Ofertes de feina

image_gallery

Ofertes de feina: muntatge, administració, botiga esports, ajudant cambrer cuiner/a, lleure, gerocultor/a, treballador/a social, manteniment industrial, recepció, granja…

 

 

MUNTATGE DE COMPONENTS ELECTRÒNICS A GURB OFERTA NÚM. 254775 Tasques a desenvolupar: Ajustar components i sistemes elèctrics i electrònics, i col·locar, alinear i subjectar unitats a conjunts, subconjunts o bastidors utilitzant eines manuals o motoritzades i equips de soldadura amb estany i de microsoldadura. Examinar les comandes de treball, especificacions, diagrames i plànols per determinar els materials necessaris i les instruccions de muntatge. Registrar dades de producció i d’explotació en els formularis especificats. Accionar màquines per enrotllar les bobines de filferro utilitzades en equips i components elèctrics, com ara registradors, transformadors, enrotllaments de l’induït, motors elèctrics i generadors. Inspeccionar i provar els components i conjunts complets i les instal·lacions i circuits de cablejat, i rebutjar els components defectuosos. Tasques específiques: Operari/a per muntatge de plaques (circuit imprès). S’han de muntar resistències i altres elements, seguint les indicacions del cap de departament.  Capacitats requerides: Persona endreçada, metòdica, amb alta capacitat de concentració i d’observació. Requisits molt importants  Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental  Català. Nivell Experimentat C1. Castellà. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 29/11/2017 Tipus de contracte: Indefinit: ordinari Durada del contracte: Indefinit Horari: Dl a Dv mitja jornada

ADMINISTRATIU/VA PER A CENTRE ASSISTENCIAL A VIC OFERTA NÚM. 255831 Tasques específiques: Recepció de pacients, gestories i empreses, tramitació de documentació, elaboració d’informes, gestió de compres, coordinació d’agendes, facturació… Capacitats requerides: Capacitat comunicativa i d’aprenentatge, bona predisposició per a treballar en equip, persona àgil i organitzada. Molt valorable haver treballat amb el SAP. Requisits obligatoris  Programari de gestió. Nivell Usuari Mig  Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Avançat. Català. Nivell Experimentat C1  Castellà. Nivell Experimentat C1  Requisits molt importants  Titulació: Cicle formatiu grau superior – Administració i Gestió – Administració i Finances Tipus de contracte: Interinitat  Durada del contracte: és de 6 i menys de 12 mesos  Contracte prorrogable: No  Horari: De 15:00 a 19:00h

TALLER I MAGATZEM A VIC OFERTA NÚM. 255935 Tasques específiques: Taller i magatzem de botiga d’esports. Puntualment per ajudar a fer trasllat de la botiga. Capacitats requerides: Habilitats per muntar i desmuntar, àgil, implicat, amb ganes de treballar. Requisits obligatoris  Català.  Requisits molt importants  Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Peó especialista Incorporació: 20/12/2017. Durada del contracte: Més de 3 i menys de 6 mesos  Contracte prorrogable: Sí  Horari: Adaptable

AJUDANT DE CAMBRER/A PER A FI SETMANA A LES MASIES DE RODA OFERTA NÚM. 256423 Tasques específiques: AJUDANT DE CAMBRER/A PER A BAR – RESTAURANT, per als divendres – dissabte – diumenges – festius.  Capacitats requerides: Persona amb bona capacitat de comunicació, i que parli català. Responsable i amb motivació per la feina ben feta.   Requisits molt importants   Formació de manipulació d’aliments i higiene alimentària Català. Nivell Independent B1   Incorporació:  31/12/2017    Tipus de contracte:  Temps parcial: temporal    Durada del contracte:  Més de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí

 CUINER/A DE COL.LECTIVITATS PER A ESCOLA.A RODA DE TER OFERTA NÚM. 256552 Tasques específiques: CUINER COL.LECTIVITATS PER A ESCOLA.   Capacitats requerides: CONEIXEMENTS PROCESSOS CULINARIS I SOBRE APPCC. ES VALORARÀ QUE HAGIN TREBALLAT A ESCOLES O CENTRES AMB INFANTS.  Requisits obligatoris  .Formació de manipulació d’aliments i higiene alimentària  Requisits molt importants   Experiència en l’ocupació – 12 mesos Incorporació:  15/02/2018    Tipus de contracte:  Fix discontinu  Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  9-16 h. aprox.
DEPENDENT/A DE BOTIGA DE QUEVIURES A VIC OFERTA NÚM. 256732 Tasques específiques: Atendre als clients, servei de productes, preparar comandes, mantenir i ordenar la botiga. Capacitats requerides: Persona responsable i de tracte amable, amb compromís i ganes de treballar. Requisits obligatoris Català. Nivell Experimentat C1 Castellà. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 15/01/2018 Tipus de contracte: Interinitat Durada del contracte: Durada indeterminada per obra o servei Contracte prorrogable: Sí Horari: Dimarts tot el dia, divendres tarda i dissabte matí

DEPENDENTA BOTIGA DE ROBA A VIC OFERTA NÚM. 256739 Tasques específiques: Botiga de roba de dona a Vic busca una persona per fer tasques de dependent/a: atenció al client, col·locar i ordenar la roba, etc. Lloc de treball estable. Horari de treball: dilluns de 16:30h a 20h i de dimarts a dissabte de 10h a 13:30h i de 16:30h a 20h. Capacitats requerides: Responsabilitat, iniciativa, autonomia, habilitats comunicatives i capacitat numèrica. Es valorarà positivament que la persona tingui experiència en el sector. Requisits obligatoris
Vehicle propi Nivell acadèmic: ESO Permís de conduir tipus B Català. Nivell Experimentat C1 Castellà. Nivell Experimentat C1 Requisits recomanables Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Incorporació: 15/01/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Més de 3 i menys de 6 mesos Contracte prorrogable: Sí Jornada: Només jornada partida
Horari: Jornada completa de dilluns a dissabte Atenció al públic: Sí

TREBALLADOR/A SOCIAL A VIC OFERTA NÚM. 256787 Tasques a desenvolupar: Dur a terme entrevistes als usuaris, individualment, en famílies o en grups per tal d’avaluar la seva situació i determinar els tipus de serveis que necessiten. Analitzar la situació en què es troben les persones i suggerir diferents opcions sobre la manera en què puguin resoldre els seus problemes. Planificar i aplicar programes d’assistència a les persones que incloguin la intervenció en casos de crisis i la remissió a entitats que prestin ajuda financera, assistència jurídica, serveis d’habitatge, tractament mèdic i altres tipus de serveis. Mantenir contactes amb altres entitats de serveis socials, centres d’ensenyament i serveis sanitaris, per facilitar-los i obtenir informació sobre la situació general i els progressos de les persones. Tasques específiques: Informar, orientar i assessorar a persones/famílies. Fer la valoració social i elaborar el diagnòstic de la situació. Detectar, prevenir i atendre situacions de risc social o d’exclusió. Elaborar, aplicar i avaluar plans d’intervenció individualitzats. Tramitar i fer el seguiment de prestacions. Coordinar-se amb diferents professionals del territori… Capacitats requerides: Comunicació i relació interpersonal (escolta activa, empatia, assertivitat…) Treball en equip (responsabilitat, adaptabilitat, motivació, flexibilitat, negociació…) Requisits obligatoris Titulació: Grau – Ciències socials i jurídiques – Treball Social Català. Nivell Experimentat C1
Castellà. Nivell Experimentat C1  Requisits molt importants  Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Avançat  Requisits recomanables  Vehicle propi  Permís de conduir tipus B  Incorporació: 01/02/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos Contracte prorrogable: Sí Horari: 37,5h/setmanals

