1057992_51982010

Ofertes de feina: convocatòries públiques publicades al BOP 2018-07-18

- Selecció personal administratiu de l’agencia Local de l’Energia d’Osona amb caràcter temporal del Consell Comarcal d’Osona.

- Selecció d’una tècnic/a de formació professional amb caràcter temporal del Consell Comarcal d’Osona

-  Creació d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu /va amb caràcter temporal del Consell Comarcal d’Osona

-  Selecció d’un tècnic/a superior -coordinadora/a PECT amb caràcter temporal del Consell Comarcal d’Osona

Les bases i el model d’instància es podran trobar també al tauler d’edictes electrònic que consta a la web www.ccosona.cat

 

 

Deixa el teu comentari