image_gallery

Oferta de feina: psicòleg/a, professor d’enregistraments de dades atona i administratiu/va

 

PSICÒLEG/A AMB EXPERIÈNCIA EN ÀMBIT GERIÀTRIC ACENTELLES OFERTA NÚM. 274880  Tasques a desenvolupar:  Planificar i administrar proves per determinar les característiques mentals, físiques i d’un altre tipus de les persones, per exemple pel que fa a la intel·ligència, les facultats, les aptituds i les disposicions, interpretar-ne i avaluar-ne els resultats i oferir assessorament sobre aquests temes. Realitzar entrevistes de caràcter terapèutic o consultiu a persones o grups, i prestar serveis de suport o orientació ulterior. Estudiar els factors psicològics en el diagnòstic, tractament i prevenció de malalties mentals i trastorns emocionals o de la personalitat, i consultar professionals de branques connexes.
Tasques específiques:  Experiència mínima d’un any en sector geriatria i psicogeriatria Persona dinàmica amb capacitat organitzativa Capacitat de treball en equip Horari: 23 hores setmanals repartides en 3 dies a la setmana (possibilitat d’adaptació horària).   Capacitats requerides:  Llicenciatura psicologia o grau en psicologia   Requisits obligatoris
Branca Títol universitari: Psicologia   Requisits recomanables    Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Tècnic/a mig i assimilats  Català. Llengua materna
Castellà. Llengua materna   Incorporació:  28/01/2019    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos   Horari:  23 hores setmanals

PROFESSOR D’ENREGISTRAMENT DE DADES ATONA  OFERTA NÚM. 274889  Tasques a desenvolupar:  Preparar i elaborar materials de formació com ara manuals, ajudes visuals, programes d’aprenentatge en línia, models de demostració i documentació de referència.   Tasques específiques:  Realitzar i supervisar la formació, i examinar i modificar, si escau, els materials que es lliurin per als cursos. HA D’ESTAR DONAT D’ALTA COM AUTÒNOM !   Capacitats requerides:  Comunicació, autonomia, bona expressió escrita a català. Interessats/des envieu currículum amb la referència “Professor/a enregistrament de dades” a l’assumpte a pauta@lacanal.cat o contactar al telef. 627350846   Requisits obligatoris
Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Avançat   Programari de gestió. Nivell Usuari Mig  Català. Nivell Experimentat C1 / Certificat oficial Experimentat C1   Requisits molt importants
Nivell acadèmic: FP II  Requisits recomanables    Titulació: Diplomatura / Enginyeria Tècnica – Humanitats – Biblioteconomia i Documentació    Incorporació:  01/02/2019   Tipus de contracte:  Treballador autònom    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos   Contracte prorrogable:   No    Horari:  Divendres de 9 a 15h ( de febrer a maig)

ADMINISTRATIU/VA LABORAL A MANLLEU OFERTA NÚM. 274948  Tasques específiques:  -Recepció, control, seguiment i arxiu de les hores complementàries, documentació de riscos laborals i revisions mèdiques. -Seguiment i gestió de la formació. -Gestió de les plataformes de riscos laborals i coordinació d’activitats. -Introducció d’incidències al programa A3 Equipo per al càlcul de la nòmina (dietes, hores -Complementàries, vacances…). -Gestió de les altes, creació de calendaris laborals i control d’hores mensuals a través del -Sistema de gestió de l’empresa. -Control, seguiment i enviament del resum mensual relatiu al registre de jornada Capacitats requerides:  -Es valorarà experiència demostrable en tasques administratives. -Domini del paquet Office, concretament de l’Excel. -Es valorarà el coneixement en programes de gestió de nòmines. -Actitud proactiva i inquietuds vers la gestió laboral.    Requisits importants   Programari de Bases de dades. Nivell Usuari Mig  rquisits recomanables  Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau superior
Titulació: FPII – Administració d’empreses  Branca C.Formatiu Grau Mitja: Administració  Català.   Castellà.    Incorporació:  21/01/2019   Tipus de contracte:  Temps parcial: temporal
Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí    Horari:  25h setmanals (horari flexible a negociar)

Per accedir ofertes: WWW.diba.cat/slo

Deixa el teu comentari