GEROCULTOR/A A SANT BOI DE LLUÇANÈS OFERTA NÚM. 256819 Tasques específiques: Gerocultora. Atenció i cura de persones grans i les seves pertinences en residència. Higienes personals, canvis posturals, i suport a l’alimentació… Capacitats requerides: Responsabilitat, autonomia, treball en equip. Requisits obligatoris Català.
Castellà. Requisits molt importants Certificat de professionalitat: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Serveis socioculturals i a la comunitat – Atenció sociosanitària Incorporació: 15/01/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Més de 3 i menys de 6 mesos
Contracte prorrogable: Sí Horari: 40h/s de 14.3 a 22.3, dl a dv i caps set alterns Esforç físic: Sí

DIRECTOR/A O MONITOR/A DE LLEURE A MANLLEU  OFERTA NÚM. 256893  Tasques específiques: Monitors de lleure per la temporada de colònies (març-agost) a diferents cases de colònies. Dinamitzar les activitats que formin part del programa de les colònies escolars, AMPA,.. garantint l’organització de les mateixes. Promoure la realització d’activitats integradores i participatives que afavoreixi un bon clima de treball. Treballar les actituds i els valors positius en la dinàmica de les activitats. Mantenir una actitud positiva d’entesa, de col·laboració i resolutiva durant tota la marxa del servei. Capacitats requerides: Persona responsable, capacitat de lideratge, creativa… Requisits obligatoris
Carnets especials: Director/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil o Monitor/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil . Requisits recomanables . Experiència en l’ocupació – 6 mesos
Vehicle propi. Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental . Permís de conduir tipus B . Català. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 01/01/2018 . Tipus de contracte: Obra o servei. Durada del contracte: Durada indeterminada per obra o servei. Contracte prorrogable: No. Horari: Disponibilitat per pernoctar als equipaments.

OFICIALS DE MANTENIMENT INDUSTRIAL: 1ª, 2ª I 3ª A VIC OFERTA NÚM. 256896 Tasques específiques: – Reparació elèctrica de maquinària i instal·lacions industrials de processos de fabricació. – Interpretació d’esquemes elèctrics i seguiment d’averies a autòmats programables. – Manteniment industrial: Oficials 1ª, 2ª i 3ª. Capacitats requerides: Capacitat de treball amb autonomia, iniciativa i compromís. Requisits importants Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Oficial/a de 1a. Vehicle propi Permís de conduir tipus B Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – 12 mesos Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà Incorporació: 15/01/2018 Durada del contracte: Durada indeterminada per obra o servei Contracte prorrogable: Sí Horari: Intensiu: matí, tarda o nit

MONITOR/A I COORDINADOR/A ESPORTIU/VA CASES DE COLÒNIES A MANLLEU OFERTA NÚM. 256906 Tasques específiques: Monitors/es esportius/ves per la temporada de colònies (març-agost) a diferents cases de colònies. Dinamitzar les activitats que formin part del programa de les colònies escolars, AMPA,.. garantint l’organització de les mateixes. Promoure la realització d’activitats integradores i participatives que afavoreixi un bon clima de treball. Treballar les actituds i els valors positius en la dinàmica de les activitats. Mantenir una actitud positiva d’entesa, de col·laboració i resolutiva durant tota la marxa del servei. Capacitats requerides: Persona responsable, capacitat de lideratge, creativa…
Requisits obligatoris. Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Activitats físiques i esportives – Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural. Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – 6 mesos Vehicle propi Carnets especials: Monitor/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil o Director/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil. Permís de conduir tipus B Català. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 01/03/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Durada indeterminada per obra o servei Contracte prorrogable: No Horari: Disponibilitat per pernoctar als equipaments

MONITOR/A I COORDINADOR/A D’EDUCACIÓ AMBIENTAL CASES DE COLÒNIES A MANLLEU OFERTA NÚM. 256912 Tasques específiques: Educadors/es ambientals per la temporada de colònies (març-agost) a diferents cases de colònies. Dinamitzar les activitats que formin part del programa de les colònies escolars, AMPA,.. garantint l’organització de les mateixes. Promoure la realització d’activitats integradores i participatives que afavoreixi un bon clima de treball. Treballar les actituds i els valors positius en la dinàmica de les activitats. Mantenir una actitud positiva d’entesa, de col·laboració i resolutiva durant tota la marxa del servei. Capacitats requerides: Persona responsable, capacitat de lideratge, creativa… Requisits recomanables Experiència en l’ocupació – 6 mesos Vehicle propi Nivell acadèmic: Diplomatura / Enginyeria tècnica Carnets especials: Director/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil o Monitor/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil. Titulació: Grau – Ciències de la Salut – Biologia Ambiental Permís de conduir tipus B Català. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 01/03/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Durada indeterminada per obra o servei Contracte prorrogable: No. Horari: Disponibilitat per pernoctar als equipaments.

OPERARI/A TALLER DE FUSTERIA A TORELLÓ OFERTA NÚM. 256937 Tasques específiques: Operari per un taller de fusta. Tindrà contacte amb màquines foradadores, la tupí, escairadora, la serra, fregar peces i també en una màquina de control numèric. Capacitats requerides: Responsable. Requisits obligatoris Català. Nivell Independent B1
Castellà. Nivell Independent B1 Requisits importants Experiència en l’ocupació – 12 mesos Requisits recomanables Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris Incorporació:  /01/2018
Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Més de 3 i menys de 6 mesos Contracte prorrogable: Sí Jornada: de dilluns a divendres, jornada partida Horari: 7 a 13 h i de 15 a 17 h

MONITOR DE LLEURE / AMBIENTAL / ESPORTIU A VILANOVA DE SAU OFERTA NÚM. 256943 Tasques específiques: Dinamitzar les activitats dels programes de colònies de grups escolars, AMPES, famílies… Capacitats requerides: Actitud resolutiva i proactiva. Disponibilitat per pernoctar a les cases de colònies i mobilitat geogràfica
Requisits obligatoris Vehicle propi Permís de conduir tipus B Català. Nivell Experimentat C1 Requisits molt importants Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Anglès. Nivell  independent B2 Requisits recomanables Carnets especials: Monitor/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil Incorporació: 01/03/2018 Tipus de contracte: Fix discontinu
Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos Contracte prorrogable: Sí Horari: Flexible segons calendari

MUNTADOR DE PREMSES/ MECÀNIC A TORELLÓ OFERTA NÚM. 256953 Tasques específiques: Muntador de premses i/ mecànic per empresa sector metal·lúrgica amb coneixements de mecànica i pneumàtica. Preparació de màquines pel procés productiu d’acord amb les indicacions del departament de producció, verificació de les peces, reparació dels elements que no s’ajusten, i diagnosi d’averies.   Capacitats requerides: Treball en equip, resolució d’incidències i iniciativa Requisits molt importants  Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Oficial/a de 2a. Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Fabricació mecànica – Mecanització Requisits recomanables
Català. Nivell Independent B1 Castellà. Nivell Independent B1 Incorporació: 01/02/2018 Tipus de contracte: Obra o servei. Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos
Contracte prorrogable: Sí. Jornada: de dilluns a divendres, jornada partida Horari: 8 a 13 i de 15 a 18 h Esforç físic: Sí

