per la igualtat, participa! (1)

L’Ajuntament de Torelló inicia el seu IV Pla Municipal d’Igualtat per la ciutadania (2020-2024). Es tracta d’un marc de referència que marca quines han de ser les línies estratègiques i les accions d’igualtat de gènere que s’han de dur a terme en el municipi a curt, mig i llarg termini. El conjunt d’accions que contindrà el pla es proposen després d’haver fet una diagnosi quantitativa i qualitativa dels següents àmbits:
 - Compromís de l’Ajuntament amb la Igualtat de gènere
 - Acció contra les violències masclistes i la LGBTIfòbia
 - Espais públics, mobilitat, drets i qualitat de vida amb perspectiva de gènere
 - Treball i conciliació
 - Coresponsabilitat i usos del temps
 - Lideratge i participació de les dones
 - Associacionisme i acció social
 - Situació i demandes de les dones en la seva diversitat
Per aquest motiu, us demanem la vostra col·laboració responent a aquest qüestionari i us ho agraïm anticipadament.
Moltes gràcies

Qüestionari a la ciutadania: https://forms.gle/SLUaGFdbsuaC5XhR6

Nota: tal i com exigeixen les lleis, els qüestionaris es destrueixen una vegada són codificats, pel que garantim el total anonimat de les vostres respostes.

Deixa el teu comentari