homes

Campanya de prevenció i detecció de les violències sexuals

Amb motiu de la commemoració del Dia internacional de la violència contra les dones l’Institut Català de les Dones (ICD) ha donat continuïtat a la Campanya d’informació i sensibilització que va iniciar l’any 2017 per avançar en la detecció i prevenció de les violències sexuals i la seva erradicació. L’elaboració del material amb missatges per prendre consciencia i ajudar a identificar la violència sexual i les eines per actuar-hi s’han realitzat amb la col·laboració de l’entitat experta Creación Positiva. Tot aquest material divulgatiu  ( electrònic i imprès) comparteixen el lema “Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals”.
La seva difusió es fa a través de la xarxa de recursos d’atenció, educatius, culturals, entitats i agents socials i també mitjançant una campanya a les xarxes socials amb l’etiqueta “#LliuresiSensePor”.
Les violències sexuals són un tipus de violències masclistes i la seva característica principal és que utilitzen el sexe com a forma de control i dominació vers les dones. Les violències sexuals (l’assetjament sexual, els abusos i les agressions sexuals) es poden exercir en diversos àmbits (a la parella, a la feina, a les xarxes socials, a la família, al carrer, als espais d’oci) i a qualsevol edat. La causa principal és el masclisme, que vulnera els drets de les dones a viure la seva sexualitat, els seus espais i la seva vida amb llibertat i autonomia.
La iniciativa té com a punt de partida el reconeixement de la magnitud de les violències sexuals i de la resposta que des de les administracions posem a l’abast de les dones a través dels recursos de la Xarxa d’atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista, i la planificació i coordinació per al seu abordatge, desplegada a partir de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Deixa el teu comentari