CAP DE SECCIÓ DE INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA A VIC OFERTA NÚM. 256955 Tasques específiques: Cap de secció d’injecció i massatge. Depèn de l’encarregat i pot tenir personal a càrrec. Gestionar i executar massatges programats: carregant bombos, buidant, netejant. Gestionar i executar programació injectora: preparant producte, carregant, netejant i cuidant. Preparar part de salmorres: fent barreges i pesant-les per a la comprovació. Preparar motlles i llaunes ordenant i netejant. Capacitats requerides: Capacitat analítica, responsabilitat i feines ben fetes, utilitzant mètodes, actitud dinàmica, polivalent, doncs tothom fa de tot quan cal. Requisits molt importants Nivell acadèmic: FP II Requisits importants
Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Comandament intermedi Requisits recomanables Titulació: Cicle formatiu grau superior – Indústries alimentàries – Indústria alimentària Català. Castellà. Incorporació: 29/01/2018 Tipus de contracte: Indefinit: ordinari Durada del contracte: Indefinit Contracte prorrogable: Sí Horari: Dl, dm, dj i dv 05:45 a 16:00.

PEÓ PER A GRANJA DE VAQUES JORNADA PARCIAL A BALENYÀ OFERTA NÚM. 256957 Tasques específiques: Peó ramader per a granja de vaques Munyir les vaques i cuidar als vedells. Netejar les quadres Es valorarà experiència en granges d’animals Feina per les tardes, de dilluns a divendres i dissabte matí i tarda (diumenge festa)  Capacitats requerides: Nivell mig de català o castellà i treball en equip . Experiència com a cuidant d’animals Requisits obligatoris Permís de conduir tipus B  Requisits molt importants Català. Nivell Bàsic A2
Castellà. Nivell Independent B1  Requisits importants Vehicle propi Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – 6 mesos Incorporació: 16/01/2018 Salari mensual: 900 €
Tipus de contracte: Temps parcial: temporal  Durada del contracte: Més de 3 i menys de 6 mesos  Contracte prorrogable: Sí  Horari: dl-div: 17 a 21 h i ds: 6-10h i 17 a 21h (30h)
Esforç físic: Sí  Atenció al públic: No
MONITOR/A I COORDINADOR/A AMBIENTAL A CASES DE COLÒNIES A MONTESQUIU OFERTA NÚM. 256966 Tasques a desenvolupar: Comunicar sobre el medi ambient, interpretar els seus valors i problemàtiques, guiar i capacitar les persones per contribuir a la conservació i millora ambiental. Guiar grups de persones per l’entorn i les seves representacions per tal de contribuir a la sensibilització i capacitació ambiental. Dissenyar, executar i avaluar els programes d’educació, interpretació, sensibilització, formació ambiental i programes de comunicació i participació ciutadana per al desenvolupament sostenible.Dissenyar i elaborar materials educatius ambientals. Aplicar programes d’educació i interpretació ambiental facilitant processos d’aprenentatge, sensibilització, conscienciació i capacitació. Realitzar activitats d’educació ambiental. Tasques específiques: Monitor/a i Coordinador/a ambiental per a Cases de Colònies. Cerquem llicenciats o graduats en Biologia, Ciències Ambientals o Geologia per dinamitzar les activitats que formen part del programa de colònies de famílies, escoles, AMPAS i esplais. Capacitats requerides: Proactivitat, capacitat de resolució, empatia , entusiasme, flexibilitat,… Requisits obligatoris Nivell acadèmic: Llicenciatura / Enginyeria / Grau Titulació: Grau – Ciències de la Salut – Biologia Branca Títol universitari: Medi Ambient Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Català. Nivell Experimentat C1 / Certificat oficial Experimentat C1 Requisits recomanables Vehicle propi Carnets especials: Monitor/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil Permís de conduir tipus B
Anglès. Nivell Experimentat C1 / Certificat oficial Experimentat C1 Incorporació: 01/03/2018 Tipus de contracte: Fix discontinu Durada del contracte: Més de 12 mesos Contracte prorrogable: Sí Jornada: de dilluns a divendres, jornada partida Horari: a concretar segons colònies Atenció al públic: Sí

CAMBRERS/ES A VIC OFERTA NÚM. 256969 Tasques específiques: Personal d’equip per atendre als clients, preparar comandes i realitzar tasques de neteja de l’establiment  Capacitats requerides: Capacitat d’aprenentatge, polivalència, capacitat per a treballar en equip i ganes de treballar   Requisits obligatoris   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig
Català.  Castellà.    Incorporació:  29/01/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí

MONITOR/A D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES A MONTESQUIU OFERTA NÚM. 256970 Tasques a desenvolupar: Planificar i dur a terme activitats recreatives i d’educació física. Tasques específiques: Monitor/a d’activitats físiques i esportives. Cerquem persones del camp de l’esport per dinamitzar les activitats que formen part del programa de colònies de famílies, escoles, AMPAS i esplais. Capacitats requerides: Proactivitat, capacitat de resolució, empatia , entusiasme, flexibilitat,… Requisits obligatoris Nivell acadèmic: Llicenciatura / Enginyeria / Grau Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Català. Nivell Experimentat C1 / Certificat oficial Experimentat C1  Requisits importants Titulació: Grau – Ciències de la Salut – Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport Branca Títol universitari: Activitat física Requisits recomanables Vehicle propi Carnets especials: Monitor/ora d’activitats de lleure infantil i juvenil. Permís de conduir tipus B Anglès. Nivell Experimentat C1 / Certificat oficial Experimentat C1 Incorporació: 01/03/2018  Tipus de contracte: Fix discontinu
Durada del contracte: Més de 12 mesos.  Contracte prorrogable: Sí   Jornada: de dilluns a divendres, jornada partida  Horari: a concretar segons colònies Atenció al públic: Sí

CAMBRER/A PER RESTAURANT MENÚS MIGDIA A MANLLEU OFERTA NÚM. 256972 Tasques a desenvolupar: Parar les taules amb estovalles netes i amb els coberts, vaixella i cristalleria. Rebre els clients i presentar-los els menús i les cartes de begudes. Anotar les comandes d’aliments i begudes i passar-los al personal de cuina o de la barra. Servir aliments i begudes als clients en les taules. Netejar les taules i retornar els plats i coberts a la cuina. Tasques específiques: Cambrer/a per Restaurant de menús al migdia. Capacitats requerides: Bona presència, Orientació al client, Actiu/va. Habilitats comunicatives, Treball en equip. Iniciativa. Requisits recomanables Formació de manipulació d’aliments i higiene alimentària. Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Bàsic Català. Nivell Experimentat C1 Castellà. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 22/01/2018 Salari mensual: 722 €  Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos Horari: de dilluns a dissabte de 13h a 16:30h Atenció al públic: Sí

TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A MANLLEU OFERTA NÚM. 256978 Tasques a desenvolupar: Assessorar els representants dels comandaments i els treballadors sobre l’aplicació de normes i reglaments oficials i d’altres tipus relatius a la seguretat laboral i al medi ambient laboral. Inspeccionar els llocs de treball per garantir que el medi ambient laboral, la maquinària i l’equip s’ajusten a les regles, els reglaments i les normes oficials i d’altres tipus en relació amb la higiene o la salut i seguretat laborals i del medi ambient. Tasques específiques: Empresa dedicada a oferir serveis i assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals necessita incorporar a un/a tècnic/a de PRL. La feina consistirà en fer de formador/a i de tècnic/a de PRL a les empreses. Imprescindible tenir el CFGS de Riscos Laborals finalitzat. No cal experiència, l’empresa formarà a la persona. Capacitats requerides: Iniciativa, autonomia, responsabilitat, habilitats comunicatives i treball en equip. Requisits obligatoris Vehicle propi Nivell acadèmic: FP II
Titulació: Cicle formatiu grau superior – Instal·lació i Manteniment – Prevenció de riscos professionals  Permís de conduir tipus B Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig
Català. Nivell Experimentat C1 Castellà. Nivell Experimentat C1 Incorporació: 22/01/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos
Contracte prorrogable: Sí Jornada: de dilluns a divendres Horari: Jornada completa de dilluns a divendres

DEPENDENT/A – CAMBRER/A PER A BOTIGA DEGUSTACIÓ A VIC OFERTA NÚM. 256999 Tasques específiques: Dependent/a – Cambrer/a per a botiga de degustació. Atenció als clients, preparació i servei de comandes al taulell i a les taules, neteja dels estris i l’espai. Horari: Dilluns – Dimarts – Dimecres (4h/matins) i Dissabte (8h) Capacitats requerides: Persona polivalent i àgil, amb compromís per la feina, discreció i saber estar. Requisits obligatoris Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Català. Nivell Experimentat C1
Incorporació: 22/01/2018 Tipus de contracte: Obra o servei Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos Contracte prorrogable: Sí Horari: 20h/set

XOFER C1+E, CAP I TACÒGRAF A VIC OFERTA NÚM. 257001 Tasques específiques: Recollida i transport de matèria primera d¿escorxadors i granges de la comarca Capacitats requerides: Persona metòdica i planificada, orientada a resultats. Requisits obligatoris Experiència en l’ocupació – 12 mesos Vehicle propi. Carnets especials: CAP de transport de mercaderies. Permís de conduir tipus C1 i E. Català. Castellà Incorporació: 22/01/2018 Tipus de contracte: Obra o servei. Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos
Contracte prorrogable: Sí. Horari: 40h/set.

DEPENDENT/A BOTIGA DE ROBA A VIC OFERTA NÚM. 257037 Tasques a desenvolupar: Vendre els productes i serveis, cobrar el preu servint-se de diferents mètodes de pagament, preparar les factures i registrar les vendes en caixes registradores.  Tasques específiques: Atenció al client. Reposició dels productes, neteja de l’establiment, control de magatzem. Cobrar i quadrar caixa. Capacitats requerides: Bona presència. Persona polida i ordenada. Capacitat de treball en equip. Puntual  Requisits obligatoris  . en l’ocupació – 6 mesos Rquisits molt importants   Català.   Castellà.     Incorporació:  01/03/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Jornada:  Indiferent, jornada partida    Horari:  Matí: 09:30 – 13:30. Tarda:16:30 – 20:30   Atenció al públic:   Sí

CUIDADORA PER A DOMICILI  A MANLLEU FERTA NÚM. 257042 Tasques específiques: cuidar una persona amb bon estat d’autonomia, bàsicament és per donar-li suport en les tasques de la llar i supervisar-la en les tasques d’higiene personal i control de l’alimentació.  Capacitats requerides: Capacitat de relació interpersonal, empatia, iniciativa i habilitats comunicatives   Incorporació:  22/01/2018    Durada del contracte:  Més de 12 mesos    Horari:  totes les tardes i dos matins a la setmana

DINAMITZADOR/A COMUNITARI/A  A VIC FERTA NÚM. 257053 Tasques específiques: Es busquen 2 DINAMITZADORS/ES COMUNITARIS/ES per realitzar les tasques següents: observar i analitzar realitat d’infants i joves al carrer, identificar perfils; elaborar projectes d’intervenció; acompanyar en el procés de socialització i vinculació amb l’entorn; crear vincle amb els joves; prevenir situacions socials de risc; donar suport a accions comunitàries de dinamització que es desenvolupen des de la regidoria; i altres.   Capacitats requerides: Es valoren habilitats comunicatives i d’intervenció social, especialment amb infants i joves, coneixement sobre el teixit associatiu i agents socials de Vic. Es busquen persones amb empatia, bona comunicació, flexibilitat i gestió del canvi, planificació i organització, coneixement de la realitat social de Vic, iniciativa.   Requisits obligatoris   Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau superior ermís de conduir tipus B  Català. Nivell Experimentat C1  Castellà. Nivell Experimentat C1  Requisits molt importants   Experiència en l’ocupació – 6 mesos ehicle propi
Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Requisits recomanables   Titulació: Cicle formatiu grau superior – Serveis socioculturals i a la comunitat – Animació sociocultural  Incorporació:  01/03/2018   Tipus de contracte:  Interinitat    Durada del contracte:  Més de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  25 h/setm. Dill-div 16:00-20:30, un matí. Flexible

CUINER/A I AJUDANT/A DE CUINA A VILANOVA DE SAU FERTA NÚM. 257061 Tasques específiques: Cuiners/es i ajudants/es de cuina per casa de colònies. Preparar els esmorzars/dinars/sopars dels grups . Capacitats requerides: Actitud resolutiva i proactiva. Experiència en cuina per a col·lectivitats. Disponibilitat per pernoctar a les cases de colònies i mobilitat geogràfica.  Requisits obligatoris   Vehicle propi permis conduir B Castella   Incorporació:  22/01/2018    Tipus de contracte:  Fix discontinu    Durada del contracte:  Més de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  Flexible segons calendari

NETEJA D’OFICINES, ESCALES DE VEÏNS I CASES PARTICULARS A TORELLÓ FERTA NÚM. 257062 Tasques específiques: Neteja d’oficines, escales de comunitats de veïns i de domicilis particulars: netejar superfícies, mobiliari, lavabos i altres espais aplicant els útils, productes, maquinària i tècniques requerides en cada cas.   Capacitats requerides: Organtizació de la feina, autonomia, adaptabilitat i responsabilitat.   Requisits obligatoris   Vehicle propi ermís de conduir tipus B Requisits importants   Català. Nivell Independent B2
Castellà. Nivell Independent B2    Incorporació:  17/01/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Durada indeterminada per obra o servei    Contracte prorrogable:   Sí    Horari: 20 hores setmanals de dl a dv amb horari flexible   Esforç físic:   Sí

TELEFONISTA-RECEPCIONISTA A MANLLEU FERTA NÚM. 257065 Tasques a desenvolupar: Acollir i rebre els visitants, convidats o clients.   Tasques específiques: Atenció al públic, atenció telefònica, Tasques administratives (Albarans, ensobrar…)    Capacitats requerides: Iniciativa, autonomia, bona presència, discreció.    Requisits obligatoris
Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig astellà. Nivell Experimentat C1  Català. Nivell Experimentat C1   Requisits recomanables    Experiència en l’ocupació – 12 mesos
Nivell acadèmic: FP I  ranca C.Formatiu Grau Mitja: Administració  Anglès. Nivell Bàsic A2  Incorporació:  29/01/2018   S.  mensual:  1000 €

 

Per accedir ofertes: WWW.diba.cat/slo

racte prorrogable:   Sí
Horari:  8:30h a 14.00h i de 15:00h a 18:00h
Esforç físic:   No
Atenció al públic:   Sí

