extraordinari a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats del lleure educatiu a Catalunya, que preveu el capítol III del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (s’adjunta la Resolució)

Va dirigit a totes aquelles famílies que tinguin uns ingressos bruts inferiors als 25.180,44 euros anuals i que inscriguin l’infant o els infants a càrrec d’entre 3 i 17 anys a una activitat d’educació en el lleure que tingui lloc a Catalunya, entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.

Cada família té dret a sol·licitar un sol ajut per a una activitat d’educació en el lleure per cada fill o filla.

Podeu accedir a la pàgina web on hi ha el formulari de sol·licitud fent clic a l’enllaç: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajut-per-fer-economicament-mes-accessibles-les-activitats-del-lleure-educatiu-a-Catalunya?category=76531384-a82c-11e3-a972-000c29052e2c Sol·licitar ajut  i a l’apartat Preguntes freqüents.

 

Deixa el teu comentari