Ofertes de feina

Captura

Inscripció a la borsa de treball de personal docent

Més informació a : http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/

image_gallery

Ofertes de feina: jurista, qualitat, educador/a, comptable, formador/a, ferreteria, operari, administratiu/va, taquillers, jardineria, paleta, socioeducatiu, conserge, socorrista, botiga roba, manteniment, netejador/a de vidres…

 

TÈCNIC/A JURISTA A VIC OFERTA NÚM. 259164  Tasques específiques: Empresa de Vic que es dedica a donar suport als ens locals (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) en tasques jurídiques, suport a la contractació i especialment a la gestió de projectes europees plurianuals cerca un/a tècnic/a jurista. Les tasques consistiran en donar suport a la contractació municipal, i en bona mesura actuar com a Project manager en diversos projectes amb finançament europeu al llarg de tot el territori català. Es valorarà que la persona tingui coneixements en matèria econòmica i jurídica així com en projectes i subvencions europees.   Capacitats requerides: Cerquem a una persona responsable, amb iniciativa, dinàmica, amb habilitats comunicatives, amb disposició a l’aprenentatge i amb disponibilitat de viatjar per tot Catalunya.   Requisits obligatoris   Vehicle propi  Nivell acadèmic: Llicenciatura / Enginyeria / Grau  Permís de conduir tipus B   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Avançat  Català. Nivell Experimentat C1   Castellà. Nivell Experimentat C1
Requisits molt importants   Experiència en l’ocupació – 12 mesos    Requisits recomanables    Titulació: Llicenciatura / Enginyeria – Ciències socials i jurídiques – Dret  Incorporació:  01/03/2018     Tipus de contracte:  Indefinit: ordinari    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Contracte prorrogable:   Sí      Jornada:  de dilluns a divendres, jornada partida     Horari:  Jornada completa

TÈCNIC/A DE QUALITAT DE PRODUCTE A OLOST  OFERTA NÚM. 260529  Tasques a desenvolupar: Dur a terme assaigs de laboratori físics i químics per tal de donar suport als científics i enginyers amb les anàlisis qualitatives i quantitatives de materials sòlids, líquids i gasosos.   Tasques específiques: Tècnic de qualitat del producte en fàbrica de pinsos.
Capacitats requerides: Aprenentatge i utilització de coneixements. Preocupació per l’ordre i la qualitat. Autocontrol.    Requisits obligatoris    Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà
Requisits recomanables   Branca C.Formatiu Grau Mitja: Química    Anglès. Nivell Independent B2  Incorporació:  03/04/2018     Tipus de contracte:  Indefinit: ordinari     Durada del contracte:  Indefinit     Horari:  Torns: matí(6.30 a 14.30) i tarda (14.30 a 22.30)

TÈCNIC/A COMPTABLE A MANLLEU OFERTA NÚM. 261034 Tasques específiques: Tècnic/a comptable per empresa de fabricació de mobiliari. Manteniment dels arxius, previsió de tresoreria i relació amb els bancs. Persona que dependrà directament de gerència i s’haurà de coordinar amb l’auditor extern.   Capacitats requerides: Coneixements tècnics de comptabilitat i experiència demostrable. Persona amb autonomia, responsabilitat i planificació.   Requisits obligatoris   Experiència en l’ocupació – 36 mesos  Nivell acadèmic: FP II
Català. Nivell Experimentat C1   Castellà. Nivell Experimentat C1   Requisits recomanables    Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Tècnic/a mig i assimilats Incorporació:  09/04/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei     Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Contracte prorrogable:   Sí      Jornada:  Indiferent de dilluns a divendres
Horari:  De 9h – 14h

EDUCADOR/A SOCIAL A TORELLÓ  OFERTA NÚM. 261795  Tasques específiques: Educador/a per dissenyar i construir activitats per joves amb recursos normalitzats (Escola d’Adults, Escola d’Arts Plàstiques, Centres cívics,…). Acompanyament a joves en edat de transició escola-treball que han deixat o volen deixar de vincular-se a l’etapa d’educació formal i que cal fer ponts per poder donar a conèixer alternatives i recursos normalitzats. Creació, orientació i acompanyament en grups de parentalitat. Dinamització d’espais de supervisió de pares i fills   Capacitats requerides: Treball d’equip , iniciativa, empatia i capacitat per les relacions interpersonals.    Requisits obligatoris   Nivell acadèmic: Llicenciatura / Enginyeria / Grau   Titulació: Grau – Ciències socials i jurídiques – Educació Social   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig   Català. Nivell Experimentat C1 / Certificat oficial Experimentat C1
Castellà. Nivell Experimentat C1 / Certificat oficial Experimentat C1    Requisits recomanables    Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Tècnic/a mig i assimilats Incorporació:  07/05/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Jornada:  Indiferent de dilluns a divendres
Horari:  Maig i juny tardes, a partir juliol matins    Atenció al públic:   Sí

FORMADOR /A EXTRAESCOLAR ROBÒTICA  A TONA  OFERTA NÚM. 262125  Tasques específiques: Empresa especialitzada en educar i potenciar habilitats i facilitar l’aprenentatge a través de la robòtica educativa, busca FORMADOR /A EXTRAESCOLAR per tallers i extra escolars dins la comarca d’Osona. L’empresa realitzarà la formació pertinent i específica i la persona realitzarà les sessions de robòtica als centres, prepararà i dirigirà el grup d’alumnes seguint el mètode de l’empresa. No es necessita experiència amb robòtica. Imprescindible experiència amb nens/es en diferents àmbits educatius. Es valorà RESIDÈNCIA OSONA.  Capacitats requerides: Estudiants de mòdul o carrera i/o llicenciats en educació infantil i/o primària. interès en la docència i les noves tecnologies. Flexibilitat horària per treballar en extraescolars, tallers de cap de setmana, vacances… Valorable anglès. Feu “clic” a APUNTAR-SE i envieu-nos el vostre CV a seleccio@mancoplana.cat i indiqueu el número d’oferta pel que esteu interessats/des.  Requisits obligatoris    Català. Nivell Independent B2
Requisits recomanables   Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau superior  Titulació: Cicle formatiu grau superior – Serveis socioculturals i a la comunitat – Educació infantil   Anglès. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2  Incorporació:  18/06/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei     Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  A partir 16h i alguns dissabtes el matí    Atenció al públic:   Sí

DEPENDENT/A FERRETERIA I SUPORT A TALLER A VIC   OFERTA NÚM. 262131  Tasques específiques: Es busca venedor de ferreteria i ajudant de taller. Les tasques a realitzar són: reposició material, atenció al client, recepció de comandes, preparació de comandes per clients; així com també suport al taller.    Capacitats requerides: Es valorarà atenció al client, i coneixements i habilitats en electricitat.   Requisits obligatoris   Permís de conduir tipus B  Català.    Castellà.    Requisits molt importants   Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà  Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig  Requisits recomanables    Vehicle propi Incorporació:  07/05/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos     Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  26,5 h/ set. Dl-div: 8:30h-13h. Ds: 9h-13h

OPERARI CLASSIFICADOR DE FERRALLA A VIC OFERTA NÚM. 262149  Tasques a desenvolupar: Col·locar aquests materials en compartiments designats.   Tasques específiques: Operari classificador de residus metàl·lics: portar el control del material que ingressa, pesar i triar els diferents tipus de metall, ajudar a carregar i descarregar amb el toro. Organitzar i mantenir l’ordre al lloc de treball.   Capacitats requerides: Persona molt responsable, organitzada i puntual; que tingui coneixements i sàpiga diferenciar els diferents tipus de metall. Indispensable experiència portant carretons.   Requisits obligatoris   Experiència en l’ocupació – 6 mesos  Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2
Requisits recomanables   Carnets especials: Conductor/a de Carretó Elevador  Incorporació:  07/05/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos
Contracte prorrogable:   Sí     Jornada:  Només jornada partida    Horari:  07:00-13:30; 15:00-18:00   Atenció al públic:   Sí

ADMINISTRATIU/VA PER EMPRESA DE LLAUNERIA A MANLLEU  OFERTA NÚM. 262154  Tasques específiques: Administratiu/va per empresa de llauneria. Facturació, control de factures i albarans, cobraments i pagaments, atenció telefònica, gestió de l’agenda dels llauners, entre d’altres.   Capacitats requerides: Responsabilitat, habilitats comunicatives, organització…   Requisits obligatoris   Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Oficial/a de 1a.  Experiència en l’ocupació – 12 mesos  Nivell acadèmic: FP II
Titulació: FPII – Administratiu   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig  Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2   Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Contracte prorrogable:   Sí      Jornada:  Indiferent de dilluns a divendres     Horari:  4 hores (matí o tarda)   Atenció al públic:   Sí

TAQUILLERS/RES PISCINES MUNICIPALS A MANLLEU  OFERTA NÚM. 262166  Tasques específiques: L’objecte d’aquesta convocatòria és dur a terme la selecció per cobrir temporalment dos llocs de treball de taquiller/a durant el període estival piscines municipals, amb un règim de personal laboral temporal per acumulació de tasques de l’Ajuntament de Manlleu. Tasques: Control d’accés dels usuaris a les instal·lacions de la piscina municipal. Fer l’obertura i el tancament de caixa diària. Preparar informes i memoràndums sobre el funcionament i propostes de millora. Ajudar en l’anàlisi del control de l’aigua i dels diferents paràmetres, si s’escau.   Capacitats requerides: Autonomia, capacitat comunicativa…. Les sol·licituds procés selectiu es presentaran a l ‘Oficina a Atenció Ciutadana (OAC) de la juntament de Manlleu fins el dia 23/04/2018    Requisits obligatoris
Nivell acadèmic: ESO  Requisits recomanables    Català.    Castellà.   Incorporació:  25/05/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei     Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos

PEÓ DE JARDINERIA PER A LA BRIGADA D’OBRES MUNICIPAL A TONA OFERTA NÚM. 262200  Tasques específiques: PEÓ de JARDINERIA per a la brigada d’obres municipal : Realitzar treballs de suport al personal responsable de la brigada, vinculats al manteniment dels espais enjardinats i parcs públics. Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu manteniment. Tenir cura adequada de utilització del material Realitzar sempre que siguin necessari, treballs complementaris no propis de la seva especialitat que permetin el correcte desenvolupament de les seves funcions.
Capacitats requerides: Interessats/es PORTAR presencialment la documentació que es demana a les bases, a l’Ajuntament de TONA abans de les 14 hores del dimecres 03 de maig de 2018 (inclòs). Les bases estan penjades a la web i al taulell d’anuncis de l’ajuntament.   Requisits molt importants   Castellà. Nivell Independent B1   Requisits recomanables
Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris  Català. Nivell Bàsic A1 Incorporació:  28/05/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei     Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   No      Jornada:  Indiferent     Horari:  A concretar (segons necessitats)   Esforç físic:   Sí

PEÓ DE PALETA PER A LA BRIGADA D’OBRES MUNICIPAL A TONA  OFERTA NÚM. 262201  Tasques específiques: PEÓ de PALETA per a la brigada d’obres municipal : Donar suport al oficial en la reparació de voreres en mal estat, i reposició de paviments aixecats. Preparar formigons, morters i pastes de guix, ciment i calç, tant amb mitjans manuals com mecànics i saber interpretar esquemes, croquis i plànols. Realitzar treballs de manteniment i conservació dels diferents edificis municipals, tals com pintura, petites reparacions de les instal·lacions, treballs de fusteria, i en general tots aquells treballs destinats al manteniment preventiu. Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides.
Capacitats requerides: Interessats/es PORTAR presencialment la documentació que es demana a les bases, a l’Ajuntament de TONA abans de les 14 hores del dimecres 03 de maig de 2018 (inclòs). Les bases estan penjades a la web i al taulell d’anuncis de l’ajuntament.   Requisits molt importants   Castellà. Nivell Independent B1  Requisits importants
Català. Nivell Bàsic A2   Requisits recomanables    Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris  Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Edificació i Obra civil – Construcció  Incorporació:  28/05/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei     Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   No     Jornada:  Indiferent    Horari:  A concretar (segons necessitat) principalment matí   Esforç físic:   Sí

AGENT SOCIOEDUCATIU PER AL PUNT JOVE A TONA OFERTA NÚM. 262202 Tasques específiques: AGENT SOCIOEDUCATIU per al Punt Jove del Àrea de Serveis Personals: Implementar projectes del Servei de Joventut. Treballar amb col·lectius, formals i informals, de joves de Tona i fer-ne un seguiment. Crear xarxes de relació entre els diferents col·lectius de joves, principalment aquells que estiguin en situació de risc. Suport a les activitats de dinamització juvenil . Participar en el programa PIDCES. Donar suport a les accions del Àrea de Benestar Social, Salut Pública. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball.   Capacitats requerides: Interessats/es PORTAR presencialment la documentació que es demana a les bases, a l’Ajuntament de TONA abans de les 14 hores del dimecres 03 de maig de 2018 (inclòs). Les bases estan penjades a la web i al taulell d’anuncis de l’ajuntament.
Requisits obligatoris   Nivell acadèmic: Batxillerat  Permís de conduir tipus B  Català. Nivell Experimentat C1  Requisits molt importants   Castellà. Nivell Independent B1  Incorporació:  28/05/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  A concretar (principalment tardes)

CONSERGE PER CONTROL D’ACCÉS A INSTAL·LACIONS DE PISCINA MUNICIPAL A SANT QUIRZE DE BESORA OFERTA NÚM. 262255 Tasques específiques: Conserge per control d’accés a les instal·lacions de la piscina municipal: – Fer l’obertura i el tancament de la caixa diària. – Vendre tiquets. – Ajudar puntualment al servei de manteniment de les instal·lacions, si s’escau. Veure bases de l’oferta a la pàgina de l’ajuntament: www.ajsantquirze.cat, a l’apartat del Tauler d’anuncis, i presentar la instància juntament amb tota la documentació sol·licitada, abans del 7 de maig, a les 14.30, al mateix ajuntament.    Capacitats requerides: Responsabilitat, puntualitat, compromís amb l’empresa i orientació al client.
Requisits obligatoris   Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris Requisits molt importants   Català. Nivell Experimentat C1  Castellà. Nivell Experimentat C1  Incorporació:  20/06/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos    Contracte prorrogable:   No     Horari:  Torn rotatiu de dilluns a diumenge

SOCORRISTA DE PISCINES A SANT QUIRZE DE BESORA OFERTA NÚM. 262272 Tasques específiques: Socorrista aquàtic de les piscines de Sant Quirze de Besora: vigilància de les persones del recinte. Veure bases de l’oferta a la pàgina de l’ajuntament: www.ajsantquirze.cat, a l’apartat del Tauler d’anuncis, i presentar la instància juntament amb tota la documentació sol·licitada, abans del 7 de maig, a les 14.30, al mateix ajuntament.    Capacitats requerides: Responsabilitat, organització, autonomia i adaptabilitat
Requisits obligatoris   Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris   Requisits molt importants    Català. Nivell Experimentat C1   Castellà. Nivell Experimentat C1  Requisits recomanables   Carnets especials: Socorrista aquàtic i terrestre  Incorporació:  20/06/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos
Contracte prorrogable:   No     Horari:  Torn rotatiu de dilluns a diumenge

TAQUILLERS/ES PISCINES MUNICIPALS A BALENYÀ  OFERTA NÚM. 262285  Tasques específiques: Venda d’entrades i manteniment instal·lacions piscines municipals. Persona responsable i organitzat/a   Capacitats requerides: Interessats presentar sol·licitud a les oficines de l’ajuntament de Balenyà ( Hostalets) fins el 25/05/18 a les 14h – Consultar bases a: www.balenya.cat   Requisits obligatoris   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Bàsic Català. Nivell Independent B1  Requisits molt importants   Castellà. Nivell Independent B1
Requisits recomanables   Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris Incorporació:  14/05/2018   Salari mensual:  500 €    Tipus de contracte:  Obra o servei
Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   No     Horari:  29 h/setmana en horari de matí o tarda

VENEDOR/A DE BOTIGA DE ROBA A VIC  OFERTA NÚM. 262326 Tasques específiques: Es busquen venedors/es per a botiga de roba (home, dona i nens). Les tasques a realitzar són: atenció al client, caixa, reposició, decoració de la botiga, entre altres.   Capacitats requerides: Persona dinàmica, amable, activa i responsable.    Requisits obligatoris   Català.   Castellà.
Requisits molt importants    Experiència en l’ocupació – 12 mesos   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig   Requisits importants   Nivell acadèmic: ESO  Requisits recomanables
Vehicle propi  Permís de conduir tipus B  Incorporació:  07/05/2018    Tipus de contracte:  Indefinit (convertits en)    Durada del contracte:  Més de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  Jornada completa

TAQUILLERS/ES PISCINA MUNICIPAL A FOLGUEROLES OFERTA NÚM. 262366 Tasques específiques: TAQUILLERS/ES PISCINA MUNICIPAL Atendre els ciutadans que venen als equipaments de les piscines municipals, facilitant-los informació sobre horaris, les activitats, el funcionament de les instal·lacions, etc.- Obertura, tancament, control i vigilància en general les instal·lacions de les piscines municipals.- Vetllar pel bon ús i el manteniment de les instal·lacions. – Realitzar els treballs de manteniment i neteja de les instal·lacions i control de l’aigua de les piscines.- Encarregar-se del bar de la piscina. Qualsevol altre funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.    Capacitats requerides: Interessats presentar sol·licitud i documentació a les oficines de l’ajuntament de FOLGUEROLES fins divendres 04 de maig de 2018 a les 14 hores. Per a informació sobre documentació consultar www.folgueroles.cat    Requisits obligatoris    Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2  Requisits recomanables   Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris Incorporació:  28/05/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   No     Horari:  segons necessitats

OPERARI MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES A MANLLEU OFERTA NÚM. 262384 Tasques a desenvolupar: Reparar finestres, panells, portes, tanques, barbacoes, taules de pícnic, prestatgeries, armaris i altres elements trencats. Substituir elements defectuosos, com ara bombetes. Reparar i pintar superfícies interiors i exteriors, com ara parets, sostres i tanques.   Tasques específiques: Operari manteniment instal·lacions esportives de Manlleu: Funcions i tasques: Realitzar tasques de manteniment i conservació de les instal·lacions esportives, seguint les indicacions del director d’esports. Controlar i verificar el funcionament de les instal·lacions esportives. Realitzar els controls i analítiques d’aigües de piscina, així com de la maquinària destinada al tractament de l’aigua de les piscines. Tasques de Consergeria: control d’accés, obertura i tancament d’instal·lacions, atenció als usuaris, distribució i gestió de vestidors, neteja.    Capacitats requerides: Suport a les tasques bàsiques de millora i manteniment bàsic dels diferents espais de l’edifici, (Pintura, millora i reestructuració d’espais, manteniment espai, neteja, manteniment de mobiliari, canvis d’ubicació de mobiliari… La contractació serà de 6 mesos, obra o servei determinat. Capacitat de treball en equip, organització del treball, habilitats comunicatives.   Requisits obligatoris    Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris   Requisits recomanables  Català.   Castellà.   Incorporació:  26/04/2018    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos

AUXILIAR ADMINISTRATIVA A MANLLEU  OFERTA NÚM. 262387  Tasques específiques: Saber explicar bé els recursos, fer que els coles els reservin, fer la reserva amb eines ofimàtiques i solucionar incidències que puguin passar amb els centres. Domini de eines informàtiques. També caldrà fer informes de la feina feta i passar dades dels centres que participin al programa. Domini bàsic Excel. Puntualment haurà de donar suport a altres projectes com Joves Emprenedors o participar en fires i jornades informatives.    Capacitats requerides: Bon domini del català i el castellà parlat i escrit.   Requisits recomanables   Nivell acadèmic: ESO Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Administració – Gestió administrativa  Incorporació:  07/05/2018   Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos

