Promoció de la Salut

Blue and Orange School Things Classroom Poster (1)

Des de l’Ajuntament de Torelló es vol promoure iniciatives per vetllar pel consum responsable i garantir, d’aquesta manera, un oci sa i saludable. Conjuntament amb la Fundació Pel Suport Social Solidari estem duent a terme una diagnosi per conèixer la situació del consum d’alcohol i tòxics a la població.
La finalitat és analitzar quin és el consum , quins factors l’afavoreixen per, conseqüentment, activar accions per promoure el consum responsable entre la població.
La diagnosi es farà a partir d’enquestes online de format breu, enquestes breus pel carrer, entrevistes a diferents recursos que tenen a veure amb l’oci i el consum, dinàmiques amb alguns joves de l’institut i enquestes online als pares i mares d’aquests joves.
Ens interessa especialment recollir les dades de la major part possible del municipi perquè els resultats siguin pròxims a la realitat actual. Les dades d’aquesta recerca seran completament anònimes, és a dir, la identitat no apareixerà vinculada al contingut de cap entrevista o enquesta. És per això que demanem la màxima concreció i sinceritat.
Moltes gràcies!

https://www.survio.com/survey/d/U8P4B1U3Q2Y6X7J4X