IFE

IFE EN MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Què són els IFE? Els  itineraris formatius específics  són estudis postobligatoris de caràcter professionalitzador adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials.
L’IFE en Manteniment d’Instal·lacions Esportives, què es farà a l’Institut Antoni Pous  de Manlleu desenvolupa competències per fer tasques auxiliars en el control d’accés, circulació i assistència a les persones usuàries i visitants d’instal·lacions esportives, suport a l’organització d’activitats fisicoesportives seguint instruccions, prevenció en la millora de la seguretat dins el recinte, reparació d’avaries a nivell bàsic, tractament de dades i confecció de documentació sota supervisió; i també compètències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.
S’adreça a alumnes de 16 a 20 anys amb necessitats educatives associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es trobin en disposició de seguir la formació professional ordinària, que no hagin obtingut el títol de graduat en ESO i, de manera excepcional, les persones que l’han obtingut però no estan en disposició de seguir itineraris de formació professional ordinaris. Amb la finalitat d’incrementar l’autonomia personal i assolir competències professionals necessàries per la transició cap a la vida adulta i la inclusió social i laboral.
Té una durada de quatre cursos escolars, en horari de matins
Més informació a: https://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/estudis/ife-en-manteniment-dinstallacions-esportives/

Més informació torellojove@ajtorello.cat  o ens truques al telèfon 646 553 177

 

Deixa el teu comentari