joves

Preinscripció electrònica de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior Curs 2019-2020

 

La sol·licitud de preinscripció es pot presentar de dues maneres (en cap cas s’accepten sol·licituds presentades únicament en paper)
- Sol·licitud electrònica: amb identificador digital del sol·licitant (alumnes majors d’edat o que compleixin els 18 anys l’any 2019. I si es menor el del pare o la mare) més l’identificador de l’alumne  (RALC).
La sol·licitud queda presentada al registre d’entrada a tots els efectes i ja no cal presentar cap altre document identificador*.

- Sol·licitud amb suport informàtic: cal emplenar el formulari, enviar les dades, imprimir i signar el resguard i presentar-lo al centre demanat en primer lloc
*Només caldrà presentar documentació acreditativa al centre escollit en primera preferència en els casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats.

Dates preinscripció:
- Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà de FP i Arts Plàstiques i Disseny del 14 al 21 de maig de 2019
- Cicles Formatius de Grau Superior de FP i Arts Plàstiques i Disseny del 29 de maig al 5 de juny
Sol·licituds de preinscripció:  http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Al Torelló Jove us poden ajudar a fer la sol·licitud.

 

Deixa el teu comentari