Promoció de la Salut

SERVEI ATENCIÓ MENORS D’EDAT AMB PROBLEMES ADDICCIÓ A DROGUES O PANTALLES I A LES SEVES FAMÍLIES

L’SPOTT OSONA és un projecte de descentralització de les línies d’atenció a menors d’edat amb problemes d’addicció
a drogues i a les pantalles i de suport a les seves famílies.
Lloc: Vicjove – Ocina Jove Osona
Telèfon: 938 891 767- 625 245 332. Horari: Dilluns de 9 h a 14 h
Adreça: Carrer del Bisbe Morgades, 15. 08500 Vic, Barcelona
Correu electrònic: gboverv@cssosona.cat
Treballem per:
• Reduir o aturar l’ús problemàtic i/o l’addicció a substàncies i a les pantalles entre els i les adolescents.
• Acompanyar i atendre els i les adolescents en tractament perquè abandonin la seva conducta addictiva i els hàbits poc saludables en relació a les drogues i a les pantalles.
• Assessorar les famílies per reforçar les seves capacitats en la tasca educativa i oferir-los suport emocional durant tot el procés.
Què oferim?
• Tractament per a menors d’edat amb problemes relacionats amb drogues i pantalles i atenció a les seves famílies.
A qui ens adrecem?
• Als municipis de la comarca d’Osona.
• Als i les adolescents menors de 18 anys en risc per l’ús problemàtic i/o l’addicció a drogues i a les pantalles, i a les seves famílies.
• Personal tècnic municipal i professionals que treballen amb menors d’edat
Com s’hi accedeix?
• S’hi accedeix mitjançant la derivació del personal professional dels serveis bàsics municipals
• Adolescents i famílies poden accedir directament per sol·licitar informació.