Proves específique d’accés

Inscripció a les proves d’accés al cicle de grau mitjà d’Animació en Circ  i als cicles de grau superior d’Arts del Circ i Tècniques d’Actuació Teatral. del 16 d’abril al 3 de juny
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

 

Certificats d’idiomes dels nivells intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 de les EOI.

Convocatòria ordinària

El Departament d’Educació organitza la convocatòria ordinària de  les proves per obtenir els certificats del Nivell Intermedi B1 , B2 i C1 del MERC (Marc europeu de referència per a les llengües)
Les inscripcions comencen el dia 1 fins el dia 5 de març  de 2021
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-lliures-obtencio-titols/convocat-ordinaria-idiomes/

foto

Beques Carnet Jove

Les beques Carnet Jove et volen ajudar a accedir al món professional promovent la formació en diferents àmbits.

OBJECTIU DE LES BEQUES:
L’objectiu principal de les Beques Carnet Jove és la inserció professional de les persones joves mitjançant una estada formativa en empreses de primer nivell de cada àmbit en concret. D’aquesta manera els joves seleccionats adquireixen coneixements i experiència en el seu sector professional. La beca també representa una oportunitat per ampliar el currículum.

A QUI VAN DESTINADES?
A persones d’entre 16 i 31 anys al llarg de la convocatòria i que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.
QUAN ES POT PARTICIPAR?
El termini per presentar sol·licituds s’inicia l’endemà publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 8 d’abril a les 14h.
QUÈ OFEREIXEN LES BEQUES?
La persona beneficiària desenvolupa una estada formativa en una empresa de referència del sector en concret de la beca amb una durada aproximada d’un any, durant els dotze mesos posteriors a la resolució de la beca. La persona becària realitza feines qualitatives.
Les beques tenen una dotació de 7.000€ cadascuna.

QUÈ S’HA DE FER PER PARTICIPAR?
Els i les joves interessats han de presentar el full de sol·licitud corresponent a la beca, que es pot descarregat al web http://www.carnetjove.cat/ connectat, juntament amb documentació que es demana i que serveix a la Junta d’Avaluació per valorar les capacitacions de la persona candidata i en funció d’aquestes escollir la millor proposta.

Tel. 93 483 83 99
Fax. 93 483 83 46
www.acjoventut.cat
Col·labora amb l’estudi de disseny del Programa Connecta’t del Carnet Jove elaborant el disseny i il·lustració de les convocatòries del Programa Connecta’t del 2022.
http://www.carnetjove.cat/connectat/mostraBecaConvocatoriaDetalls!mostraConvocatoriaFromBO.action?convocatoriaTraspas=1103189
BECA CARNET JOVE DE LLETRES – 2021
Fes de periodista durant un any al diari El Punt Avui. Sigues becari de redacció i publica un mínim d’onze articles.
http://www.carnetjove.cat/connectat/mostraBecaConvocatoriaDetalls!mostraConvocatoriaFromBO.action?convocatoriaTraspas=1103196
BECA CARNET JOVE DE RÀDIO – 2021
Col·labora en el programa matinal El matí i la mare que el va parir de l’emissora Ràdio Flaixbac, durant una temporada.
http://www.carnetjove.cat/connectat/mostraBecaConvocatoriaDetalls!mostraConvocatoriaFromBO.action?convocatoriaTraspas=1103195
BECA CARNET JOVE DE CÒMIC – 2021
La persona beneficiària publica vint-i-vuit tires còmiques a Ediciones El Jueves, SA, durant els mesos d’octubre a juliol següents a la concessió de la beca. Nou tires còmiques les publica a la revista en paper de caràcter setmanal El Jueves i les altres dinou a la pàgina principal del web d’El Jueves, on estaran penjades durant una setmana. A més, o bé el guanyador de la beca o un dels quatre finalistes, tindrà l’oportunitat d’editar un llibre amb Norma Editorial.
http://www.carnetjove.cat/connectat/mostraBecaConvocatoriaDetalls!mostraConvocatoriaFromBO.action?convocatoriaTraspas=1103190
BECA CARNET JOVE DE FOTOGRAFIA – 2021
La persona beneficiària col·labora com a becària de fotografia al diari Ara durant dotze mesos, publicant un mínim de vint fotografies al diari.
http://www.carnetjove.cat/connectat/mostraBecaConvocatoriaDetalls!mostraConvocatoriaFromBO.action?convocatoriaTraspas=1103192
BECA CARNET JOVE DE MAQUILLATGE I PERRUQUERIA – 2021
Accedeix al món de la perruqueria i el maquillatge dins el sector televisiu mitjançant una estada formativa en pràctiques a TV3 durant una temporada.