 

image_gallery

Ofertes de feina: botiga, peó, carretó, cambrer/a, instal·lador, educador/a, suport administratiu, muntador bastides, arquitecte/a tècnic/a, botiga roba esports, administrativa comercial, cafeteria

 

DEPENDENTA A VIC OFERTA NÚM. 254912 Tasques específiques: Venedora per a botiga de roba. Atenció al públic, organització del punt de venda, ordre dels productes de la botiga. Capacitats requerides: Persona activa, amb ganes d’aprendre, capacitat de treball en equip, organitzada, amb habilitats comunicatives, bona presència. Requisits obligatoris  Català. Nivell Experimentat C1  Requisits molt importants   Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Oficial/a de 1a. Requisits recomanables   Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental  Castellà. Nivell Experimentat C1  Tipus de contracte:  Indefinit: ordinari   Durada del contracte:  Indefinit   Contracte prorrogable:   Sí    Horari:  9:30 a 13:00 i 16:30 a 20:30

PEÓ DE LA INDÚSTRIA METAL·LÚRGICA A SANT PERE DE TORELLÓ OFERTA NÚM. 256304 Tasques específiques: Alimentar la màquina, desbloquejar i netejar la màquina, revisar i separar peces i encaixar el producte final.  Capacitats requerides: Responsabilitat, agudesa visual i flexibilitat. Requisits importants   Català. Nivell Independent B2  Castellà. Nivell Independent B2   Incorporació:  02/01/2018    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos   Contracte prorrogable:   Sí    Jornada:  Indiferent de dilluns a divendres  Horari:  Intensiu torn matí o tarda

OPERADOR/A DE CARRETÓ ELEVADOR I APILADOR A SANT PERE DE TORELLÓ OFERTA NÚM. 256349 Tasques a desenvolupar: Conduir i vigilar el funcionament de carretons elevadors i equips similars per carregar i descarregar, transportar, elevar i apilar mercaderies o palets carregats a les estacions terminals de càrrega i descàrrega, instal·lacions portuàries, magatzems, fàbriques i altres establiments. Col·locar els dispositius elevadors sota, damunt o al voltant de palets, fardells i caixes carregades, i subjectar bé els materials o productes per al seu transport a les zones designades. Inspeccionar els equips per identificar qualsevol deterioració o dany.  Tasques específiques: Conduir el carretó elevador i l’apilador, carregar i descarregar material dels camions i col·locar a les estanteries.   Capacitats requerides: Responsabilitat, treball en equip, autonomia i flexibilitat. Requisits molt importants   Català. Nivell Independent B2  Castellà. Nivell Independent B2  Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – 6 mesos  Carnets especials: Conductor/a de Carretó Elevador  Incorporació:  02/01/2018   Tipus de contracte:  Obra o servei   Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos   Horari:  De dl a dv de 8 a 13 i de 15 a 18 hores 

CAMBRER/A DE SALA A MONTESQUIU OFERTA NÚM. 256375 Tasques a desenvolupar: Parar les taules amb estovalles netes i amb els coberts, vaixella i cristalleria. Rebre els clients i presentar-los els menús i les cartes de begudes. Aconsellar-los en l’elecció dels menús i de les begudes. Anotar les comandes d’aliments i begudes i passar-los al personal de cuina o de la barra. Servir aliments i begudes als clients en les taules. Netejar les taules i retornar els plats i coberts a la cuina. Presentar les factures, cobrar el preu i manejar terminals de punt de venda i caixes registradores, i quadrar l’efectiu. Preparar i servir begudes alcohòliques i no alcohòliques a la barra. Rentar les copes i gots usats, i netejar i mantenir les zones de servei de la barra, les zones de preparació de te i cafè i les màquines com ara les cafeteres exprés. Ajudar a mantenir la barra degudament ordenada i disposar les ampolles, gots i copes. Tasques específiques:  Preparar el menjador pel servei, atendre els clients i mantenir ordenat i net el menjador.  Capacitats requerides: Orientació al client, treball en equip, gestió de les emocions, adaptabilitat i autonomia.   Requisits molt importants   Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2   Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – 6 mesos. Vehicle propi Permís de conduir  Incorporació:  02/01/2018   Tipus de contracte:  Obra o servei   Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos   Horari:  Dc, dj, dv, ds i dm de 13 a 17 hores (20h setmana)  Atenció al públic:   Sí

INSTAL·LADOR A DOMICILI A CENTELLES  OFERTA NÚM. 256417  Tasques específiques:  Busquen persona per ajudar a les instal·lacions elèctriques a domicili més suport a l’atenció al públic a botiga. Horari de 40 hores setmanals amb cap de setmana alternatius.  Capacitats requerides: Persona amb ganes de treballar i aprendre.  Requisits obligatoris   Vehicle propi Permís de conduir tipus B   Requisits molt importants   Nivell acadèmic: ESO  Requisits importants    Titulació: FPI – Electricitat   Requisits recomanables    Castellà. Llengua materna  Català. Llengua materna  Incorporació:  15/01/2017  Tipus de contracte:  Obra o servei   Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos   Contracte prorrogable:   Sí    Horari:  horari 40h/setmana i cap de setmana alternatius

EDUCADOR/A SOCIAL A VIC OFERTA NÚM. 256418 Tasques específiques: Gestionar, planificar i realitzar el control del compliment del règim de visites dels fills/es en els diferents casos de separació o divorci, mediant els possibles conflictes i/o incidències amb l’objectiu d’assegurar la protecció del menor. Capacitats requerides: Persona discreta i professional, amb habilitats comunicatives i de gestió de les emocions  Requisits obligatoris   Titulació: Grau – Ciències socials i jurídiques – Educació Social  Català.   Castellà.    Incorporació:  10/01/2018  Tipus de contracte:  Indefinit: ordinari  Durada del contracte:  Indefinit   Contracte prorrogable:   Sí    Horari:  Dc i dv de 15-20h i DS 10-14h i de 16-20h

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA A TAVÈRNOLES OFERTA NÚM. 256559 Tasques específiques: Suport administratiu. Entrar factures bàsiques, fer albarans, arxivar, ensobrar, atenció telefònica, control de l’agenda del restaurant…  Capacitats requerides: Persona amb coneixement d’informàtica a nivell d’usuari, habilitat per entrar dades, habilitats  inicatives…
Requisits obligatoris  Vehicle propi  Titulació: FPI – Administrativa   Permís de conduir tipus B  Requisits molt importants   Nivell acadèmic: FP I  Requisits importants   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Català. Nivell Independent B1  Castellà. Nivell Independent B1  Incorporació:  15/01/2018   Tipus de contracte:  Eventuals per circumstàncies de la producció  Durada del contracte:  és de 6 i menys de 12 mesos   Contracte prorrogable:   Sí    Jornada: Indiferent de dilluns a divendres   Horari:  De 9h a 13h

MUNTADOR DE BASTIDES A VIC OFERTA NÚM. 256619 Tasques específiques: Es busca MUNTADOR DE BASTIDES. Tasques a realitzar: muntar bastides, ordenar taller, carregar i descarregar camions abans i després del muntatge.   Capacitats requerides: Es busca persona amb ganes de treballar i plena dedicació.   Requisits obligatoris   Català. Nivell Independent B2  Castellà. Nivell Independent B2  Requisits importants   Experiència en l’ocupació – 6 mesos Vehicle propi  Requisits recomanables  Permís de conduir tipus B i C1 Incorporació:  15/01/2018  Tipus de contracte:  Altres  Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos   Contracte prorrogable:   Sí    Horari:  Jornada completa
Esforç físic:   Sí

ARQUITECTE/A TÈCNIC/A  A VIC OFERTA NÚM. 256669 Tasques específiques: Convocatòria d’una plaça d’ARQUITECTE/A TÈCNIC/A per la plantilla de personal funcionari de l’ajuntament de Vic. Pots consultar les bases a: www.vic.cat  Capacitats requerides: A partir del 23.12.17, i fins el 11.01.18 s’obre el termini de presentació de sol·licituds al corresponent procés de selecció.    Incorporació:  11/01/2018    Durada del contracte:  Indefinit .

