Cartell projecte 20-21 pendent (002)

Vols tornar al sistema educatiu? projecte GEA

L’objectiu del GEA segueix sent  la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu mitjançant un itinerari formatiu i un seguiment sociolaboral que es durà a terme durant tot el projecte. La persona jove disposarà  d’una persona tutora que la seguirà de forma personalitzada durant tota la seva evolució en el projecte per tal d’acompanyar-la tenint en compte tan el desenvolupament professional com personal i, si s’escau, un acompanyament psicològic.
Les participants podran escollis un dels 4 eixos formatius, amb l’opció de dur a terme també un dels mòduls formatius complementaris (distribució i logística amb carnet de carretó i eines web 2.0 amb edició de vídeos). Adjuntem el cartell informatiu on detallem les hores de cada formació.
Recordem que el GEA és un projecte que entra dins la convocatòria de la de la Garantia Juvenil i per aquest motiu els requisits son els següents:
-          Joves de 16 A 29 anys
-          No estudiar ni treballar
-          DNI o NIE
Per més informació o inscripcions, us podeu posar en contacte amb nosaltres.

Deixa el teu comentari