Captura

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FP I ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Presentació de sol·licituds: del 29 de maig al 5 de juny de 2019, ambdós inclosos.

La sol·licitud de preinscripció es pot presentar de dues maneres (en cap cas s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper)
- Sol·licitud electrònica: amb identificador digital del sol·licitant (alumnes majors d’edat o que compleixin els 18 anys l’any 2019. I si es menor el del pare o la mare) més l’identificador de l’alumne  (RALC).
La sol·licitud queda presentada al registre d’entrada a tots els efectes i ja no cal presentar cap altre document identificador*.

- Sol·licitud amb suport informàtic: cal emplenar el formulari, enviar les dades, imprimir i signar el resguard i presentar-lo al centre demanat en primer lloc
*Només caldrà presentar documentació acreditativa al centre escollit en primera preferència en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats.

Vine al Torelló Jove i t’ajudarem a fer la sol·licitud.

Deixa el teu comentari