Archive for febrer, 2020

Diversitat sexual i Identitat de gènere

El sistema sexe-gènere organitza el nostre món en base a dos sexes, mascle i femella, als que li corresponen també dos gèneres: el masculí i el femení. I a més a més, la nostra societat assumeix que aquests dos sexes-gèneres es relacionen entre sí des d’una única orientació del desig que és l’heterosexual.

Aquesta classificació, que anomenem binària, té com a conseqüència la invisibilització de la diversitat sexual i de gènere. I com sabeu, aquesta forma d’entendre la realitat provoca una situació de desigualtat molt greu, perquè associa unes determinades categories (dona, home, heterosexual) a la normalitat, i la resta d’identitats, expressions de gènere i preferències sexuals amb quelcom erroni o com a no “normals”.

http://centrejove.org/ambits/diversitat-sexual/#1519669971015-49cf4f16-f0ada977-8cf8