Archive for abril, 2012

mariposas-de-colores

Centre Jove d’Anticoncepció i sexualitat CJAS

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS) és un servei d’atenció específica als adolescents i joves, de caràcter preventiu-educatiu i assistencial, de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears www.apfcib.org, obert al públic des de l’any 1992. Es considera un servei de referència, complementari als serveis sanitaris, psicològics i socials, i actua des d’una perspectiva d’optimització dels recursos existents en la xarxa sociosanitària normalitzada.

WWW.CENTREJOVE.ORG