Fulldema març2019 A5

Cursos de català a Torelló

Bàsic 3 (A2 del MERC), dilluns i dimecres, de 17.30 a 19.30 h (per a persones que el parlen una mica)
Elemental 3 (B1 del MERC), dimarts i dijous, d’11 a 13 h (per millorar l’expressió oral i acabar d’agafar seguretat)
Intermedi 3 (B2 del MERC, antic nivell B), dilluns i dimecres, de 15 a 17 h (per aprendre a escriure)

Els exàmens del MERC es faran a Torelló a finals de juny.

Durant un temps, mentre hi hagi places continuarem fent inscripcions encara que s’hagi acabat el termini d’inscripcions.

Deixa el teu comentari