Formacio

Banners orientacio-1

Vídeos sobre els continguts dels cicles de grau mitjà o grau superior (FP) per seguir estudiant o les sortides en el món laboral

 

Des del Torelló Jove contribuint a la promoció de la formació professional com una bona opció de futur, des d’aquest mes de novembre  i fins el mes de maig de 2019,  mes en que comencen les preinscripcions als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, anirem publicant setmanalment els vídeos que el Departament d’Ensenyament té publicats.
Són 25 vídeos, de poc més de 3 minuts de durada. Tots comencen amb el títol del cicle o cicles,  si són de Grau Mitjà (CF GM) o de Grau Superior (CF GS) i la  família professional que els engloba. Seguit d’imatges que ens mostren quins són els professionals del sector, diferents recursos i equipaments  per realitzar les pràctiques, que es fan en entorns reals.
Actualment hi ha 26 famílies professionals amb més de 50 títols de grau mitjà i 80 de grau superior.  Molts d’ells són desconeguts ni tampoc sempre saben a quina família corresponen a l’hora de buscar-ne la informació.   Amb aquestes publicacions, us engresquem a que vingueu al Torelló Jove  per conèixer amb més detall els continguts dels cicles, la relació de centres que els imparteixen, les cies d’accés,  la  continuïtat per seguir estudiant o quines són les sortides en el món laboral.

Podràs consultar els vídeos a les nostres xarxes socials:

hhttps://twitter.com/torellojove

ttps://www.facebook.com/pg/torellojove/posts/?ref=page_internal

 

 

 

Captura

Ensenyaments esportius (Calendari inscripcions proves específiques)

Per obtenir el títol de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior cal superar unes proves específiques que convoca el Departament d’Ensenyament.  Aquestes proves es fan per comprovar que les persones aspirants tenen la condició física i les destreses especifiques per cursar aquests ensenyaments.
Terminis d’inscripció
• Entre el 30 de novembre i el 13 de desembre de 2018: Alta Muntanya (segon nivell), Espeleologia (cicle inicial i cicle final), Esquí Alpí (primer nivell), Esquí de Fons (primer nivell), Excursionisme (primer nivell), Salvament i Socorrisme (cicle inicial), Surf de Neu (primer nivell) i Vela amb Aparell Fix i Aparell Lliure (cicle inicial).
• Entre el 30 de gener i el 13 de febrer de 2019: Esquí Alpí (primer nivell), Hípica (cicle inicial, cicle final) i Surf de Neu (primer nivell).
• Entre el 3 i el 22 de maig de 2019: Atletisme (cicle inicial), Basquetbol (cicle inicial), Busseig (cicle inicial), Descens de Barrancs (segon nivell), Escalada (segon nivell), Esgrima (cicle inicial), Excursionisme (primer nivell), Futbol (primer nivell), Futbol Sala (primer nivell), Handbol (primer nivell), Muntanya Mitjana (segon nivell), Piragüisme (cicle inicial), Salvament i Socorrisme (cicle inicial) i Vela amb Aparell Fix i Aparell Lliure (cicle inicial).
• Entre el 2 i el 13 de setembre de 2019: Futbol (primer nivell), Futbol Sala (primer nivell), Hípica (cicle inicial, cicle final), Piragüisme (cicle inicial) i Piragüisme (cicle final), Salvament i Socorrisme (cicle inicial).
Al web del Departament d’Ensenyament  http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/espec-esportius  hi trobareu informació sobre  les inscripcions, exempcions, el contingut de les proves, el material necessari, els centres on es realitzen, etc.

Curs sociosanitari (1)

Una bona oportunitat per formar-te!

Captura

Proves lliures per a l’obtenció de títols i certificats d’anglès

El Departament d’Ensenyament organitza la convocatòria extraordinària de les proves per obtenir els certificats d’anglès següents:
• Nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
• Nivell B2 del MECR
• Nivell C1 del MECR
Inscripció
• Termini: del 19 de novembre (a partir de les 9 h) al 23 de novembre de 2018
Proves
• Prova escrita: 8 de febrer de 2019 (la prova comença a les 16 h però cal ser-hi 30 minuts abans)
• Prova d’expressió i interacció oral: el dia d’aquesta prova s’indica en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita
Centres
La relació dels centres examinadors i dels nivells es publicarà no més tard del dia 12 de novembre de 2018.
+ INFO: Per tenir més informació sobre la descripció de les proves (convocatòria ordinària i extraordinària), el contingut i la qualificació. Com fer la sol·licitud, els requisits necessaris de participació, documentació i taxes ho trobaràs a:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-extraord-idiomes/calendari/

 

Torelló jove200x90

Torelló Jove t’oferim un servei d’informació i orientació més personalitzat.

Hi trobaràs informació actualitzada dels estudis de batxillerat, graus universitaris i cicles formatius ( formació professional, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius) i podràs conèixer els diferents itineraris del sistema educatiu.
El sistema educatiu, amb l’ESO acabada i aprovada, t’ofereix la possibilitats de fer batxillerat o cicles formatius. Dependrà del que vulguis treballar més endavant i quins siguin els teus objectius, uns són més aconsellables que els altres, però mai uns millors que els altres.
Els cicles formatius acostumen a ser estudis molt més pràctics i específics d’una professió i el batxillerat són estudis molt més teòrics que no et formen per una professió concreta sinó que et preparen per accedir a estudis superiors, ja siguin estudis universitaris o cicles formatius i també per a l’accés al món laboral.
I les persones joves  que no heu obtingut el títol de l’ESO, podeu fer un PFI – Programes de Formació i Inserció- amb la possibilitat d’incorporar-vos de nou al sistema educatiu i fareu l’aprenentatge d´’una professió perquè us faciliti l’accés al mercat de treball.