NETEJADOR/A DE VIDRES A TORELLÓ  OFERTA NÚM. 262390  Tasques específiques: Neteja de vidres i finestres dels edificis municipals   Capacitats requerides: Bona mobilitat física ja que la persona treballarà dempeus adoptant postures incomodes i utilitzant escales.    Requisits recomanables    Castellà. Nivell Independent B1 / Certificat oficial Independent B1  Català. Nivell Independent B1 / Certificat oficial Independent B1    Incorporació:  30/04/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Durada indeterminada per obra o servei     Contracte prorrogable:   Sí     Jornada:  de dilluns a divendres, jornada parcial, tarda    Horari:  16 a 20:00   Esforç físic:   Sí

PEÓ D’OBRA PÚBLICA A SANT QUIRZE DE BESORA OFERTA NÚM. 262451  Tasques específiques: Realitzar tot tipus de treball auxiliar de la construcció i de manteniment d’obres públiques: Excavar i reomplir clots i rases, estendre capes de grava i altres materials i carregar i transportar maons i altres materials. Veure bases de l’oferta a la pàgina de l’ajuntament: www.ajsantquirze.cat, a l’apartat del Tauler d’anuncis, i presentar la instància juntament amb tota la documentació sol·licitada, abans del 7 de maig, a les 14.30, al mateix ajuntament.    Capacitats requerides: Destresa manual i visual, capacitat d’organització, capacitat d’aprenentatge i treball en equip.    Requisits obligatoris    Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris Requisits molt importants   Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Peó especialista  Experiència en l’ocupació – 6 mesos   Permís de conduir   Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2  Incorporació:  01/06/2018     Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Contracte prorrogable:   No      Horari:  Jornada intensiva matins    Esforç físic:   Sí

OFICIAL PALETA OBRA PÚBLICA A SANT QUIRZE DE BESORA  OFERTA NÚM. 262455  Tasques específiques: Construir i reparar murs i altres obres, construir voreres, construir xarxes de clavegueram, col·locar pedres i maons i altres tasques similars. Veure bases de l’oferta a la pàgina de l’ajuntament: www.ajsantquirze.cat, a l’apartat del Tauler d’anuncis, i presentar la instància juntament amb tota la documentació sol·licitada, abans del 7 de maig, a les 14.30, al mateix ajuntament.   Capacitats requerides: Responsabilitat, organització, autonomia i treball en equip.   Requisits obligatoris    Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris  Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2
Requisits molt importants   Experiència en l’ocupació – 12 mesos  Permís de conduir  Incorporació:  01/06/2018     Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   No     Horari:  Torn de matí

Per accedir ofertes de feina: WWW.diba.cat/slo

image_gallery

Ofertes de feina: vigilant seguretat, comercial, venedor/a, jove per fusteria, manobre, carnisseria, cambrer/a, manteniment carreteres, socorrista aquàtic, professor/a escola adults, venda entrades piscina, enginyer/a, manteniment, operari funeraria, mosso magatzem, conductor camió, tècnic/a reparació,

 

 

VIGILANT DE SEGURETAT A VIC OFERTA NÚM. 260850  Tasques a desenvolupar: Patrullar pels recintes i comprovar les portes i finestres per evitar i detectar possibles signes d’entrades no autoritzades. Controlar l’accés als establiments, vigilar i autoritzar l’entrada i sortida dels empleats i visitants, comprovar les identificacions i expedir passis de seguretat. Circular entre els visitants, clients o empleats per mantenir l’ordre, protegir els béns contra el robatori i el vandalisme, i fer que es respecti la normativa de l’establiment corresponent. Respondre a les alarmes, investigar els disturbis i posar-se en contacte amb els superiors, la policia o els bombers quan escaigui.  Tasques específiques: Vigilància i ronda per les instal·lacions.   Capacitats requerides: Molta responsabilitat, gestió de les emocions. TIP en vigor de vigilància de seguretat. (obligatori)  Requisits recomanables   Català.
Castellà.    Incorporació:  30/04/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Jornada:  Indiferent
Horari:  Matí o tarda

COMERCIAL D’ASSEGURANCES A MANLLEU OFERTA NÚM. 260856   Tasques específiques: – Desenvolupament de tasques comercials, manteniment, fidelització i desenvolupament de la cartera de clients existent. – Prospecció i captació de nou negoci. – Prospecció i desenvolupament de campanyes comercials. Cerquem professionals amb experiència comercial, proactivitat i dinamisme per desenvolupar una trajectòria laboral en una agència de la Companyia amb contracte laboral indefinit.   Capacitats requerides: Autonomia i responsabilitat en la consecució d’objectius. Coneixements d’Internet, xarxes socials i ofimàtica. Estudis superiors.   Requisits obligatoris   Experiència en l’ocupació – 12 mesos   Nivell acadèmic: ESO  Català.    Castellà.     Incorporació:  09/04/2018     Tipus de contracte:  Indefinit: ordinari     Durada del contracte:  Indefinit     Contracte prorrogable:   Sí
Horari:  Partit

VENEDOR/A PER A BOTIGA DE BRICOLATGE A VIC  OFERTA NÚM. 261664  Tasques específiques:  Es busquen quatre perfils per realitzar tasques de venedor-reposador en diferents seccions de botiga: electricitat i sanitaris; decoració, il·luminació i pintura; i fusta.   Capacitats requerides: Orientació al client: proximitat, respecte, disponibilitat per als seus clients i amb una bona imatge de personal. Capacitat de treball en equip. Passió pel bricolatge i amb ganes d’aprendre   Requisits obligatoris   Experiència en l’ocupació – 9 mesos
Requisits molt importants   Vehicle propi  Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental  Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Comerç i Màrqueting – Comerç   Permís de conduir tipus B   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig  Català. Nivell Experimentat C1   Castellà. Nivell Experimentat C1  Incorporació:  23/04/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei     Durada del contracte:  Més de 12 mesos

FABRICACIÓ DE CARROSSERIES PER A VEHICLES NOUS A SANT QUIRZE DE BESORA OFERTA NÚM. 261675  Tasques específiques: Personal per a fabricació de carrosseries per a vehicles nous.   Capacitats requerides: Bona condició física, capacitat i ganes d’aprendre.    Requisits obligatoris   Vehicle propi Permís de conduir tipus B  Català. Nivell Independent B2  Castellà. Nivell Independent B2   Incorporació:  23/04/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Durada indeterminada per obra o servei
Contracte prorrogable:   Sí     Jornada:  de dilluns a divendres, jornada partida   Esforç físic:   Sí

NOI JOVE PER FUSTERIA A BALENYÀ OFERTA NÚM. 261677  Tasques específiques: FUSTERIA dedicada a obra nova, rehabilitació i manteniment d’obres grans ( hospitals, escoles…) busca NOI JOVE amb experiència i/o formació en fusteria. Realitzarà treballs al taller, treballant amb les diferents màquines i donant suport els oficials. En ocasions pot arribar a realitzar treballs de transportista de material de la fusteria a les diferents obres en les que estan treballant. Promocionable a més responsabilitats en funció de les competències que presenti el candidat.    Capacitats requerides: Experiència professional en el sector de la fusteria o formació de mòdul o grau en aquest àmbit. Disposició a l’aprenentatge, treball en equip i ganes de créixer dins l’empresa. Relació interpersonal, iniciativa i orientació al client. Es valorarà tenir carnet de conduir i RESIDIR COMARCA OSONA. Feu “clic” a APUNTAR-SE i envieu-nos el vostre CV a seleccio@mancoplana.cat   Requisits obligatoris   Català. Nivell Independent B2   Requisits recomanables    Vehicle propi  Nivell acadèmic: FP I
Permís de conduir tipus B   Castellà.   Incorporació:  16/04/2018    Salari mensual:  1000 €     Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos     Contracte prorrogable:   Sí      Horari:  8h a 13h i de 15h a 18h

VENEDOR PARADA LLIBRES A VIC  OFERTA NÚM. 261682 Tasques específiques: Venedor de parada de llibres el dia de Sant Jordi. Muntatge de la parada, venda de llibres, cobrar, atendre clients, desmuntatge.    Capacitats requerides: Persona amb coneixements sobre llibres, organitzada, bona comunicació.   Requisits obligatoris   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig  Català.    Castellà.    Requisits importants   Nivell acadèmic: Batxillerat  Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – 6 mesos Incorporació:  23/04/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Menys d’un mes    Contracte prorrogable:   No     Horari:  Dia de Sant Jordi, de 7h a 21h

 MANOBRE A ALPENS OFERTA NÚM. 261718  Tasques a desenvolupar: Netejar i recuperar els maons que han estat utilitzats i acomplir altres feines similars en obres de demolició. Eliminar obstruccions d’acord amb les instruccions rebudes. Carregar i descarregar materials i equips de construcció i transportar-los en les obres.
Tasques específiques: Pastar, portar material, netejar. I totes aquelles tasques que li encomani el paleta.  Capacitats requerides: Iniciativa, treball en equip, preocupat per l’ordre i la qualitat.   Requisits recomanables   Permís de conduir    Incorporació:  23/04/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos    Contracte prorrogable:   Sí      Horari:  de Dl a Dv de 8 a 13 i de 14 a 17   Esforç físic:   Sí

REPRESENTANT COMERCIAL A VIC OFERTA NÚM. 261721 Tasques específiques: Empresa de marcatge i tall làser cerca COMERCIAL per a prospectar i analitzar el mercat, ampliar i fidelitzar la cartera de clients, iniciar i finalitzar processos de venda de productes, passar comandes a l’empresa.   Capacitats requerides: Autonomia, capacitat de planificació i visió estratègica, habilitats negociadores i dots comercials   Requisits obligatoris   Nivell acadèmic: ESO  Permís de conduir tipus B  Català.   Castellà.   Requisits molt importants
Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Avançat Incorporació:  02/05/2018     Tipus de contracte:  Indefinit: ordinari    Durada del contracte:  Indefinit    Contracte prorrogable:   Sí
Horari:  Jornada completa (flexible)

