premis

Premis Recerca Jove per fomentar l’esperit científic del jovent (PRJ 2019)

Els premis s’adrecen a:
• A estudiants entre 14 i 23 anys d’edat que hagin cursat de 3r i 4rt d’ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o superior durant el curs 2018-2019 i que hagin realitzat el treball de recerca durant aquest curs.
• A centres d’ensenyament secundari.
Requisits
Els treballs han de ser realitzats durant el curs acadèmic 2018-2019, redactats prioritàriament en llengua catalana i amb un màxim de 75 pàgines.
Els treballs han d’estar realitzats individualment o, com a màxim, per un equip de cinc alumnes.
Cada centre pot presentar un màxim de 10 treballs de recerca, entre batxillerat, 3r i 4t d’ESO i cicles formatius.

No es poden presentar treballs que ja hagin estat premiats amb aquests mateixos premis en anys anteriors.
Més Informació a:  https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Premis-Recerca-Jove-per-fomentar-lesperit-cientific-del-jovent

Deixa el teu comentari