1

l’orientació Acadèmica i Professional: no reglada, educació lleire, ocupacional…

 

Formació no reglada  o no oficial ( fora dels Sistema Educatiu)
Formació Ocupacional (per millorar la formació i la inserció laboral)
Educació en el Lleure
Idiomes
Artístic
Esportius

Tant les temàtiques, com la durada, els continguts i les modalitats d’estudi són diverses.
I al  finalitzar-los  s’obté un Diploma o Certificat propi del centre

Deixa el teu comentari