ASSESSOR COMERCIAL A VIC OFERTA NÚM. 261725 Tasques específiques: Assessorament, distribució de productes asseguradors (tots els rams) i financers. Gestió i control de sinistres. Creació i manteniment de cartera de clients. PERSONES INTERESSADES podeu enviar el vostre currículum a: josep.tort@catalanaoccidente.com    Capacitats requerides: Persona ambiciosa, acostumada o amb ganes de treballar per objectius, capacitat de superació i formació continua. Dots comercials   Requisits obligatoris   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Avançat  Català.    Castellà.    Requisits molt importants   Nivell acadèmic: Diplomatura / Enginyeria tècnica Incorporació:  02/05/2018     Tipus de contracte:  Mercantil
Durada del contracte:  Indefinit     Contracte prorrogable:   Sí

DEPENDENT/A DE CARNISSERIA A VIC  OFERTA NÚM. 261736  Tasques específiques: Ajudant/a de carnisseria. Atenció al client, assessorament dels productes, tallar/manipular carn, caixa, reposició, preparació/elaboració de productes carnis…Suport en la neteja.   Capacitats requerides: Valorable experiència en la venta de productes alimentaris i/o xarcuteries. Atenció al client, habilitats comunicatives, responsabilitat…   Requisits obligatoris   Formació de manipulació d’aliments i higiene alimentària Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental   Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2    Incorporació:  16/04/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei
Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Contracte prorrogable:   Sí      Jornada:  Indiferent     Horari:  De dl a div 8-13.30h i 17-20h (aprox) + ds

CAMBRER/A A VIC OFERTA NÚM. 261739  Tasques específiques: Personal d’equip per atendre als clients, preparar comandes i realitzar tasques de neteja de l’establiment.  Capacitats requerides: Capacitat d’aprenentatge, polivalència, capacitat per a treballar en equip i ganes de treballar    Requisits obligatoris    Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig  Català.   Castellà.   Incorporació:  02/05/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei     Durada del contracte: indeterminada per obra o servei     Contracte prorrogable:   Sí

OPERARI PER MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE CARRETERES A GURB  OFERTA NÚM. 261746  Tasques específiques: Realitzar tasques de conservació i manteniment de carreteres: retirar la brossa dels borals, tapar forats, treure herbes, reparar les barreres i senyals, retirar animals morts, etc. Carregar i descarregar materials.
Capacitats requerides: Capacitat de treballs físics i a l’aire lliure. Persona dinàmica i amb habilitats per resoldre problemes. Treball en equip. Valorable carnet de camió. Requisits obligatoris  Permís de conduir tipus B i C1  Requisits recomanables    Vehicle propi  Català.    Castellà.     Incorporació:  23/04/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei
Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Jornada:  de dilluns a divendres, jornada partida     Horari:  08:00 – 13:00; 14:30-17:30
Esforç físic:   Sí

DEPENDENT/A DE BOTIGA D’ELECTRODOMÈSTICS I PRODUCTES DE LA LLAR A VIC  OFERTA NÚM. 261781  Tasques específiques: Es busca DEPENDENT/A per botiga d’electrodomèstics i articles de taula i cuina. Atendre als client, vendre i cobrar, reposició de productes i control d’estocs, mantenir l’ordre i la neteja dels estants i de l’establiment en general.   Capacitats requerides: Persona amb bon tracte amb clients, dots de venda, caràcter amable i simpàtica, bona capacitat de treball en equip.   Requisits obligatoris
Experiència en l’ocupació – 6 mesos  Nivell acadèmic: ESO  Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Bàsic  Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2  Incorporació:  02/05/2018    Tipus de contracte:  Indefinit (convertits en)     Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos     Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  Jornada completa, horari partit

SOCORRISTA AQUÀTIC PER A PISCINA MUNICIPAL A MUNTANYOLA  OFERTA NÚM. 261787  Tasques específiques: Assumpció de la màxima responsabilitat de la seguretat del recinte de la piscina en el sentit més ampli. Rescatar a les persones en cas d’accident que es produeixi en el medi aquàtic. Assistir com a primer intervinent en cas d’accident o emergència, d’acord amb la normativa vigent. Atenció a usuaris: trasllat de persones disminuïdes ajuda a persones amb mobilitat reduïda. Vetllar pel compliment de la normativa interna de la piscina. Manteniment de la farmaciola. Revisió de la piscina i del material abans de l’obertura als usuaris i després del tancament de les instal·lacions.
Capacitats requerides: A partir del 13 d’abril es publicaran les bases i els interessats poden presentar sol·licitud i documentació a les oficines de l’ajuntament de MUNTANYOLA fins el dia 3 de maig de 2018 a les 14 hores. Consultar bases a: www.muntanyola.cat  Requisits obligatoris   Vehicle propi  Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental Permís de conduir tipus B  Català. Nivell Experimentat C1  Castellà. Nivell Independent B2  Requisits recomanables    Carnets especials: Socorrista aquàtic i terrestre    Incorporació:  16/06/2018
Salari mensual:  1100 €     Tipus de contracte:  Obra o servei     Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos     Contracte prorrogable:   No      Jornada:  Indiferent     Horari:  dilluns a diumenge (horari segons les necessitats)    Esforç físic:   No     Atenció al públic:   Sí

PROFESSOR/A PER A ESCOLA DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES A CENTELLES  OFERTA NÚM. 261791  Tasques a desenvolupar: Projectar i modificar plans d’estudi i preparar els cursos de conformitat amb les directrius establertes sobre aquest tema. Establir i aplicar normes de comportament i procediments per mantenir l’ordre entre els alumnes. Preparar i fer classes, dirigir debats i realitzar demostracions en una o més matèries. Establir objectius clars per a totes les classes, unitats i projectes, i comunicar-los als alumnes. Preparar els materials i les aules per a les activitats de la classe. Adaptar els mètodes docents i els materials d’ensenyament a les diferents necessitats i interessos dels alumnes. Observar i avaluar el rendiment i el comportament dels alumnes. Preparar i administrar proves i exàmens a fi d’avaluar els progressos dels alumnes, i lliurar les qualificacions corresponents. Preparar informes sobre la tasca dels alumnes i consultar altres professors i els pares. Participar en les reunions relatives a les polítiques educatives o organitzatives del centre. Planificar i organitzar activitats escolars com ara excursions, reunions esportives i concerts, i participar-hi.  Tasques específiques: Contractació professor/a per impartir GES i classes de curs pont per a cicle formatiu per a diverses escoles d’adults del sud d’Osona. Jornada completa en horari de matí i tarda.    Capacitats requerides: Preferible amb Filologia Catalana i amb el CAP. Imprescindible nivell C2 de català.   Requisits obligatoris   Català. Nivell Experimentat C2 / Certificat oficial Experimentat C2 / Llengua materna   Requisits molt importants   Nivell acadèmic: Llicenciatura / Enginyeria / Grau  Requisits importants    Titulació: Llicenciatura / Enginyeria – Humanitats – Filologia Catalana   Requisits recomanables
Castellà. Nivell Independent B2 / Llengua materna  Incorporació:  02/05/2018     Tipus de contracte:  Eventuals per circumstàncies de la producció     Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Contracte prorrogable:   Sí      Horari:  de dilluns a dijous matí i tarda. Divendres reunió

TAQUILLER/A PISCINES MUNICIPALS A MUNTANYOLA  OFERTA NÚM. 261792  Tasques específiques: Garantir l’obertura i tancament de l’edifici i dependències on dóna servei, així com controlar i custodiar les claus. Cobrament de les entrades als usuaris de la piscina, cobrament i control dels abonaments de temporada. Control d’accés dels usuaris a les instal·lacions i del compliment de la normativa pel que fa a l’accés de menors d’edat. Acompanyament de les persones en cas que resulti convenient. Supervisar l’estat de funcionament del lavabo. Manteniment i neteja, de l’edifici on presta servei. Control diari de caixa i tancament custòdia dels diners recaptats, i rendició de comptes.
Capacitats requerides: A partir del 13 d’abril es publicaran les bases i els interessats poden presentar sol·licitud, i documentació a les oficines de l’ajuntament de MUNTANYOLA fins el dia 3 de maig de 2018 a les 14 hores. Consultar bases a: www.muntanyola.cat  Requisits obligatoris   Vehicle propi  Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris  Permís de conduir tipus B o A  Català. Nivell Independent B1   Castellà. Nivell Independent B2    Incorporació:  16/06/2018   Salari mensual:  600 €     Tipus de contracte:  Obra o servei     Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos     Contracte prorrogable:   No      Jornada   Indiferent     Horari:  dilluns a diumenge (horari segons les necessitats)    Esforç físic:   No     Atenció al públic:   Sí
AUXILIAR ADMINISTRATIVA A MANLLEU OFERTA NÚM. 261799  Tasques específiques: Tasques administratives en empresa multinacional. – Entrada factures proveïdors – Albarans – Facturació a clients – Arxiu – Control dietes personal – Atenció telèfon (trucades internacionals i nacionals)   Capacitats requerides: Experiència demostrable en comptabilitat i atenció telefònica. Domini de francès i anglès. Habilitats comunicatives i autonomia.  Requisits obligatoris   Nivell acadèmic: FP II  Titulació: FPII – Administratiu   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig  Català. Nivell Independent B2   Francès. Nivell Bàsic A2   Anglès. Nivell Bàsic A2  Incorporació:  23/04/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei
Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Contracte prorrogable:   Sí      Horari:  De 8h a 13h

