Ofertes de feina

VACANCES

OFERTES DE FIENA XARXA XALOC

Número Descripció Municipi
330077 Auxiliar higienista bucodental Vic
330075 Recepcionista Vic
330052 TÈCNIC/A AUXILIAR D’ESPORTS Manlleu
330046 TÈCNIC/A MITJÀ D’ESPORTS Manlleu
330009 Dinamitzador/a comercial Vic
330008 Repartidor/a de gas butà Vic
330002 Tècnic/a de medi ambient Torelló
329952 Tècnic/a de mobilitat Vic
329945 Arquitecte tècnic/a Vic
329940 Ajudant de dependent/a Vic
329906 AUXLILIAR DE CUINA Taradell

Més informació a https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina

OFERTES DE FEINA – XARXA XALOC

Xarxa Local d'Ocupació

OFERTES DE FEINA, XARXA XALOC                https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina

NúmeroDescripcióMunicipiPublicat
328779Conductor/a d’autocarsVic17/06/2022
328729Peó de triatge de residus urbansVic16/06/2022
328657Personal de netejaVic15/06/2022
328605Monitor/a de lleureVic15/06/2022
328589Administratiu/vaTorelló14/06/2022
328587Mecànic de torn numèricTorelló14/06/2022
328586Monitor/a de lleure per un casal d’estiuSant Vicenç de Torelló14/06/2022
328585Peó indústriaTorelló14/06/2022
328554EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL + Borsa de treballSeva14/06/2022
328536Electricista industrialLes Franqueses del Vallès14/06/2022
328534Muntador mecànic d’ajust fiLes Franqueses del Vallès14/06/2022

OFERTES PUBLICADES LA SETMANA DEL 13 AL 17 DE JUNY

El certificat de delictes de naturalesa sexual, requisit legal per treballar amb menors d’edat

Totes les persones que treballin amb menors d’edat (monitor de lleure, entrenador, professor, mestre o qualsevol altra professió que implica estar en contacte amb infants i joves) tenen l’obligació de presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual  que permet acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. (Llei  26/2015 de 28 de juliol https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470)

QUI EL POT SOL·LICITAR?
• Qualsevol persona física major d’edat.
• En el cas de menors d’edat, hauran d’estar representats pel pare, la mare o el tutor legal.
• Si la persona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.

COM ES POT SOL·LICITAR?

La Seu del Ministeri permet diferents mecanismes per fer la sol·licitud.
La sol·licitud i lliurament del certificat es farà preferentment per mitjans electrònics  (Certificats digitals/ DNI electrònic),  Cl@ve PIN, Cl@ve permanent a través del web del Ministeri de Justícia
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/va/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
o també  Presencialment  a les oficines següents:
• Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya – Oficina d’Expedició de Certificats d’Antecedents Penals, Últimes Voluntats i Assegurances ( c/ Caballero, 52-56 ,  08014 Barcelona, Les Corts. Tel. 933494180)

• Delegacions i subdelagacions de Govern
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones.html

• Registro Central de Penados y Rebeldes. c/ San Bernardo, 45. 28015 Madrid ( Tel.  913904500)
•  Més informació sobre aquest tràmit i l’emissió del Certificat digital: Torelló Jove