Captura

Ingrés i accés a cossos docents

D’acord amb les ofertes d’ocupació públiques aprovades pel govern, el Departament d’Educació fa públiques les convocatòries corresponents de concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent.
Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 4 de febrer de 2020
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/

Deixa el teu comentari