Formació

CartellDifusió

El proper  28 de setembre comença un curs en línia de xarxes socials. El curs es dirigeix prioritàriament a persones en situació d’atur que tinguin uns coneixements bàsics d’informàtica.

setmana ciencia

Del 14 al 29 de novembre se celebrarà a Catalunya la 25a Setmana de la Ciència

Durant la Setmana de la Ciència, que aquest any celebra els 25 anys, es realitzaran arreu del territori un munt d’activitats que tenen com a denominador comú la Ciència i la tecnologia:  Jornades de portes obertes, exposicions, xerrades, jocs, tallers científics, concursos,  etc. I enguany amb la situació d’excepcionalitat viscuda amb motiu de la pandèmia del COVID-19 fa que la Setmana de la Ciència se centri en aquesta malaltia.
Podeu consultar les activitats previstes i conèixer quines són les bases de participació als diferents concursos que s’organitzen al portal:  https://setmanaciencia.fundaciorecerca.cat/

 

Fulldema set20-2a versió TorelloA5

Informació sobre les inscripcions als cursos de català per a adults del CPNL, del trimestre setembre-desembre 2020

 

Cursos semipresencials a Torelló
Bàsic 1 (per a persones alfabetitzades que volen començar des del principi): sessió presencial els dimarts, de 9 a 11 h.
Bàsic 3 (per a persones que ja el parlen una mica, mòdul final preparació A2 del MERC): sessió presencial els dilluns de 15 a 17 h.
Preu: gratuït

Inscripcions
Antics alumnes: del 14 al 16 de setembre (torn preferent)
Nous alumnes: del 17 al 25 de setembre

Com a novetat aquest setembre hi ha les preinscripcions en línia, que permetran agilitar els tràmits i evitaran desplaçaments innecessaris.

L’Oficina de Català de Torelló oferirà suport presencial al procés d’inscripció amb cita prèvia a torello@cpnl.cat  o 93 850 51 92.

El CPNL ofereix cursos a distància per a la resta de nivells oficials.

Captura

Consulta la programació d’activitats del casal Cívic de Torelló: activitats físiques, artístiques, escènqiues i musicals, formació i cultura, habilitats personals…

 

Les inscripcions seran: 

  • del 7 al 10 de setembre: pels tallers de la Generalitat (són tots aquells que posa “Casal” a la descripció, gratuïts)
  • 14 i 15 de setembre: pels tallers de l’Ass. Gent Gran en Marxa (socis)
  • 16 i 17 de setembre: pels tallers de l’Ass. Gent Gran en Marxa (no socis)

http://wwww.torellojove.cat/wp/wp-content/uploads/triptic-tardor-2020-final.pdf

 

4

Formació escoles oficials d’idiomes

Cartell facbricacio mecanica (002)

Què faràs aquest curs 2020-2021?

El 15 de setembre comença el curs gratuït de Peó de fabricació de productes metàl·lics (introducció a la fabricació mecànica) amb només 15 places per a joves interessats a introduir-se en el sector del metall.
Ja estan obertes les inscripcions!.

Captura

Avaluació i acreditació de competències professionals

Presentació de sol·licituds de preinscripció de l’1 al 28 de setembre de 2020.
L’avaluació i acreditació de competències professionals s’adreça a les persones majors de 18 anys que tinguin experiència laboral o de vies no formals de  formació en algun dels àmbits següents:
Acció social,  Accions d’inclusió, Activitats auxiliars de magatzem,  Activitats comercials, Administració i finances, Allotjament, Assistència a la direcció,  Atenció a persones en situació de dependència,  Biocides,  Condicionament físic,  Confecció de pàgines web,  Cuina i gastronomia / Documentació i administració sanitàries / Emergències sanitàries / Ensenyament i animació socioesportiva,  Gestió de vendes i espais comercials,  Guia en el medi natural i de temps lliure,  Guia, informació i assistència turístiques,  Higiene bucodental,  Instal·lacions elèctriques i automàtiques, Ioga,  Jardineria,  Lleure,  Neteja,  Planta química,  Salvament i socorrisme i Sistemes microinformàtics i xarxes
Més informació a : http://acreditat.gencat.cat/

 

1057992_51982010

Universitat assignació de places i matricula

Podeu consultar les dates d’assignació de places universitàries i matrícula curs 2020-2021 a  http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/que_saber_pre/proces_assignacio/

 

Tens experiencia professional però no tens certificat oficial que t’acrediti

Experiència professional en: Acció social / Biocides / Condicionament físic i ioga / Dependència i teleassistència/ Emergències sanitàries / Microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web / Salvament i socorrisme/ Treball de neteja
Nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals.
El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet, a les persones que hi participen, d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un títol d’ensenyament professional, un certificat de professionalitat, o totes dues coses.

S’hi pot presentar tothom qui vulgui obtenir una acreditació oficial, sempre que disposi dels requisits d’experiència professional en algun dels 8 sectors que es convoquen: acció social, biocides, condicionament físic i ioga, dependència i teleassistència, emergències sanitàries, microinformàtica i confecció i publicació de pàgines web, salvament i socorrisme, treball de neteja.

Per participar-hi cal emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció i presentar en els instituts la documentació justificativa dels requisits de participació.

Calendari
• Termini de presentació de la sol·licitud de preinscripció: del 5 al 19 de setembre de 2019
• Termini de presentació de la documentació justificativa al centre seleccionat: del 5 al 25 de setembre de 2019.

Més Informació  http://acreditat.gencat.cat/ca/aacp-201907

1057992_51982010

El certificat de delictes de naturalesa sexual, requisit legal per treballar amb menors d’edat

Totes les persones que treballin amb menors d’edat (monitor de lleure, entrenador, professor, mestre o qualsevol altra professió que implica estar en contacte amb infants i joves) tenen l’obligació de presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual  que permet acreditar la manca de delictes d’aquest tipus. (Llei  26/2015 de 28 de juliol https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470)

QUI EL POT SOL·LICITAR?
• Qualsevol persona física major d’edat.
• En el cas de menors d’edat, hauran d’estar representats pel pare, la mare o el tutor legal.
• Si la persona sol·licitant no és espanyola, a més del certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals, ha d’aportar un certificat del seu país de nacionalitat en el qual s’informi de la manca de delictes de caràcter sexual.

COM ES POT SOL·LICITAR?

La Seu del Ministeri permet diferents mecanismes per fer la sol·licitud.
La sol·licitud i lliurament del certificat es farà preferentment per mitjans electrònics  (Certificats digitals/ DNI electrònic),  Cl@ve PIN, Cl@ve permanent a través del web del Ministeri de Justícia
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/va/ciudadanos/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos
o també  Presencialment  a les oficines següents:
• Gerència Territorial del Ministeri de Justícia a Catalunya – Oficina d’Expedició de Certificats d’Antecedents Penals, Últimes Voluntats i Assegurances ( c/ Caballero, 52-56 ,  08014 Barcelona, Les Corts. Tel. 933494180)

• Delegacions i subdelagacions de Govern
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones.html

• Registro Central de Penados y Rebeldes. c/ San Bernardo, 45. 28015 Madrid ( Tel.  913904500)
•  Més informació sobre aquest tràmit i l’emissió del Certificat digital: Torelló Jove