Captura

Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats d’anglès

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:
• Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
• Nivell B2 del MECR
• Nivell C1 del MECR
Inscripció
• Termini: del 19 de novembre (a partir de les 9 h) al 23 de novembre de 2018
Proves
• Prova escrita: 8 de febrer de 2019 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)
• Prova d’expressió i interacció oral: el dia d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita
Centres
La relació dels centres examinadors i dels nivells es publicarà no més tard del dia 12 de novembre de 2018.
+ INFO: Per tenir més informació sobre la descripció de les proves (convocatòria ordinària i extraordinària), el contingut i la qualificació. Com fer la sol·licitud, els requisits necessaris de participació, documentació i taxes ho trobaràs a:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-extraord-idiomes/calendari/

 

Deixa el teu comentari