MOSSO DE MAGATZEM A SANT BARTOMEU DEL GRAU OFERTA NÚM. 261866  Tasques específiques: Mosso de magatzem Descarregar camions, entrar palets i ubicar-los on el responsable digui.   Capacitats requerides: Responsable i ordenada. Les persones interessades podeu trucar directament a l’empresa i demanar per la Maribe: 644733713
Requisits obligatoris  Experiència en l’ocupació – 6 mesos  Requisits recomanables   Carnets especials: Conductor/a de Carretó Elevador Incorporació:  23/04/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei   Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos    Horari:  de DL a DV, jornada intensiva (a partir de les 12)

CONDUCTOR DE CAMIÓ (ANIMALS VIUS) A VIC OFERTA NÚM. 261889  Tasques específiques: Es busca conductor de camió de transport d’animals vius: càrrega, descàrrega, transport i neteja. Es valorarà experiència en transport d’animals vius.   Capacitats requerides: Persona amb bon tracte amb els clients, puntual, i bona disposició per treballar.   Requisits obligatoris   Experiència en l’ocupació – 6 mesos Nivell acadèmic: ESO Permís de conduir tipus C i E Català. Nivell Independent B2  Requisits molt importants
Castellà. Nivell Independent B2  Incorporació:  23/04/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí
Horari:  Jornada completa. Torn dia/nit

OPERARI DE FUNERÀRIA A MALLA OFERTA NÚM. 261902 Tasques a desenvolupar: Organitzar i dirigir funerals, incineracions i enterraments. Atendre les normes de salut i higiene i garantir que es compleixen els requisits legals sobre embalsamament. Practicar incisions en diverses parts dels cadàvers i tancar-les, i reconstruir els cadàvers desfigurats o mutilats en cas necessari. Vestir els cadàvers i col·locar-los en taüts. Mantenir entrevistes per preparar esqueles, ajudar a la selecció de taüts i urnes, i determinar el lloc i moment dels enterraments i incineracions.   Tasques específiques: Desenvolupar el servei funerari integral: atenció de la demanda, contractació del servei, recollida, condicionament i transport del difunt, atenció a les famílies, preparació i celebració de la cerimònia (si s’escau). Preparació, impressió d’esqueles, recordatoris, i repartiment. Tramitació documentació necessària. Coordinació . Realitzar altres tasques administratives i també totes les tasques encomanades pel seu encarregat. CONSULTAR LES BASES   : //seu.mancoplana.cat/seuelectronica/ZonaPublica/Seu/TaulellAnuncis/TaulellAnuncis.aspx?idAccio=2&idMenu=361
Capacitats requerides: Valorable formació i experiència en l’ofici. Relació interpersonal, orientació al client comunicació, preocupació per l’ordre i la qualitat. Capacitat d’adaptabilitat i flexibilitat i treball en equip. INTERESSATS presentar sol·licitud fins 30 d’abril a les 13.00 h a Mancomunitat La Plana (Sector el quadro, s/n de Malla, )
Requisits obligatoris   Vehicle propi   Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental  Certificat de professionalitat: Tanatopràxia   Permís de conduir   Requisits molt importants   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig  Català. Nivell Independent B2 / Certificat oficial Independent B1   Castellà. Nivell Independent B2 / Certificat oficial Independent B1   Requisits recomanables    Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Oficial/a de 1a.  Experiència en l’ocupació – 6 mesos Incorporació:  22/05/2018
Tipus de contracte:  Interinitat    Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos    Jornada:  Indiferent    Horari:  Disponibilitat 7 dies setmana segons demanda
Esforç físic:   Sí    Atenció al públic:   Sí

PEÓ DE FUNERÀRIA A MALLA OFERTA NÚM. 261908  Tasques a desenvolupar: Atendre les normes de salut i higiene i garantir que es compleixen els requisits legals sobre embalsamament. Practicar incisions en diverses parts dels cadàvers i tancar-les, i reconstruir els cadàvers desfigurats o mutilats en cas necessari. Vestir els cadàvers i col·locar-los en taüts.   Tasques específiques: PEÓ DE FUNERARIA. Condicionament del difunt, conducció del cotxe fúnebre fins el cementiri, transport i manipulació de cadàvers i restes. Cura i manteniment de les instal·lacions, vehicles i maquinària, eines i material de tanatori. realitzar les tasques encomanades per el seu encarregat. CONSULTAR LES BASES A: https://seu.mancoplana.cat/seuelectronica/ZonaPublica/Seu/TaulellAnuncis/TaulellAnuncis.aspx?idAccio=2&idMenu=361   Capacitats requerides:
Valorable formació i experiència en l’ofici. Relació interpersonal, orientació al client comunicació, preocupació per l’ordre i la qualitat. Capacitat d’adaptabilitat i flexibilitat, i treball en equip. INTERESSATS presentar sol·licitud fins 30 d’abril a les 13.00 h a Mancomunitat La Plana (Sector el quadro, s/n de Malla, )   Requisits obligatoris   Vehicle propi
Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental  Certificat de professionalitat: Tanatopràxia   Permís de conduir  Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Peó especialista  Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig  Català. Nivell Independent B2 / Certificat oficial Independent B1   Castellà. Nivell Independent B2 / Certificat oficial Independent B1  Incorporació:  22/05/2018     Tipus de contracte:  Interinitat    Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos    Jornada:  Indiferent     Horari:  Disponibilitat 7 dies setmana segons demanda   Esforç físic:   Sí    Atenció al públic:   Sí

TÈCNIC/A EN REPARACIÓ ELECTRÒNICA A VIC OFERTA NÚM. 261963 Tasques específiques: Reparar tot tipus d’equips electrònics: alimentacions, robòtica, variadors, automatismes. Manteniment de manera operacional de qualsevol equip electrònic. Establir un diagnòstic electrònic i proposar un pressupost de reparació. Crear bancs de prova i proposar idees per a millorar la feina. Interessats enviar currículum a: mparra@topperfil.es  Capacitats requerides:   Capacitat de treball en equip. Alt nivell de coneixement d’electrònica, circuits elèctrics i reparacions. Possible contracte de formació a França.   Requisits obligatoris   Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau superior  Titulació: Cicle formatiu grau superior – Electricitat i Electrònica – Desenvolupament de productes electrònics   Branca C. Formatiu Grau Mitja: Electricitat i Electrònica    Formació ocupacional/contínua/certificació de professionalitat: Electrònic/a de manteniment   Castellà.    Francès.    Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – 12 mesos   Incorporació:  02/05/2018    Durada del contracte:  Indefinit    Jornada:  Indiferent     Horari:  09:00 – 18:00

MANTENIMENT INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  A SANT MARTÍ D’ALBARS  OFERTA NÚM. 261981  Tasques específiques: Manteniments d’instal·lacions elèctriques en empresa. Manteniment de les màquines de l’empresa.    Capacitats requerides: Resolutiu, iniciativa, treball en equip, organització.   Requisits obligatoris   Experiència en l’ocupació – 12 mesos
Permís de conduir   Incorporació:  23/04/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  de dilluns a divendres de 8 a 18 i guàrdies

ENGINYER/A PER A OFICINA TÈCNICA D’ENLLUMENAT.A MANLLEU OFERTA NÚM. 261989 Tasques específiques: Enginyer/a per a oficina tècnica d’enllumenat públic. Disseny de la fabricació i de la instal·lació de diferents elements de l’enllumenat públic. Disseny de plànols mitjançant el programa autocad i altres.     Capacitats requerides: Domini de l’autocad. Persona amb autonomia, planificació i responsabilitat.   Requisits obligatoris   Nivell acadèmic: Llicenciatura / Enginyeria / Grau  Titulació: Llicenciatura / Enginyeria – Enginyeria – Arquitectura   Programari cartogràfic. Nivell Usuari Mig  Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig  Castellà. Nivell Experimentat C1   Català. Nivell Experimentat C1
Incorporació:  23/04/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei     Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Contracte prorrogable:   Sí      Jornada:  de dilluns a divendres
Horari:  Partit de dilluns a divendres

CAMBRER /A  A MALLA OFERTA NÚM. 261991  Tasques específiques: CAMBRER/A Preparar la sala, demanar als clients, servir els plats, i al final de la jornada recollir i netejar el menjador. De dimecres a divendres de 12h a 16h. Dissabte de 12h a 17h i de 20h a 23h. Diumenges de 12h a 17h. ( 25 hores / setmana) Lloc de treball estable.   Capacitats requerides: Bon nivell de comunicació, Capacitat de treball en equip, Rapidesa en l’execució de les tasques, netedat i pulcritud lloc de treball. Feu “clic” a APUNTAR-SE i envieu-nos el vostre CV a seleccio@mancoplana.cat i indiqueu el número d’oferta pel que esteu interessats/des.   Requisits molt importants   Experiència en l’ocupació – 6 mesos  Requisits recomanables
Vehicle propi  Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental  Permís de conduir tipus B   Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2    Incorporació:  23/04/2018    Salari mensual:  800 €     Tipus de contracte:  Interinitat     Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  25 hores /setmana
Esforç físic:   Sí    Atenció al públic:   Sí

image_gallery

Ofertes de feina: programador/a, agent cívic, dinamitzador/a, auxiliar sociosanitari, cuiner/a, recepcionista, tècnic/a, administració, gestor compres, electricista, operari…

 

ANALISTA PROGRAMADOR/A A MANLLEU OFERTA NÚM. 258506  Tasques específiques: Desenvolupar i realitzar el manteniment de les aplicacions de l’organització, satisfer les necessitats dels usuaris, participar en el desenvolupament de nous projectes… Les principals funcions consistiran en programar en C# i PHP, fer explotació de dades, anàlisi funcional, pressa de requeriments i reunions amb clients i proveïdors així com donar suport en el desenvolupament de nous projectes i proposar millores dels processos existents.   Capacitats requerides:   Imprescindible tenir coneixements sòlids de C#, PHP, SqlServer, MySQL, HTML i CSS. Cerquem a una persona metòdica, acostumada al tracte amb els clients i amb facilitat pel treball en equip. Es valoraran coneixements d’idiomes.   Requisits obligatoris   Experiència en l’ocupació – 36 mesos Nivell acadèmic: Llicenciatura / Enginyeria / Grau
Titulació: Diplomatura / Enginyeria Tècnica – Enginyeria – Eng. Tèc. Informàtica  Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Avançat  Llenguatges de Programació. Nivell Usuari Avançat
Català. Nivell Experimentat C1   Castellà. Nivell Experimentat C1   Requisits recomanables   Vehicle propi  Permís de conduir tipus B   Incorporació:  01/03/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Jornada:  Indiferent de dilluns a divendres    Horari:  Jornada completa i horari flexible

RECEPCIONISTA PER CENTRE MÈDIC A VIC OFERTA NÚM. 260891  Tasques específiques: Es busca recepcionista per a centre mèdic. Atendre clients a la recepció, derivar, facturació i feines administratives en general.   Capacitats requerides: Persona ordenada, metòdica, proactiva, responsable i acostumada al treball en equip.   Requisits obligatoris
Experiència en l’ocupació – 36 mesos  Català. Nivell Experimentat C1   Castellà.   Requisits molt importants    Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Avançat  Requisits recomanables
Nivell acadèmic: Batxillerat  Incorporació:  03/04/2018    Tipus de contracte:  Obra o servei     Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Horari:  40h/setm.

