Captura

Convocatòria proves per a l’obtenció dels certificats B1, B2 i C1 de diversos idiomes

Proves per a l’obtenció dels certificats dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de diversos idiomes. Convocatòria ordinària
Proves per obtenir els certificats dels nivells i els idiomes següents:
• Certificat de nivell intermedi B1 d’alemany, anglès, àrab, coreà, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès
• Certificat de nivell intermedi B2 d’alemany, anglès, àrab, espanyol per a estrangers, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès
• Certificat de nivell avançat C1 d’anglès, alemany, francès i italià
La inscripció dona dret a fer un únic examen que consta d’una prova escrita i una prova oral.
Termini d’inscripció: del 2 al 6 de març de 2020

*Mes informació a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/7708-proves-idiomes-EOI

 

Deixa el teu comentari