Captura

El Consell Comarcal d’Osona necessita cobrir les vacants plantilla de personal (temporals o definitives)

 

El Consell Comarcal d’Osona necessita cobrir les vacants (temporals o definitives) que es produeixen en la seva plantilla de personal com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de servei, així com de la creació de noves places d’acord amb l’oferta d’ocupació pública que s’aprova cada any, sempre dins els marges legals vigents que estableix la Llei General de Pressupostos de l’Estat.

En les convocatòries que s’aproven es diferencien si són llocs de treball de caràcter fix (contracte laboral indefinit o funcionari de carrera) o temporal (contracte de treball temporal o funcionari interí).

Més informació sobre les convocatòries d’oferta laboral pública

Més informació sobre les convocatòries d’oferta laboral pública les trobareu https://www.ccosona.cat/index.php/institucio/oficina-virtual/convocatories-d-oferta-laboral-publica

 

Deixa el teu comentari