http://www.carnetjove.cat/connectat/mostraBecaConvocatoriaDetalls!mostraConvocatoriaFromBO.action?convocatoriaTraspas=1103213
BECA CARNET JOVE DE VESTUARI – 2021
Executa una estada formativa en pràctiques a TV3 durant una temporada posant en pràctica els coneixements de disseny de vestuari i moda.
http://www.carnetjove.cat/connectat/mostraBecaConvocatoriaDetalls!mostraConvocatoriaFromBO.action?convocatoriaTraspas=1103205
BECA CARNET JOVE D’AMBIENTACIÓ – 2021
Accedeix al món de l’escenografia i disseny d’interiors dins el sector televisiu mitjançant una estada formativa en pràctiques a TV3 durant una temporada.
http://www.carnetjove.cat/connectat/mostraBecaConvocatoriaDetalls!mostraConvocatoriaFromBO.action?convocatoriaTraspas=1103208
BECA CARNET JOVE DE MUNTATGE MUSICAL – 2021
Executa una estada formativa en pràctiques a TV3 durant una temporada posant en pràctica les teves aptituds en muntatge musical.
http://www.carnetjove.cat/connectat/mostraBecaConvocatoriaDetalls!mostraConvocatoriaFromBO.action?convocatoriaTraspas=1103206
BECA CARNET JOVE DE REALITZACIÓ – 2021
Realitza una estada formativa en pràctiques a TV3 durant una temporada coneixent els mètodes i les tècniques de treball del servei de realització, entenent quines són les funcions i les responsabilitats del realitzador i de tot l’equip de realització.
http://www.carnetjove.cat/connectat/mostraBecaConvocatoriaDetalls!mostraConvocatoriaFromBO.action?convocatoriaTraspas=1103212
BECA CARNET JOVE D’ACCIÓ SOCIAL – 2021
Realitza una estada formativa en pràctiques a la Fundació Bancària “La Caixa” durant una temporada, col·laborant en projectes del món del treball i l’educació social.
http://www.carnetjove.cat/connectat/mostraBecaConvocatoriaDetalls!mostraConvocatoriaFromBO.action?convocatoriaTraspas=1103203
BECA CARNET JOVE D’ESPORT – 2021
Realitza una estada formativa en pràctiques com a preparador físic al Futbol Club Barcelona.
http://www.carnetjove.cat/connectat/mostraBecaConvocatoriaDetalls!mostraConvocatoriaFromBO.action?convocatoriaTraspas=1103201

NOTA: La imatge de la campanya de les Beques CJ d’enguany, ha estat creada per la Paula Cardona Ruiz, beneficiària de la Beca CJ de Disseny de 2019.

8M-2021-9

Clubs de lectura de diferents nivells

8M-2021-8

Introducció autodefensa feminista per a dones

Hora: de les 19 a les 21 hores.

Inscripcions: https://docs.google.com/forms/d/1Czw5T7Dlg4o8ssGHEd3dtxd1yGADGvIRdjIlmtssMmc/edit

8M-2021-7

La caravana pedagògica

8M-2021-6

Divendres, 19 de març

Quan parlem de conciliació de què parlem? Com ens ho fem ara que passem més temps a casa? Es pot equilibrar el temps de treball i la vida personal? Com ens afecta a la cura d’altres i a la nostra autocura el moment històric que estem vivint?
Crearem un espai d’escolta per compartir, i d’aprenentatge col·lectiu per a dones i us donarem algunes pistes en clau emocional per orientar-vos en aquest camí d’incertesa.  A càrrec de Núria Mateu Almacellas de la cooperativa Fil a l’Agulla.

Lloc:   en línia
Hora: 18.30 a 20.00 h
Inscripcions: https://forms.gle/sCQk86XA8zaaGmqF

8M-2021-5

Dimecres, 10 de març

Quines són les modificacions de la Llei 5/2008 del dret de les dones d’erradicar la violència masclista? La ponent Nati Veraguas Aguilera ens ho exposa per conèixer què s’ha incorporat a la nova Llei.

Lloc: en línia
Hora: 10 -12 h
Inscripcions: https://forms.gle/kZYMcYFXKesZTLCXA
 

8M-2021-4

Dimecres 10 de març as les 12,30 hores

8M-2021-3

Mes de març exposició de llibres i documents a la Biblioteca Dos Rius