AGENT CÍVIC A VIC OFERTA NÚM. 261229  Tasques específiques: PLA D’OCUPACIÓ TREBALL ALS BARRIS Divulgació de l’Ordenança Municipal de bon govern, civisme, bons costums i convivència ciutadana. Seguiment de compliment de normatives. Treball per afavorir el diàleg, la convivència i la cohesió social. Coordinació amb els altres equips d’intervenció directa al territori. Aquestes tasques es desenvolupen bàsicament durant l’atenció directa a la ciutadania als espais públics. En casos puntuals es desenvoluparà la tasca a les comunitats de propietaris.  Capacitats requerides: Comunicació, empatia, iniciativa, pro activitat, disposició a l’aprenentatge. Coneixement del territori. Per participar en aquest procés s’ha d’estar inscrit a l’Oficina de Treball, no cobrar prestació per desocupació i ser resident de la zona del Pla de Barris de Vic. Acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris.   Requisits obligatoris  Nivell acadèmic: ESO  Requisits importants   Permís de conduir tipus B   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig
Infraestructures de comunicació. Nivell Usuari Mig  Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – 12 mesos  Català. Nivell Experimentat C2   Castellà. Nivell Experimentat C2  Incorporació:  07/05/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei     Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Contracte prorrogable:   No      Jornada:  Indiferent
Horari:  flexible de tardes    Atenció al públic:   Sí

DINAMITZADOR/A COMUNITARI/A VIC  OFERTA NÚM. 261389  Tasques específiques: PLA OCUPACIÓ TREBALL ALS BARRIS Dinamització de les pistes esportives de barri que hi ha a diferents punts de la ciutat. Participar en l’organització i execució del projecte Tardes d’Estiu al Carrer, activitats de lleure i esportives a l’espai públic durant l’estiu. Elaboració i execució de projectes d’intervenció, amb el suport i seguiment dels tècnics municipals. Identificar i recollir les necessitats de l’entorn i potencialitats de les diferents entitats, grups, col·lectius i serveis dels barris. Suport en Pressupostos Participatius 2018, l’Oficina Municipal d’acollida i altres.   Capacitats requerides: Comunicació, empatia, iniciativa, pro activitat, disposició a l’aprenentatge. Coneixement del territori. Per participar en aquest procés s’ha d’estar inscrit a l’Oficina de Treball, no cobrar prestació per desocupació. Acció subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte treball als barris.  Requisits obligatoris   Nivell acadèmic: Batxillerat  Requisits molt importants
Experiència en l’ocupació – 6 mesos  Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig  Català. Nivell Experimentat C1   Castellà. Nivell Experimentat C1  Incorporació:  07/05/2018
Tipus de contracte:  Obra o servei     Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   No     Horari:  Jornada completa, horari flexible
AUXILIAR SOCIOSANITÀRIA EN RESIDÈNCIA A BALENYÀ OFERTA NÚM. 261398  Tasques específiques: AUXILIAR SOCIOSANITARI EN RESIDÈNCIA Atenció a persones grans en residència fent totes les tasques: ajudant a donar sopars, acompanyar a dormir, realitzar higienes i administració de medicació. Torns de treball amb setmana curta 3 dies, (de divendres a diumenge de les 7.00 a les 18.00h) i setmana llarga de 4 dies (de dimarts a divendres de 11.00 a 22.00h). Dilluns festa. Contracte d’abril a mitjans de novembre.   Capacitats requerides: Imprescindible tenir formació reglada en Atenció Sociosanitària en institucions. Es valorarà experiència. Disponibilitat horària, capacitat de relació interpersonal, gestió de les emocions, treball col·laboratiu i habilitats comunicatives. Feu “clic” a APUNTAR-SE i envieu-nos el vostre CV a seleccio@mancoplana.cat i indiqueu el número d’oferta pel que esteu interessats/des.   Requisits obligatoris   Vehicle propi  Permís de conduir tipus B   Requisits importants    Experiència en l’ocupació – 6 mesos  Requisits recomanables
Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Auxiliar   Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris  Formació ocupacional/contínua/certificació de professionalitat: Auxiliar d’infermeria en geriatria   Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2  Incorporació:  23/04/2018    Salari mensual:  1000 €     Tipus de contracte:  Temps parcial: temporal    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Jornada:  Indiferent, jornada intensiva    Horari:  Setmana curta/ llarga     Esforç físic:   Sí     Atenció al públic:   Sí

CUINER/A PER A RESTAURANT A MALLA OFERTA NÚM. 261412  Tasques específiques: CUINER PER A RESTAURANT per a l’elaboració de plats de cuina tradicional. Ser el responsable de la cuina fent l’aprovisionament de la matèria prima, organitzar el magatzem, fer les pre-elaboracions, cuinar els menús de la carta i netejar la cuina. Organitzar la feina de l’auxiliar de cuina. Horari de setembre a maig: de les 10.00 a les 16.00h Horari de juny, juliol i agost: de les 10.00 a les 16.00h i de les 20 a les 22.30 Es treballa de dilluns a diumenge, menys el dimecres. Entre setmana treballarà sol, i el cap de setmana comptarà amb ajudants.  Capacitats requerides: Imprescindible experiència en lloc similar, persona organitzada, gestionar puntes de treball, capacitat de coordinar les feines dels ajudants. Disponibilitat de transport.   Requisits obligatoris   Vehicle propi  Permís de conduir tipus B   Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Oficial/a de 1a.  Experiència en l’ocupació – 5 mesos  Formació de manipulació d’aliments i higiene alimentària
Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà  Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Hoteleria i Turisme – Cuina   Formació ocupacional/contínua/certificació de professionalitat: Cuina
Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2  Incorporació:  30/04/2018    Salari mensual:  2000 €     Tipus de contracte:  Indefinit: ordinari    Durada del contracte:  Indefinit    Contracte prorrogable:   Sí     Jornada:  Indiferent    Horari:  A l’hivern matí, i a l’estiu matí i vespre    Esforç físic:   Sí    Atenció al públic:   No

TÈCNIC/A ECONOMIA CIRCULAR A MANLLEU  OFERTA NÚM. 261443  Tasques específiques: Realització d’estudis d’anàlisi de cicle de vida i càlcul de petjades de carboni de productes (elaboració d’inventaris, desenvolupament de model utilitzant software SimaPro i redacció de documents). Suport en el desenvolupament de declaracions ambientals de producte i d’eines de càlcul de petjada ambiental de productes i serveis. Imprescindible tenir nivell avançat d’Excel i nivell avançat d’anglès (C1)  Capacitats requerides: Habilitat en la redacció de d’informes i memòries tècniques, habilitat oral en l’exposició metódica i entenedora de la información, capacitat organitzativa, disposició i facilitat pel treball en equip.
Requisits obligatoris   Experiència en l’ocupació – 12 mesos  Nivell acadèmic: Llicenciatura / Enginyeria / Grau  Titulació: Grau – Ciències – Ciències Ambientals   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Avançat  Català. Nivell Experimentat C1   Castellà. Nivell Experimentat C1   Anglès. Nivell Experimentat C1  Incorporació:  16/04/2018     Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Jornada: de dilluns a divendres, jornada partida    Horari:  Jornada 40h/setmanals. Horari partit de dl a div

ADMINISTRATIU/VA A PRATS DE LLUÇANÈS OFERTA NÚM. 261473  Tasques específiques: Control d’estocs. Control d’entregues de productes. Reclamacions de dates d’entrega. Tasques administratives en general.   Capacitats requerides: Bona comunicació, negociadora, ordenada, flexible, orientada a resultats.    Incorporació:  16/04/2018
Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  de dl a dv a concretar amb l’empresa

ADMINISTRATIU COMPTABLE – FACTURACIÓ A VIC  OFERTA NÚM. 261527 Tasques específiques: Es busca persona per realitzar tasques de comptabilitat i facturació en un centre mèdic. Control del compliment normatiu. Contacte amb gestories.   Capacitats requerides: Polivalència, agilitat, treball en equip.   Requisits obligatoris   Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Avançat  Català. Nivell Experimentat C1   Castellà.     Requisits molt importants   Experiència en l’ocupació – 24 mesos  Nivell acadèmic: Diplomatura / Enginyeria tècnica     Requisits recomanables   Titulació: Grau – Ciències socials i jurídiques – Comptabilitat i Finances  Programari de gestió. Nivell Usuari Mig Incorporació:  16/04/2018    Tipus de contracte:  Indefinit (convertits en)    Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  40h/setm. Adaptable

