Promoció de la Salut

PROU LGTBI-FÒBIA

APLICACIÓ WEB PER COMUNICAR SITUACIONS DE VIOLÈNCIES: ALUMNAT, COMUNITAT EDUCATIVA I LES FAMÍLIES

Aïllament en infants, adolescents i joves. Guia per a mares, pares i altres figures

#ésviolència

•Si vols saber on és, què fa i amb qui a cada instant #ÉSVIOLÈNCIA
•Si justifiques el masclisme amb “peròs” #ETSCÒMPLICE
•Si insisteixes en tenir sexe quan ella no vol #ÉSVIOLÈNCIA
•Si comparteixes continguts sexuals sense consentiment #ÉSVIOLÈNCIA
•Si el teu amic l’agredeix sexualment i tu te’n desentens #ETSCÒMPLICE