Captura

Curs atenció al client i magatzem

(250h)
El curs consisteix en 7 setmanes de formació, durant les quals es treballen diversos mòduls de formació tècnica d’atenció al client i magatzem, a banda també de mòduls de formació en competències transversals i de cerca de feina. El curs inclou 80 hores de pràctiques que s’han de dur a terme realitzant un màxim de 5 hores diàries i principalment en horari diürn de dilluns a divendres, no obstant si les característiques habituals del lloc de treball requereixen un altre horari, es podria adaptar l’horari de pràctiques.
Mòdul competències tècniques (70h)
Mòdul de pràctiques (80h)
Calendari i Horari
Del 6 de maig al 14 de juny de 14:30 a 19h
Pràctiques a partir del 17 de juny
Del 17 de juny al 31 de juliol  tutories grupals un dia a la setmana

Deixa el teu comentari