Promoció de la Salut

Captura

•Si vols saber on és, què fa i amb qui a cada instant #ÉSVIOLÈNCIA
•Si justifiques el masclisme amb “peròs” #ETSCÒMPLICE
•Si insisteixes en tenir sexe quan ella no vol #ÉSVIOLÈNCIA
•Si comparteixes continguts sexuals sense consentiment #ÉSVIOLÈNCIA
•Si el teu amic l’agredeix sexualment i tu te’n desentens #ETSCÒMPLICE

Cartell-25N-2020-web

Activitats campanya 25 Novembre – inscripcions

Dilluns, 23 de novembre.  XERRADA “La violència sexual com a projecte polític: el cas Alcàsser i la construcció del terror sexual”.  Inscripcions a https://forms.gle/YfufHkXxMvS7SYsp6

Dijous, 26 de novembre XERRADA: eines i estratègies per millorar la salut del sòl pelvià més enllà dels kegels i els hipopressius. https://forms.gle/9k4J12ssr271xx5N6

Dijous, 3 de desembre XERRADA: Ecofeminisme situació actual climàtica i d’emergència social, a càrrec de Federica Ravera . Artistes simbiòtiques. Aproximacions als no humans a través del cos,  a càrrec de Paula Bruna. Inscripcions a https://forms.gle/YEzfBbBwYCNHt8xc8

Divendres, 4 de desembre XERRADA AFROFEMINISME,  Espai de conversa sobre afrofeminisme. Amb Bacha Changuerra i  Jenabou Dembaga.  Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/1SqypA_famJzzbSvOr6j1SEDJnhMz79KnKQXEYtmdnuk/edit

Dimarts, 15 de desembre Presentació EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA: emPODERades.
Inscripcions a:  https://docs.google.com/forms/d/1BKGZwTHGfLL6jGZul4OUqWKmlzmjgQ8wO0ZTYb3tGe8/edit

Programa d’activitats: http://wwww.torellojove.cat/wp/wp-content/uploads/Fulletó-25N-2020-web.pdf

 

Cartell Diagnosi consum

Diagnosi sobre el consum de substàncies il·legals i alcohol a Torelló

Estem duent a terme una recerca per conèixer la situació del consum de substàncies il·legals i alcohol a Torelló.

La finalitat és analitzar quin és el consum i quins factors l’afavoreixen i, així, poder activar una iniciativa per promoure el consum responsable entre la població.

Tens 5 minuts?  https://www.survio.com/survey/d/U7O6Y7X4V6M3Y6O1X

 

Captura

Salut/escola

L’inici del curs té unes característiques extraordinàries a causa de la pandèmia per la COVID-19, per la socialització que representen les escoles, així com per la necessitat de no interrompre la formació de milers d’estudiants.

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és molt rellevant per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres.

S’ha establert un procediment per assegurar que el centre educatiu, els centres d’atenció primària de salut, els equips de vigilància epidemiològica i les famílies estiguin informades i actuïn coordinadament i amb seguretat si es produeix un cas de sospita o un cas positiu entre el personal o l’alumnat del centre.

En aquest procediment participen de forma permanent també els ajuntaments, els equips de coordinació territorial i els departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de fer-ne un seguiment i activar mesures segons cada cas i la situació epidemiològica de cada moment.

Un dels objectius d’aquest espai és poder oferir tota la informació sobre els procediments i la situació de la comunitat escolar, en el marc de la pandèmia i que arribi a totes les famílies de manera molt directa per tal que estiguin al dia de les mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent i que puguin afectar al desenvolupament del curs.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/

 

 

Blue and Orange School Things Classroom Poster (1)

Des de l’Ajuntament de Torelló es vol promoure iniciatives per vetllar pel consum responsable i garantir, d’aquesta manera, un oci sa i saludable. Conjuntament amb la Fundació Pel Suport Social Solidari estem duent a terme una diagnosi per conèixer la situació del consum d’alcohol i tòxics a la població.
La finalitat és analitzar quin és el consum , quins factors l’afavoreixen per, conseqüentment, activar accions per promoure el consum responsable entre la població.
La diagnosi es farà a partir d’enquestes online de format breu, enquestes breus pel carrer, entrevistes a diferents recursos que tenen a veure amb l’oci i el consum, dinàmiques amb alguns joves de l’institut i enquestes online als pares i mares d’aquests joves.
Ens interessa especialment recollir les dades de la major part possible del municipi perquè els resultats siguin pròxims a la realitat actual. Les dades d’aquesta recerca seran completament anònimes, és a dir, la identitat no apareixerà vinculada al contingut de cap entrevista o enquesta. És per això que demanem la màxima concreció i sinceritat.
Moltes gràcies!

https://www.survio.com/survey/d/U8P4B1U3Q2Y6X7J4X