Archive for juliol, 2022

CONVOCATÒRIA PREMIS RECERCA JOVE (PRI) PER A TREBALLS DEL CURS 2021-2022

Els premis s’adrecen a estudiants d’entre 14 i 23 anys, que hagin cursat 3r i 4t d’ESO, batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o superior durant el curs 2021-2022 i hagin realitzat el treball de recerca surant aquest curs i els centre d’ensenyament secundari.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 10 d’octubre de 2022, a les 14 h.
Podeu trobar la informació detallada de la convocatòria 2022 als portals: https://recercauniversitats.gencat.cat i https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Premis-Recerca-Jove-per-fomentar-lesperit-cientific-del-jovent-PRJ-2022