GESTOR DE COMPRES  SÈNIOR A VIC  OFERTA NÚM. 261536 Tasques específiques: Seleccionem un GESTOR DE COMPRES de matèries primeres sènior per important empresa de l’alimentació de la comarca d’Osona. En dependència de la Direcció de Compres i formant part d’un equip de 4 persones, portarà a terme les següents funcions: 1. Aprovisionament de matèries primeres assignades, 2. Desenvolupament de proveïdors, 3. Desenvolupament de producte, 4. Negociació, tancament i seguiment de preus, condicions i contractes, etc.   Capacitats requerides: Sènior amb dots comercials.   Requisits obligatoris   Permís de conduir tipus B  Anglès. Nivell Experimentat C1  Requisits molt importants   Experiència en l’ocupació – 36 mesos Nivell acadèmic: Diplomatura / Enginyeria tècnica  Programari d’Ofimàtica  Requisits recomanables   Vehicle propi  Francès.    Italià.   Incorporació:  07/05/2018    Durada del contracte:  Indefinit     Horari:  09:00 – 17:00

COORDINADOR/A PROGRAMES TREBALL ALS BARRIS A MANLLEU OFERTA NÚM. 261542 Tasques específiques: Coordinador/a: Realitzar el seguiment i el suport tècnic de les tasques de les persones contractades, conjuntament amb professionals de referència de cadascun dels espais a treballar i els tècnics municipals implicats. Vetllar per tal que cada lloc de treball tingui la seva planificació diària. Coordinar les diferents tasques de manteniment dels diferents espais. Supervisar els llocs de treball i les feines. Realitzar horaris de treball i organització de vacances. Vetllar per l’òptima racionalització dels contractats. Simplificar les coordinacions amb altres agents, àrees, etc.   Capacitats requerides: Coordinador/a: la formació demanada es la de Graus, diplomats: Enginyer, Arquitectes tècnics o assimilats. Les persones interessades han d’estar a l’Atur i donats  d’alta al SOC com aturats en recerca de feina i no rebre prestacions per l’atur    Requisits obligatoris   Nivell acadèmic: Llicenciatura / Enginyeria / Grau  Requisits recomanables    Permís de conduir tipus B   Maquinari. Nivell Usuari Mig   Català.    Castellà.   Incorporació:  01/06/2018     Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos     Horari:  intensiu matins i una tarda de dilluns a divendres

TÈCNIC ELECTRICISTA OFERTA NÚM. 261581 A GURB   Tasques a desenvolupar:  Muntar, instal·lar, assajar, calibrar, modificar i reparar els sistemes, instal·lacions o equips de manera que compleixin la normativa i els requisits de seguretat.  Tasques específiques:   Instal·lació i manteniment elèctric industrial a diferents empreses de la Comarca d’Osona. Oficials de 1ª. 2ª, 3ª amb experiència i ajudant. Es valorarà curs de PRL 20 hores.  Capacitats requerides:   Coneixements tècnics i capacitat de treball en equip. Disponibilitat pels desplaçaments. Incorporació immediata   Requisits obligatoris  Permís de conduir tipus B i C1  Requisits molt importants  Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Oficial/a de 1a.  Experiència en l’ocupació – 12 mesos  Requisits recomanables  Vehicle propi  Català.   Castellà.   Incorporació:  23/04/2018  Contracte: Durada indeterminada per obra o servei
Jornada:  40 hores setmanals

RESPONSABLE SERRA TALLAR PERFILS ALUMINI OFERTA NÚM. 251566 A MASIES DE VOLTREGÀ  Tasques específiques:  Responsable de la serra: tallar perfils d’alumini segons ordres de fabricació Capacitats requerides:  Habilitats manuals, responsabilitat i actitud   Requisits molt importants  Vehicle propi  Permís de conduir tipus B o A1
Requisits recomanables   Català. Nivell Independent B1   Castellà. Nivell Independent B1 Incorporació:  03/05/2018  Contracte: Obra o servei  Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos
Contracte prorrogable:  No  Jornada: Indiferent de dilluns a divendres Jornada 2:  Només jornada intensiva Jornada 3:  Exclusivament tarda  Horari:  15:00 a 23:00  Atenció al públic:  Sí

OPERARI/A MUNTATGE DE RIELLS OFERTA NÚM. 261568 A MASIES DE VOLTREGÀ  Tasques específiques:  Peó per a muntatge de riells: aprendre diferents tipus de muntatge, tallar barres, passar cordons, cargolar peces,…  Capacitats requerides:   Capacitat per aprendre, organització, habilitats manuals i responsabilitat   Requisits recomanables
Vehicle propi  Permís de conduir tipus B  Català. Nivell Independent B1   Castellà. Nivell Independent B1   Incorporació:  03/05/2018  Contracte: Obra o servei  Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos  Contracte prorrogable:  No  Jornada: Indiferent de dilluns a divendres  Jornada 2:  Només jornada intensiva  Jornada 3:  Exclusivament matí  Horari:  8:00 a 13:00 h
Esforç físic:  Sí  Atenció al públic:  No

CUINER/A PER A COL·LECTIVITAT OFERTA NÚM. 261570 A TORELLÓ  Tasques específiques:  Cuiner/a per a col·lectivitat. Substitució d’auxiliar de cuina pels mesos d’estiu (de maig a octubre). S’encarregarà de confeccionar els plats, organitzar la cuina i els estris de treball, o la sol·licitud, recepció i emmagatzemament de les mercaderies necessàries per a l’elaboració d’aliments. Prepararà la conservació en cru de tota mena d’aliments, la preparació i presentació de plats culinaris, etc. Capacitats requerides: Flexibilitat horària, capacitat per a treballar en equip   Requisits importants  Formació de manipulació d’aliments i higiene alimentària  Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà  Titulació: Cicle formatiu grau mitjà – Hoteleria i Turisme – Cuina   Requisits recomanables  Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2 Incorporació:  21/05/2018  Contracte:  Obra o servei  Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos  Contracte prorrogable:  No  Jornada: Indiferent  Esforç físic:  Sí  Atenció al públic:  Sí

AJUDANT DE CUINA OFERTA NÚM. 261591 A MONTESQUIU Tasques específiques:  Ajudar el cuiner/a en la preparació de berenars i sopars per grups en una casa de colònies: rentar, pelar, picar, tallar verdura i fruita i guardar el material en frigorífics, armaris i altres zones d’emmagatzematge. Rentar els plats i els estris de cuina i netejar la cuina i el menjador.
Capacitats requerides:  Capacitat tècniques: Nocions bàsiques de cuina. Capacitat d’aprenentatge, treball en equip, orientació al client i flexibilitat .   Requisits obligatoris
Vehicle propi Permís de conduir  Requisits importants  Experiència en l’ocupació – 6 mesos  Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris  Català. Nivell Experimentat C1
Castellà. Nivell Experimentat C1 Incorporació:  16/04/2018   Contracte: Obra o servei   Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos   Horari:  De 14 a 22 hores

Per accedir ofertes: WWW.diba.cat/slo

 

image_gallery

Ofertes de feina: neteja, botiga roba, construcció, assegurances, peó obres, muntador, xòfer i cuina

PERSONAL DE NETEJA CASES DE COLÒNIES A CENTELLES OFERTA NÚM. 260996 Tasques a desenvolupar: Escombrar o netejar amb aspiradora, netejar i encerar terres, mobles i altres estris en edificis, autocars, autobusos, tramvies, trens i avions. Recollir escombraries, buidar contenidors d’escombraries i portar-ne el contingut als punts de recollida.  Tasques específiques: NETEJAR CASAS DE COLÒNIES NETEJAR TERRES HABITACIONS, LAVABOS, INSTAL.LACIONS, SALES COMUNS, PASSADISSOS DISPONIBILITAT EN FUNCIÓ OCUPACIÓ CASES DE COLÒNIES pot arribar a ser de dilluns a diumenge   Capacitats requerides: RESPONSABILITAT, COMPROMÍS A TREBALLAR AMB QUALITAT I ORIENTACIÓ A L’ASSOLIMENT PERSONA NO ES CANSI DE LA MONOTONIA  Requisits obligatoris   Vehicle propi Permís de conduir tipus B o A. Requisits molt importants  Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Oficial/a de 3a. Català. Nivell Independent B2  Castellà. Nivell Independent B2  Requisits importants   Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris Requisits recomanables   Experiència en l’ocupació – 12 mesos   Incorporació:  29/05/2018     Tipus de contracte:  Obra o servei    Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos    Contracte prorrogable:   Sí     Horari:  MATINS   Esforç físic:   Sí

OPERARI CONSTRUCCIÓ A VIC OFERTA NÚM. 261162 Tasques específiques:  Es busca un operari de la construcció: aplicador tècnic, per realitzar aplicacions de materials especialitzats de la construcció (resines, morters impermeabilitzants, poliuretans..) per paviments industrials i impermeabilitzacions. Es valora la formació en riscos laborals de la construcció. Valorable experiència en pintor i/o paleta. Capacitats requerides:  Bon treball en equip. Capacitats requerides: Bona imatge, puntualitat i responsabilitat, respecte, ganes d’aprendre i treballar. Incorporació immediata.   Requisits obligatoris Permís de conduir tipus B  Català. Nivell Independent B1   Castellà.   Requisits importants  Vehicle propi
Requisits recomanables  Experiència en l’ocupació – 6 mesos Incorporació:  09/04/2018  Tipus de contracte:  Indefinit (convertits en)  Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos  Contracte prorrogable:  Sí  Jornada:  Jornada completa, horari partit