DEPENDENT/A DE BOTIGA D’ESPORTS A VIC OFERTA NÚM. 256673 Tasques específiques: Es busca persona per fer de dependent a botiga de roba esportiva, principalment calçat esportiu. Per dur a terme les tasques següents: obrir i tancar botiga, caixa i cobraments, atendre clients, col·locar gènere, i altres.  Capacitats requerides: Persona dinàmica, organitzada, bona comunicació i do de gents.  Requisits obligatoris   Català. Nivell Independent B2  Castellà. Nivell Independent B2  Requisits molt importants   Experiència en l’ocupació – 6 mesos. Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig. Anglès. Nivell Independent B1  Requisits importants   Nivell acadèmic: Batxillerat  Incorporació:  15/02/2018
Tipus de contracte:  Obra o servei   Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí    Horari:  Jornada completa partida. Dg. i dl. matí festa
Atenció al públic:   Sí 

DEPENDENT/A FORN DE PA / CAFETERIA A VIC OFERTA NÚM. 256678 Tasques específiques: Atenció als clients al taulell i a les taules. Venda de productes (pa, coques…) Elaboració, preparació i servei de comandes (entrepans, begudes…) Capacitats requerides: Persona proactiva, acostumada a treballar de cara al públic, amb habilitats comunicatives i capacitat de treball en equip.   Requisits obligatoris   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Bàsic Català.   Castellà.   Requisits molt importants   Nivell acadèmic: ESO  Incorporació:  15/01/2018   Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Indefinit    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  Horari intensiu de tardes

ADMINISTRATIVA COMERCIAL A TONA OFERTA NÚM. 256695 Tasques a desenvolupar: Registrar, preparar, ordenar, classificar i arxivar informació. Classificar, obrir i enviar correu. Respondre a preguntes telefòniques o electròniques o remetre-les a la persona adequada. Comprovar xifres, preparar factures i anotar detalls de les transaccions financeres realitzades.  Tasques específiques: ADMINISTRATIVA COMERCIAL Per a gestionar factures, manteniment de bases de dades, registre de moviments de mercaderies a l’àrea comercial. També farà tasques de relació amb proveïdors i clients realitzant comandes i venda dels productes a clients en cartera. Gestió a l’àmbit de tot Catalunya a través de trucades telefòniques i correu electrònic. Es valorarà experiència i coneixements d’anglès.  Capacitats requerides: Persona polivalent, amb habilitats comunicatives, i capacitat organitzativa
Requisits obligatoris   Vehicle propi Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Administració – Gestió administrativa  Permís de conduir tipus B  Requisits molt importants  Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà. Català. Nivell Independent B2  Castellà. Nivell Independent B2  Requisits importants   Experiència en l’ocupació – 6 mesos Requisits recomanables
Programari de gestió. Nivell Usuari Mig  Anglès. Nivell Bàsic A1  Incorporació:  15/01/2018    Tipus de contracte:  Temps parcial: temporal    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos   Contracte prorrogable:   Sí    Jornada: dilluns a divendres, jornada intensiva, matí   Horari:  Matins de dl. a div. (6 hores)    Esforç físic:   No    Atenció al públic:   Sí

Per accedir ofertes: WWW.diba.cat/slo

becària

Es convoquen 15 beques de col·laboració per desenvolupar estudis i treballs relacionats amb els diferents àmbits d’actuació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia, i per dur a terme tasques d’assistència i suport a les activitats del Centre durant l’any 2018.
• 1 beca en gestió econòmica i administrativa
• 1 beca en arxiu i gestió administrativa
• 1 beca en biblioteconomia i documentació per a la Biblioteca del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
• 3 beques d’investigació i
• 9 beques per col·laborar en l’organització de les activitats formatives dirigides al personal de l’Administració de justícia (jutges, jutges de pau, fiscals, metges forenses, etc.) o al personal d’altres àmbits del Departament de Justícia (serveis penitenciaris, mediació, dret i entitats jurídiques, etc.).
Consulteu tota la informació i les condicions a les Bases i a la Convocatòria de les beques.
El termini per sol·licitar 1 beca és des del 15/12/2017 fins el 09/01/2018, a les 14.00 h.

http://cejfe.gencat.cat/ca/detalls/noticia/oberta-convocatoria-beques-cejfe

 

image_gallery

Ofertes de feina: botiga esports, manteniment, peó, electricista, mecànic, tècnic/a intervenció i comptabilitat, comercial, cambrer/a, cambrera hotel, cap producció, telecomunicacions…

 

 

TALLER I MAGATZEM A VIC OFERTA NÚM. 255935 Tasques específiques: Taller i magatzem de botiga d’esports. Puntualment per ajudar a fer trasllat de la botiga. Capacitats requerides: Habilitats per muntar i desmuntar, àgil, implicat, amb ganes de treballar.   Requisits obligatoris  Català.   Requisits molt importants  Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Peó especialista Incorporació:  20/12/2017   Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos   Contracte prorrogable:   Sí    Horari:  Adaptable

PERSONAL DE MANTENIMENT D’EDIFICIS A MANLLEU OFERTA NÚM. 256056 Tasques específiques: Personal de manteniment de diferents establiments comercials. Arrengaments bàsics d’electricitats i llauneria, pintar, neteja…  Capacitats requerides: Coneixements bàsics de manteniment. Responsabilitat, treball en equip…   Requisits obligatoris
Vehicle propi. Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental Permís de conduir tipus B  Català. Nivell Independent B2  Castellà. Nivell Independent B2  Incorporació:   3/01/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei   Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Jornada:  Indiferent de dilluns a divendres
Horari:  De dl a div de 9-13h i 15-19h

PEÓ DE GRANJA A CALLDETENES OFERTA NÚM. 256091 Tasques específiques: Peó de granja per a tenir cura del bestiar, alimentar, netejar i fer el manteniment en general de la granja. Control de parts, vacunacions…  Capacitats requerides: Persona resolutiva i manetes, sense manies per a treballar amb el bestiar.   Requisits obligatoris   Vehicle propi
Permís de conduir tipus B  Català.   Castellà.    Incorporació:  02/01/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Indefinit    Contracte prorrogable:   Sí
Horari:  9:00-13:00 i de 15:00-19:00
ELECTRICISTA A MANLLEU OFERTA NÚM. 256108 Tasques específiques: Instal·lació de màquines de control d’accessos a diferents països (Itàlia, França, Dinamarca…). Col·locar equips per connectar a la xarxa, a la corrent i antenes…  Capacitats requerides:  Coneixements d’electricitat, xarxes LAN… i experiència en tasques similars mínim 2 anys. Disponibilitat per viatjar. Valorable coneixements d’anglès, però no són imprescindibles.   Requisits importants   Vehicle propi  Permís de conduir tipus B  Català. Nivell Independent B2
Castellà. Nivell Independent B2  Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Oficial/a de 1a. Experiència en l’ocupació – 12 mesos
Nivell acadèmic: FP I  Titulació: FPI – Electricitat  Incorporació:  10/01/2018    Tipus de contracte:  Eventuals per circumstàncies de la producció    Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos   Contracte prorrogable:   No    Jornada:  Indiferent    Horari:  Disponibilitat tot el dia – viatjar

