Captura

Proves lliures per a l’obtenció de títols de formació professional

Termini d’inscripció: del 7 al 23 d’octubre de 2019

El Departament d’Educació convoca aquestes proves per tal que les persones que s’han format al llarg de la vida dins i fora del sistema educatiu puguin obtenir directament els títols de tècnic/a o de tècnic/a superior dels cicles formatius de formació professional següents:
Cicles de grau mitjà
• Cures auxiliars d’infermeria (LOGSE)
• Emergències sanitàries (LOE)
Cicles de grau superior
• Educació infantil (LOE)
• Integració social (LOE)
Més informació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/obtencio-titols-fp/

Deixa el teu comentari