Captura

Prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en Educació Infantil i en Educació Primària

Prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en Educació Infantil i en Educació Primària
- Matrícula PAP convocatòria ordinària:  del 18 de febrer al 2 de març de 2020
- Dia Prova: 25 d’abril de 2020

- Matrícula PAP convocatòria extraordinària:  del 26 de juny a l’1 de juliol de 2020
- Dia Prova: 16 de juliol  de 2020
La matrícula s’ha de formalitzar al portal d’accés a la universitat http://universitats.gencat.cat/

Deixa el teu comentari