MECÀNIC/A DE MANTENIMENT.A SANT PERE DE TORELLÓ OFERTA NÚM. 256126 Tasques específiques: Manteniment instal·lacions i maquinària en sector càrnic. Es valorarà tenir coneixements en soldadura, mecanitzat, torn, utilització d’eines elèctriques i manuals i interpretació de plànols,  Capacitats requerides: Responsabilitat, autonomia, iniciativa i treball en equip.   Requisits obligatoris   Vehicle propi Permís de conduir tipus B  Català. Nivell Independent B1  Castellà. Nivell Independent B1   Requisits recomanables
Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Fabricació mecànica – Mecanització  Incorporació:  01/01/2018   Salari mensual:  1400 €
Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Jornada: de dilluns a divendres, jornada intensiva     Horari:  7h a 15:30h   Esforç físic:   Sí
TÈCNIC/A D’INTERVENCIÓ I COMPTABLITAT A VIC OFERTA NÚM. 256132 Tasques específiques: Es busca tècnic/a d’intervenció i comptabilitat. Tasques: responsable del bon funcionament del departament de comptabilitat, de la millora de l’eficàcia i l’eficiència de les feines i procediments que es realitzen; gestió, estudi i proposta en l’àmbit econòmic i comptable; col·laboració en taques d’intervenció i comptabilitat; planificació, direcció, coordinació i avaluació del departament; redacció d’informes tècnics dins el seu àmbit; i aquelles altres funcions anàlogues que li siguin assignades pels seus superiors.  Capacitats requerides: Persona metòdica, organitzada i bona gestió de les emocions.   Requisits obligatoris
Nivell acadèmic: Llicenciatura / Enginyeria / Grau  Català. Nivell Experimentat C1  Castellà. Nivell Experimentat C1  Requisits molt importants   Titulació: Grau – Ciències socials i jurídiques – Ciència Política i de l’Administració  Incorporació:  29/12/2017    Tipus de contracte:  Altres   Durada del contracte: Més de 6 i menys de 12 mesos  Contracte prorrogable:   Sí    Horari:  37,5 h/setmana. Matins (8h-15h) i una tarda

VENEDORA PRODUCTES PERRUQUERIA I ESTÈTICA A TONA  OFERTA NÚM. 256143 Tasques a desenvolupar: Fixar els requisits dels clients i assessorar-los sobre la gamma de productes, el seu preu, condicions de lliurament, garanties, ús i manteniment.  Explicar als clients els productes i serveis de l’establiment i fer-ne demostracions. Vendre els productes i serveis, cobrar el preu servint-se de diferents mètodes de pagament, preparar les factures i registrar les vendes en caixes registradores. Ajudar a la gestió quotidiana de les existències fent inventaris o la participant-hi. Apilar i exposar els productes per vendre’ls, i embolicar i embalar els productes ja venuts  Tasques específiques: Per NOVA OBERTURA DE BOTIGA especialitzada en productes de perruqueria i estètica, de venda al detall i a professionals es busca VENDEDORA. Jornada de Treball : de Dilluns a Divendres de 10.30h a 14h i de 16.30h a 20.30h. Els dissabtes es treballarà de forma alterna de 10.30h a 21h. Durant el Nadal 2017 es treballarà els dies d’obertura especials. Lloc de treball estable i amb futur, passat el període de Nadal.   Capacitats requerides: Orientació al client, flexibilitat i adaptabilitat, comunicació i català i castellà fluid.  Requisits recomanables   Vehicle propi
Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental Permís de conduir   Català. Nivell Independent B2  Castellà. Nivell Independent B2   Llocs a cobrir:  2   Incorporació:  22/12/2017    Tipus de contracte:  Interinitat    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   Sí    Atenció al públic:   Sí
CAMBRER/A HABITACIONS EN HOTEL A SEVA OFERTA NÚM. 256158 Tasques específiques: CAMBRERA D’HABITACIONS PER HOTEL Muntatge del carro i reposició de productes. Neteja de les habitacions: canviar llençols, amanities, neteja de lavabos, cuina, salons, diferents àrees… Mantenir les habitacions i àrees de serveis en òptimes condicions. Jornada laboral de dilluns a diumenge, amb 2 dies descans rotatius, de 9h a 17h. Lloc de treball estable, de 40 hores/setmana.    Capacitats requerides: Persona activa. Bona presència, i correcte higiene personal. Persona educada i agradable. Motivació per el lloc de treball i l’hostaleria. Disposar de mitjà de transport per arribar al lloc de treball. Feu “clic” a APUNTAR-SE i envieu-nos el vostre CV a seleccio@mancoplana.cat i indiqueu el número d’oferta pel que esteu interessats/des.   Requisits obligatoris   Permís de conduir tipus B
Requisits recomanables   Vehicle propi  Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental Català.   Castellà.   Incorporació:  08/01/2018   Salari mensual:  1100 €
Tipus de contracte:  Obra o servei   Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  9H A 17H

DEPENDENT/A DE COMERÇ ESPECIALITZAT A SANT QUIRZE DE BESORA  OFERTA NÚM. 256185 Tasques a desenvolupar: Vendre els productes i serveis, cobrar el preu servint-se de diferents mètodes de pagament, preparar les factures i registrar les vendes en caixes registradores. Ajudar a la gestió quotidiana de les existències fent inventaris o la participant-hi. Apilar i exposar els productes per vendre’ls, i embolicar i embalar els productes ja venuts  Tasques específiques: Atendre el client, cobrar i quadrar caixa, gestionar reclamacions, reposar productes a les estanteries, controlar l’estoc, mantenir l’ordre i netejar la botiga.  Capacitats requerides: Responsabilitat, orientació al client, flexibilitat i treball en equip.   Requisits molt importants   Català. Nivell Independent B2  Castellà. Nivell Independent B2    Incorporació:  21/12/2017    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Horari:  Intensiu matins o tardes i dissabtes   Atenció al públic:   Sí

TÈCNIC EN TELECOMUNICACIONS I XARXES A VIC OFERTA NÚM. 256205  Tasques específiques: Controlar i tramitar les instal·lacions de telefonia fixe, fer les instal·lacions de cablejat a casa el client i entrar remotament a routers per configuracions o problemes tècnics amb internet   Capacitats requerides: Persona activa i resolutiva i de fàcil tracte amb la gent  Requisits obligatoris   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig  Català.   Castellà.   Requisits molt importants   Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Electricitat i Electrònica – Instal·lacions de Telecomunicacions  Incorporació:  02/01/2018    Tipus de contracte:  Indefinit: ordinari    Durada del contracte:  Indefinit    Contracte prorrogable:   Sí
Horari:  9:00-14:00 i de 15:00-18:00h

