Borsa de treball de tècnic/a superior especialista de l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència del Consorci d’Osona de Serveis Socials

Categoria / Titulació: Llicenciatura o grau en psicologia, psicopedagogia o pedagogia  Escala administració especial – subescala tècnica – tècnic superior, subgrup A1. Contracte:
Dedicació: Segons les necessitats del servei. Durada: Temporal Les persones interessades poden demanar informació a Anna Casellas i les bases i model d’instància es troben a la pàgina web següent: https://tauler.seu.cat/inicio.do?idens=9822340003
TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: 20 DIES NATURALS DEL 23 DE GENER A L’11 DE FEBRER AMBDÓS INCLOSOS Documentació a presentar (fotocòpies): – DNI o document que acredita la personalitat  – Carnet de conduir  – Títol exigit a la convocatòria  – Títol original del document que acredita el coneixement del nivell C de català
- Original de la Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Proves: Prova de català: 27 de febrer a les 9:30 h Prova pràctica: 1 de març a les 9:30 h Prova psicotècnica: 6 de març a les 9:30h Entrevista: a determinar pel tribunal si ho considera oportú  Borsa de treball de dinamitzador/a sociocultural de gent gran del Consorci d’Osona de Serveis Socials  Categoria / Titulació: Diplomatura o grau en estudis relacionats amb Ciències Socials o en el camp de la Salut. Escala administració especial – subescala tècnica – tècnic grau mig, subgrup A2. Contracte:  Dedicació: Segons les necessitats del servei. Durada: Temporal Les persones interessades poden demanar informació a Anna Casellas i  les bases i model d’instància es troben a la pàgina web següent: https://tauler.seu.cat/inicio.do?idens=9822340003

TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES: 20 DIES NATURALS DEL 23 DE GENER A L’11 DE FEBRER AMBDÓS INCLOSOS Documentació a presentar (fotocòpies): – DNI o document que acredita la personalitat – Carnet de conduir   – Títol exigit a la convocatòria  – Títol original del document que acredita el coneixement del nivell C de català  Proves: Prova de català: 27 de febrer a les 9:30 h  Prova pràctica: 28 de febrer a les 9:30 h Prova psicotècnica: 6 de març a les 9:30h Entrevista: a determinar pel tribunal si ho considera oportú

Deixa el teu comentari