Formació

presentació llibre

Biblioteca Dos Rius

T’has anotat a l’agenda la presentació del llibre? El dimecres 18 de desembre a les 7 de la tarda.

Scaperoom

T’hi atreveixes?

Descobreix com funcionen els processos de selecció de forma divertida amb l’Escape Room PROTOCOL X/4.60.
Dimarts 17 de desembre de 16 a 20h.
VicJove, Oficina Jove d’Osona, C/ Bisbe Morgades, 15. Vic.
Joves a partir de 16 anys.
Inscriu-te enviant un WhatsApp: 650 68 09 19

Histories 25N 2019-9

Conferència: “`L’home que no hauríem de ser”

reserveu dia i hora a la vostra agenda!!!!

L’escriptor, Catedràtic de Dret C. a la Universitat de Còrdova, va començar a tenyir de color  la seva muntura a molt primerenca edat, però va ser el naixement del seu fill el que li va fer reajustar les lents des de les quals es mirava el món.
Quin tipus d’home volia que fos ell? Ha recorregut diferents instituts i s’ha trobat davant dels desconcert masculí general i ha publicat, #WETOO, un llibre per conscienciar els més joves que això és una qüestió de “nosaltres” no només “elles”.

Després de l’èxit de L’Home que no hauríem de ser, Octavio Salazar torna a demostrar-nos que la lluita per la igualtat no és només una qüestió de gènere.

Captura

T’agrada el món del lleure?

CURS DE MONITOR D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
T’agrada el món del lleure i et vols formar per treballar de monitor/a i/o director/a de forma voluntària o professional en esplais, colònies, casals, campaments, escoles, camps de treball,  etc. t’interessa aquesta informació. Són cursos que es poden fer al llarg de tot l’any de manera presencial  (intensius, de caps de setmana, feiners) i semipresencial.
Per fer aquests cursos cal tenir els 18 anys complerts.
El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil prepara a l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil i que el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, aplicant les tècniques específiques d’animació grupal, incidint explícitament en l’educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.
El curs té una durada de 310 hores, d’aquestes  150 hores d’etapa teòrica i 160 hores de pràctiques.
El Curs de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és la formació que prepara l’alumnat per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que el capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, i a representar-los internament i externament assumint la creació, el control i la dinamització dels equips de monitors.
La durada mínima del curs és de 410 hores, repartides de la manera següent: 290 hores d’etapa teòrica i 120 hores de pràctiques.
Les escoles d’educadors/es en el lleure són les que ofereixen aquesta formació i estan regulades per la Direcció General de Joventut, que és qui expedeix el carnet de monitor/a i el de director/a.
+ INFO:  http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/educacio_i_formacio/formacio_educadors_lleure/

 

 

CARTELL_RECREA

Tens ganes d’aprendre un ofici artístic i creatiu? Tens iniciativa i ganes de CREAR?

 

RE-CREAR: Adelitar la vista, l’orella, l’ànim, etc., amb quelcom d’agradable. Descansar del treball amb algun entreteniment. Crear de nou. RE-CREACIÓ: Crear alguna cosa amb l’objectiu de provocar el gaudi dels altres. Crear un objecte o
instal·lació física amb materials provinents del reciclatge.

RE-CREA és una proposta de formació per dissenyar, construir i exhibir una instal·lació d’arts al carrer. Una instal·lació en les arts del carrer és un objecte o element efímer que fa una proposta participativa al públic. És artístic, és creatiu, és
lúdic, és tècnic i és social, així que si tens alguna d’aquestes inquietuds, apunta-t’hi!

Interessats/des: feu una preinscripció abans del 18 d’octubre a: www.gesbisaura.cat

Per a més informació, truqueu al 93 850 53 13 o escriviu-nos a martipm@ajtorello.cat

Tota la informació a www.gesbisaura.cat

Tens experiencia professional però no tens certificat oficial que t’acrediti

Experiència professional en: Acció social / Biocides / Condicionament físic i ioga / Dependència i teleassistència/ Emergències sanitàries / Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web / Salvament i socorrisme/ Treball de neteja
Nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals.
El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

S’hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d’experiència professional en algun dels 8 sectors que es convoquen: acció social, biocides, condicionament físic i ioga, dependència i teleassistència, emergències sanitàries, microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web, salvament i socorrisme, treball de neteja.

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i presentar en els instituts la documentació justificativa dels requisits de participació.

Calendari
• Termini de presentació de la sol·licitud de preinscripció: del 5 al 19 de setembre de 2019
• Termini de presentació de la documentació justificativa al centre seleccionat: del 5 al 25 de setembre de 2019.

Més Informació  http://acreditat.gencat.cat/ca/aacp-201907

1057992_51982010

El certificat de delictes de naturalesa sexual, requisit legal per treballar amb menors d’edat

Totes les persones que treballin amb menors d’edat (monitor de lleure, entrenador, professor, mestre o qualsevol altra professió que implica estar en contacte amb infants i joves) tenen l’obligació de presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual  que permet acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. (Llei  26/2015 de 28 de juliol https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470)

QUI EL POT SOL·LICITAR?
• Qualsevol persona física major d’edat.
• En el cas de menors d’edat, hauran d’estar representats pel pare, la mare o el tutor legal.
• Si la persona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.
COM ES POT SOL·LICITAR?

La Seu del Ministeri permet diferents mecanismes per fer la sol·licitud.
La sol·licitud i lliurament del certificat es farà preferentment per mitjans electrònics  (Certificats digitals/ DNI electrònic),  Cl@ve PIN, Cl@ve permanent a través del web del Ministeri de Justícia

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/va/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

o també  Presencialment  a les oficines següents:
• Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya – Oficina d’Expedició de Certificats d’Antecedents Penals, Últimes Voluntats i Assegurances ( c/ Caballero, 52-56 ,  08014 Barcelona, Les Corts. Tel. 933494180)

• Delegacions i subdelagacions de Govern

http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones.html

• Registro Central de Penados y Rebeldes. c/ San Bernardo, 45. 28015 Madrid ( Tel.  913904500)
•  Més informació sobre aquest tràmit i l’emissió del Certificat digital: Torelló Jove