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PER ATENCIÓ AL CLIENT A TORELLÓ OFERTA NÚM. 261178 Tasques específiques:  Administratiu/va , per atenció al client -presencial i telefònica- gestió de tràmits, altes i baixes de socis/es, comptabilització de pressupostos, generació de rebuts i comercialització de productes. Valorable persona amb experiència sector telefonia mòbil i/o assegurances. Capacitats requerides:  Empatia, treball d’equip i iniciativa i capacitat de resolució   Requisits importants  Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà
Requisits recomanables Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Català. Nivell Independent B2 / Certificat oficial Independent B2  Castellà. Nivell Independent B2 / Certificat oficial Independent B2 Incorporació:  02/04/2018 Contracte:  Obra o servei Durada del contracte:  Més de 6 i menys de 12 mesos Contracte prorrogable:  Sí  Jornada: Indiferent de dilluns a divendres  Jornada 2:  Només jornada partida Horari:  2/4 de 9 a 2/4 d’13 i de 2/4 de 17 a 20 h Atenció al públic:  Sí

AGENT D’ASSEGURANCES A VIC OFERTA NÚM. 261222 Tasques a desenvolupar:  Obtenir les informacions necessàries sobre els antecedents dels clients per determinar el tipus i les condicions apropiats de l’assegurança. Negociar amb els clients per determinar els tipus i els nivells de risc, l’abast de la cobertura i les condicions de pagament. Explicar als clients detalls sobre assegurances i condicions, primes de cobertura de riscos i beneficis per als clients. Ajudar els clients a determinar els tipus i el nivell de cobertura necessaris, calcular les primes i establir el mètode de pagament. Negociar i establir pòlisses de reassegurança. Assessorar sobre les assegurances per a operacions, projectes, instal·lacions o riscos importants o especials, negociar les condicions d’aquestes assegurances i establir les pòlisses pertinents. Tasques específiques:  Agent d’assegurances. Incorporació immediata, formació a càrrec de l’empresa, possibilitats d’obrir la seva pròpia oficina i creixement dins de l’empresa. Interessats enviar directament currículum a la següent adreça electrònica:  GOMEZ@MAPFRE.COM
Capacitats requerides:  Persona emprenedora i resolutiva.   Requisits recomanables Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental Català.   Castellà. Incorporació:  23/04/2018
Contracte: Durada indeterminada per obra o servei  Contracte prorrogable:  Sí  Horari:  Flexible

MUNTADOR I PREPARADOR DE MAQUINÀRIA A TORELLÓ OFERTA NÚM. 261237  Tasques específiques:  Muntar i instal·lar conjunts, components, eines i comandaments de maquinària del sector metal·lúrgic. Capacitats requerides:  Disposició a l’aprenentatge, treball en equip, planificació i organització i flexibilitat.   Requisits obligatoris
Català. Nivell Experimentat C1  Castellà. Nivell Experimentat C1   Requisits molt importants  Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà  Branca C.Formatiu Grau Mitja: Fabricació mecànica   O Branca C.Formatiu Grau Superior: Fabricació mecànica    Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig  Requisits importants Permís de conduir tipus B. Incorporació:  16/04/2018  Contracte: Obra o servei  Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos  Contracte prorrogable:  Sí  Horari:  horari a concretar

MANTENIDORS DE PLANTA INDÚSTRIAL:ELECTROMECÀNICS A TORELLÓ OFERTA NÚM. 261239  Tasques específiques:  Fer el manteniment general de la planta industrial: Ajustar, reparar i substituir peces i cables desgastats i defectuosos, i mantenir màquines, equips i instruments.  Capacitats requerides: Disposició a l’aprenentatge, treball en equip, planificació i organització i flexibilitat.  Requisits obligatoris  Català. Nivell Experimentat C1   Castellà. Nivell Experimentat C1   Requisits molt importants  Nivell acadèmic: Cicle formatiu grau mitjà  Branca C. Formatiu Grau Mitja: Manteniment i Serveis a la producció o Branca C. Formatiu Grau Superior: Instal·lació i Manteniment  Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig  Requisits importants  Permís de conduir tipus B Incorporació:  16/04/2018  Contracte: Obra o servei  Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos  Contracte prorrogable:  Sí  Horari:  horari a concretar

XÒFER PAQUETRIA – CARNETS C2 O C+E I COTXE PROPI A SEVA  OFERTA NÚM. 261249  Tasques específiques:  Conductor per a tràiler articulat en transport de paqueteria a Bages, Osona i Vallès. Ruta fixe de 2 viatges al dia: Un viatge al matí, i un altra viatge a la tarda. Al mig dia es torna a la central per a tornar a carregar (no més de 300Km diaris). Important tenir experiència en conducció de camions. Carnets C2 o C+E i cotxe propi. Capacitats requerides:  Ser operatiu amb les rutes preparades i prendre iniciatives davant les incidències durant els serveis. Controlar i gestionar tota la documentació administrativa. Bona capacitat d’atenció i concentració. Interessats en l’oferta envieu el vostre currículum vitae a isjaesl@gmail.com posant la Referència a l’assumpte: SDL Manco  Requisits obligatoris  Permís de conduir tipus C+E i B  Requisits recomanables  Experiència en l’ocupació – 6 mesos  Nivell acadèmic: Graduat escolar / Batxillerat elemental  Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2 Llocs a cobrir:  2  Incorporació:  09/04/2018
Contracte: Obra o servei Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos  Contracte prorrogable:  Sí  Jornada: Indiferent de dilluns a divendres  Jornada 2:  Només jornada partida
Horari:  De les 10 del matí a les 11 nit. Parada per dinar  Esforç físic:  Sí  Atenció al públic:  No

DEPENDENT/A BOTIGA ROBA DE DONA A VIC OFERTA NÚM. 261268  Tasques específiques:  Botiga de roba de dona a Vic busca una persona per fer tasques de dependent/a: atenció al client, col·locar i ordenar la roba, etc. Lloc de treball estable. Horari de treball: dilluns de 16:30h a 20h i de dimarts a dissabte de 10h a 13:30h i de 16:30h a 20h.
Capacitats requerides:  Responsabilitat, iniciativa, autonomia, habilitats comunicatives i capacitat numèrica. Es valorarà positivament que la persona tingui experiència en el sector.
Requisits obligatoris  Vehicle propi  Nivell acadèmic: ESO  Permís de conduir tipus B  Català. Nivell Experimentat C1  Castellà. Nivell Experimentat C1  Requisits recomanables Programari d’Ofimàtica. Nivell Usuari Mig Incorporació:  09/04/2018  Contracte: Obra o servei  Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos  Contracte prorrogable:  Sí
Jornada: Només jornada partida  Horari:  Jornada completa de dilluns a dissabte  Atenció al públic:  Sí

PEÓ D’OBRA PÚBLICA A SANT VICENÇ DE TORELLÓ  OFERTA NÚM. 261290 Tasques específiques:  Peó d’obres públiques. Cal presentar una instància a les oficines municipals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló amb les dades del/la sol·licitant i manifestar que es vol participar en les proves de selecció per a la contractació temporal de peons per la brigada municipal (indicant en quina àrea) i que s’accepten les bases de la convocatòria. El requisit imprescindible per poder participar en el procés selectiu és trobar-se inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya com a demandant d’ocupació. http://www.santvicencdetorello.cat  Capacitats requerides:  Responsabilitat, capacitat de treballar en equip  Requisits recomanables  Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris  Català. Nivell Bàsic A2  Castellà. Nivell Bàsic A2 Incorporació:  02/05/2018 Contracte: Obra o servei
Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos  Contracte prorrogable:  No  Jornada 1:  Jornada intensiva  matí de dilluns a divendres  Horari:  De 7 a 14.30 de dilluns a divendres
Esforç físic:  Sí

PEÓ MANTENIMENT PISCINES A SANT VICENÇ DE TORELLÓ OFERTA NÚM. 261293 Tasques específiques:  Peó per manteniment de piscines: control del clor, control del PH, anàlisi de l’aigua, control, vigilància i neteja de les instal·lacions. Tallar l’herba i mantenir en condicions l’arbrat. Fer tasques de reparacions, pintura i neteja,… És requisit imprescindible per poder participar en el procés selectiu trobar-se inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya com a demandant d’ocupació. Més informació: http://www.santvicencdetorello.cat Capacitats requerides:  Responsabilitat, organització i adaptabilitat. Requisits recomanables  Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Peó no qualificat  Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris  Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2 Incorporació:  02/05/2018  Contracte:  Obra o servei
Durada del contracte:  Més de 3 i menys de 6 mesos   Contracte prorrogable:  No  Jornada: Indiferent  Esforç físic:  Sí  Atenció al públic:  Sí

AJUDANT DE CUINA PER A CASES DE COLÒNIES A CENTELLES  OFERTA NÚM. 261312  Tasques a desenvolupar:  Netejar les cuines, zones de preparació d’aliments i zones de serveis. Ajudar els cuiners i xefs a preparar els aliments rentant, pelant, picant, tallant, mesurant i mesclant els ingredients. Muntar plats per servir-los.  Desembalar,  comprovar, traslladar, pesar i guardar els subministraments en frigorífics, armaris de rebost i altres zones d’emmagatzematge. Rentar els plats i els estris de cuina i posar-los a part .
Preparar, cuinar, torrar i escalfar aliments senzills.  Tasques específiques:   AJUDAR CUINA COL.LECTIVITATS CASA DE COLÒNIES PREPARAR ALIMENTS, PRIMERES COCCIONS, EMPLATAR ENDREÇAR I NETEJAR ESTRIS I CUINA Capacitats requerides:  RESPONSABILITAT, COMPROMÍS AMB ORGANITZACIÓ, TREBALL EQUIP. Requisits obligatoris
Formació de manipulació d’aliments i higiene alimentària  Requisits molt importants  Nivell acadèmic: Certificat d’estudis primaris  Català. Nivell Independent B2   Castellà. Nivell Independent B2  Requisits importants  Experiència en l’ocupació – Categoria professional: Auxiliar  Requisits recomanables  Experiència en l’ocupació – 12 mesos Llocs a cobrir:  4
Incorporació:  09/04/2018  Contracte: Obra o servei  Durada del contracte:  Entre 1 i 3 mesos C ontracte prorrogable:  Sí Jornada: Només jornada partida Horari:  MATINS I TARDES
Esforç físic:  Sí

Per accedir ofertes: WWW.diba.cat/slo