CAP DE PRODUCCIÓ AMB EXPERIÈNCIA EN FABRICACIÓ DE LLARS DE FOC A CENTELLES OFERTA NÚM. 256235 Tasques a desenvolupar: Llegir les especificacions per tal de determinar els requisits de construcció i els procediments de planificació.Organitzar i coordinar els recursos materials i humans necessaris per completar les tasques.Examinar i inspeccionar el progrés de la feina.Examinar equips i obres per tal d’assegurar que compleixen els requisits de salut i seguretat.Supervisar les obres i la feina de coordinació amb altres projectes de construcció.Supervisar altres treballadors.  Tasques específiques: -Organitzar i planificar la producció de l’empresa. – Optimitzar processos de treball i qualitat dins la planta de producció.- Gestionar i supervisar el personal al seu càrrec.- Gestionar la càrrega i descàrrega de materials per a la producció i instal·lacions.-Planificar l’aprovisionament de matèria prima i distribució i transport del producte acabat.  Capacitats requerides: Persona responsable i alt grau d’autonomia. Interpretació de plànols. Experiència en producció relacionada amb el sector de l’obra i construcció .  Requisits obligatoris  Vehicle propi Permís de conduir tipus B  Requisits molt importants   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig. Requisits recomanables   Castellà. Llengua materna   Català. Llengua materna  Anglès. Nivell Independent B1  Incorporació:  15/01/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei   Durada del contracte:  Indefinit    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  40h setmana- de dilluns a divendres

Per accedir ofertes: WWW.diba.cat\slo

image_gallery

Ofertes de feina: producció, administració, aprenent/a, cuidador/a i cuina

PRODUCCIÓ I ETIQUETATGE AMB ÚS DE MÀQUINES LASER A VIC OFERTA NÚM. 254788 Tasques específiques: Tasques de producció en una empresa que es dedica a fer marcatge amb làser de tot tipus d’objectes (peces de vehicles, plaques de material mèdic…), utilitzar diferents tipus de maquinària de làser.  Capacitats requerides: Disponibilitat per adquirir nous aprenentatges.  Requisits recomanables   Castellà. Nivell Independent B2  Català. Nivell Independent B2 Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos   Contracte prorrogable:   Sí    Horari:  Horari intensiu de matí o tarda

ADMINISTRATIU PER EMPRESA DE TRANSPORTS A LES MASIES DE VOLTREGÀ OFERTA NÚM. 255526 Tasques a desenvolupar: Registrar, preparar, ordenar, classificar i arxivar informació. Classificar, obrir i enviar correu. Fotocopiar i enviar documents per fax. Respondre a preguntes telefòniques o electròniques o remetre-les a la persona adequada. Verificar la precisió de la informació proporcionada.  Tasques específiques: Gestió documental: albarans, factures, etc. Introducció de dades i arxiu. Atenció al client. Atenció telefònica. Suport al equip de treball en determinades tasques que es sol·licitin.   Capacitats requerides: Persona flexible, amb motivació i ganes d’aprendre. Persona que vulgui créixer dins de l’empresa. Responsabilitat, dinamisme i bona predisposició.   Requisits obligatoris   Vehicle propi Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau superior Branca C. Formatiu Grau Superior: Administració i Gestió  Permís de conduir  Català.   Castellà.    Requisits recomanables   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Incorporació:  11/12/2017    Tipus de contracte:  Obra o servei
Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Jornada:  de dilluns a divendres, jornada partida   Atenció al públic:   Sí

APRENENT/A DE SERRALLER A MANLLEU OFERTA NÚM. 255570 Tasques específiques: Aprenent/a de serraller: tallar ferro amb cisella, feines de soldadura…   Capacitats requerides: Persona amb disposició a l’aprenentatge, habilitats manipulatives i responsabilitat.   Requisits obligatoris   Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental
Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2   Incorporació:  10/01/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos
Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  De dl a dv de 8h-13h i 14.30h-18.30h

CUIDADOR/A DE PERSONA AMB ALZHEIMER A DOMICILI A OLOST OFERTA NÚM. 255667 Tasques a desenvolupar: Assistir les persones que requereixen cures personals o terapèutiques en tasques com ara la higiene, menjar o vestir-se, mobilitat física i exercici, comunicació i presa oral de medicaments i canvis d’embenats, generalment d’acord amb plans de cures establertes per professionals de la salut.  Tasques específiques: Acompanyant nocturn a persona amb Alzheimer. Tasques a realitzar: donar el sopar, ficar-la al llit i fer-li companyia. Haurà de passar la nit a casa d’aquesta persona, per si es desperta o necessita alguna atenció.  Capacitats requerides: Persona empàtica, orientada al client, preocupada per la qualitat del servei   Incorporació:  18/12/2017    Tipus de contracte:  Altres    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   Sí    Jornada: de dilluns a divendres, intensiva, nit   Horari:  De DL a DV de 19 a 9 (a pactar)
TEI LLAR D’INFANTS. PRESENTAR CURRÍCULUM REGISTRE ABANS 19 DES. A RODA DE TER  OFERTA NÚM. 255734 Tasques específiques: AJUDANT DE CUINA PER A RESTAURANT A JORNADA PARCIAL De dijous a diumenge es busca persona fer la preparació dels aliments, elaboració de plats senzills, muntar els plats per servir-los i ajudar en tot moment al cuiner. També rentar els plats, estris de cuina i tot l’espai de treball. Horari: : dijous, divendres i dissabte sopars, i diumenge dinars i sopars (15 hores a la setmana) Molt important disponibilitat per a treballar festius. Capacitats requerides: Responsabilitat, organització, capacitat per a establir bones relacions interpersonals, habilitat comunicativa i adaptabilitat per a treballar caps de setmana i festius. Feu “clic” a APUNTAR-SE i envieu-nos el vostre CV a seleccio@mancoplana.cat i indiqueu el número d’oferta pel que esteu interessats/des. Requisits obligatoris . Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau superior. Requisits molt importants  .Titulació: Cicle formatiu grau superior – Serveis socioculturals i a la comunitat – Educació infantil   Incorporació:  08/01/2017 .  Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos .  Contracte prorrogable:   Sí   .  Horari:  9-13 H.

AJUDANT DE CUINA RESTAURANT A TONA OFERTA NÚM. 255772 Tasques específiques: Es busca persona amb interès i ganes d’aprendre la feina per treballar de forma estable en una GRANJA DE TRUGES. Realitzarà l’alimentació, supervisió, cura del bestiar, neteja de les instal·lacions… alhora que més endavant podrà realitzar la pròpia producció del pinso pels animals. Es valora experiència anterior en granja de mares i/o formació en estudis de ramaderia o similar, tot i que no és imprescindible. De dilluns a divendres i els caps de setmana (alterns). Inicialment jornada de 9-13h i posteriorment jornada complerta. Capacitats requerides: Persona resolutiva, organitzada i amb ganes de treballar i aprendre. Dinàmica i resolutiva. Feu “clic” a APUNTAR-SE i envieu-nos el vostre CV a seleccio@mancoplana.cat i indiqueu el número d’oferta pel que esteu interessats/des. Requisits recomanables
Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Auxiliar. Formació de manipulació d’aliments i higiene alimentària.  Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental
Català. Nivell Independent B1 . Castellà. Nivell Independent B1 .  Incorporació:  13/12/2017  Salari mensual:  500 €   Tipus de contracte:  Temps parcial: temporal   Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos   Jornada:  Indiferent   Horari:  De dj a. ds. sopars. Diumenge dinars i sopars  Esforç físic:   Sí   Atenció al públic:   No

Per accedir ofertes de feina: WWW.diba.cat\slo

GARANTIA JUVENIL

Garantia Juvenil