0001-7135636031 (002)

Proves accés als ensenyaments esportius

Cartell futurs universitaris (2) (002)

Calendari futurs universitaris

SAI (002)

Informació actualitzada del Servei Atenció Integral – SAI COMARCAL

SIAD

Servei d’Informació i atenció a les dones. Cita prèvia

Informació actualitzada servei atenció a les dones.

Feina monitors cartell (1)

Oferta de feina: monitors i monitores Casal Estiu Units X Educar

Les persones interessades heu de presentar:

-  Instància

- Currículum: es valorarà la formació complementària relacionada amb la salut emocional, l’artística, l’esportiva, l’educativa…

- Carta de motivació: expliqueu per què us presenteu a aquest lloc de treball, què us fa diferents dels altres, què podeu aportar i quines aficions teniu que es poden posar en joc per desenvolupar aquesta feina.

- Declaració de salut

- Protecció dades personals

- Nombre places: en funció de les inscripcions. El salari seran segons Conveni del lleure.
- Jornada: de 9  a  13h. Ampliable al servei d’acollida.

- La documentació s’ha d’enviar per correu electrònic ocupacio@ajtorello.cat , o bé anant presencialment a l’edifici de La Cooperativa c. Enric Prat de la Riba, 17, 1r pis, de Torelló,  amb cita prèvia trucant al telèfon 93 850 53 13, de les  9 a les 14 h.

Altre documentació que cal portar quan tinguis cita prèvia:

-Fotocòpia de DNI o NIE
- Títol original per poder exercir de monitor/a de lleure o d’activitats esportives
-Acreditació de mèrits (informe de vida laboral, contractes, certificats d’empresa …. )
-Certificat de delictes de naturalesa sexual

Accés a l’instancia: http://wwww.torellojove.cat/wp/wp-content/uploads/TR-CA-instancia_monitors_2020-1-final-0041.pdf

Protocol procés selecció:  http://wwww.torellojove.cat/wp/wp-content/uploads/PROTOCOL-PROCES-SELECCIO-PERSONAL-CASALS-DESTIU_.pdf

Declaració de salut: http://wwww.torellojove.cat/wp/wp-content/uploads/model-declaració-de-salut_003_.pdf

Protecció Dades Xaloc: http://wwww.torellojove.cat/wp/wp-content/uploads/Protecció-de-dades-xarxa-xalox-.pdf

 

 

non-fiction (002)

PTT – PFI

Orientació Acadèmica i Professional al Torelló Jove.

IMG-20200523-WA0004 (002)

Preinscripcions Casal Estiu Units X Educar

L’objectiu principal és facilitar a les famílies la participació de tots els infants i adolescents en el Casal Units X Educar.Aquest formulari vol recollir les intencions de les famílies de cara a l’estiu. L’Ajuntament de Torelló, Federació AMPA, Escola Arts Plàstiques i les entitats esportives s’uneixen per afrontar la COVID-19.
no saps quin camí has de fer_

Orientació acadèmica i professional

per correu electrònic: torellojove@ajtorello.cat

trucant al: 646 553 177

untitled

Colònies per adolescents LGTBI+

Si ets lesbiana, gai, bisexual o trans i tens entre 13 i 17 anys i vols compartir bons moments a altres vine a les colònies d’estiu per adolescents LGTBI+ Oasis!

http://oasislgtb.org/ca/colonies-2020/

7

Amb motiu del dia internacional contra l’homofòbia, 17 de maig

Des que el 1990, l’Organització Mundial de la Salut va eliminar l’homosexualitat de la llista de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia Internacional de la lluita contra l’Homofòbia (lesbofòbia i gaifòbia), la bifòbia i la transfòbia. El Govern de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell Nacional LGBTI i les entitats s’adhereixen a aquesta jornada, que recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, d’injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i afectives.

Els principis d’equitat i de no-discriminació són elements fonamentals dels drets humans, i així ho recull la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El conjunt de les institucions catalanes expressem la ferma voluntat de continuar implementant aquesta llei en tot el seu abast per a eradicar qualsevol situació de discriminació i assegurar que la diversitat sexual i afectiva es pugui viure en plena llibertat. I també vol expressar la seva voluntat d’assegurar el compliment d’aquesta llei i el seu desplegament a tot el territori mitjançant la xarxa territorial de Serveis d’Atenció Integral LGBTI, per tal de reconèixer, visibilitzar i posar en valor les diversitats sexuals i d’expressió de gènere i atendre de manera integral en cooperació interadministrativa i interdepartamental  les persones dels col·lectius i llurs entorns.
Així mateix, la societat catalana vol mostrar el seu suport i reconeixement a totes les persones que han estat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur identitat o orientació sexuals, aquí o arreu del món, on encara persisteix aquesta persecució en un important nombre de països, amb penes de presó tortura o fins i tot la mort.  És per això que també reivindiquem la protecció i el refugi de les persones LGBTI.
Amb motiu d’aquesta jornada, doncs, condemnem totes les actituds de rebuig, de prejudici i d’hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals; apostem pel reconeixement de la llibertat i la igualtat entre totes les persones en una societat democràtica i plural, i fem una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per a eradicar tot tipus de discriminació i violència per raó d’identitat de gènere o d’orientació afectiva i sexual.

Enguany i a causa de la situació d’excepcionalitat que vivim, causada per la pandèmia de la COVID19, reivindiquem de manera molt especial la salvaguarda dels drets de les persones del col·lectiu LGBTI, sigui en les situacions de confinament, sigui en els espais públics un cop aquest finalitzi. I ens comprometem a una especial atenció i seguiment de totes les situacions de vulnerabilitat per a que cap persona del col·lectiu LGBTI no en surti discriminada.